DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1940 str. 50     <-- 50 -->        PDF

IV. ODSJEK
ŠUMSKO-TEHMCKI
dijeli se na dva pododsjeka.


A) Za uređivanje šuma.


Ovamo spada:


1) donošenje općenitih odredaba i uputa o izrađivanju i reviziji osnova gospodarenja,
programa i opisa šuma sa obračunom prihoda u svim šumama bez obzira na
kategoriju vlasništva, te odredaba o organizaciji poslova za sastav ovih uredajnih elaborata;
ustanovljivanje načela i smjernica, po kojima će se odobravati drvosječni i
uzgojni prijedlozi;


2) ispitivanje valjanosti svih uredajnih elaborata i predlaganje njihovo na odobrenje;
3) vrhovni nadzor, rješavanje i briga oko izvršivanja odredaba šumskog zakona


o dužnosti sastavljanja
uredajnih elaborata za sve šume;
4) vođenje evidencije o sastavljenim uređajnim elaboratima i o šumama, za koje
bi se imao još sastaviti uređajni elaborat;
5) proučavanje i rješavanje prijedloga podređenih šumarskih vlasti u predmetima
uređivanja šuma;
6) sastavljanje uputstava za procjenu šuma i šumskih zemljišta te ispitivanje
iprocjembenih elaborata u uređaj´ne svrhe;
7) proučavanje pitanja o opterećivanju šuma i šumskih zemljišta porezima i
javnim
daćama;
8) prikupljanje i obrađivanje podataka za sastav lokalnih prihodnih tabela.


B) Za građevinarstvo.


Ovamo spada:


1) vrhovni nadzor, rješavanje i briga o gradnji i održavanju građevnih objekata,,
koji postoje i koji su potrebni u šumskom gospodarstvu: sve vrsti zgrada, šumske
željeznice, ceste i putevi, splavišta, žicare, točila i pilane i t. d.;


2) sastavljanje ili ispitivanje građevinskih generalnih i detaljnih projekata, nacrta
i troškovnika; stavljanje prijedloga za odobravanje, davanje elaborata na izvedbu;


3) vrhovni nadzor nad izvođenjem gradnja i primanje dovršenih gradnja;


4) vrhovni nadzor prometa na šumskim otpremnim sredstvima;


5) vođenje evidencije o građevnim objektima;


6) davanje stručnog mišljenja i prijedloga u svim građevinsko-tehničkim predmetima,
koji se rješavaju i spadaju u djelokrug i nadležnost odjela za šumarstvo;
7) vođenje evidencije o prihodima i rashodima fondova za podizanje novih
zgrada i kupovanje gradilišta.


V. ODSJEK
ZA POŠUMLJAVANJE 1 UREĐIVANJE BUJICA
dijeli se na dva pododsjeka.


A) Za p o š u m 1 j a v a n j e.


Ovamo spada:


1) rješavanje, nadzor i briga oko izvršavanja odredaba zakona o šumama u pogledu
pošumljavanja krša, golijeti i živog pijeska i odredaba o sredstvima za pošumtjavanje,
te o prikupljanju i rukovanju sa prinosima u fond za pošumljavanje, podizanje
šumskih pojaseva u svrhu unapređenja seljačkog gospodarstva, a naročito za obranu:
ratarskih kultura od vjetrova i posolice;


48