DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Stanje imovine i zaklada


Jugoslovenskog šumarskog udruženja koncem godine 1938.


A. Stanje imovine:
Vrijednost


Tek.
broj
Predmet koncem god.
1937.
Din P
koncem god.
1938.
Din P
Opaska:
1
A. Aktiva
Blagajničko stanje u gotovomBlagajničko stanje u efektima
novcu ,
... .
19.981
613.694
36
81
3.730
697.278
42
34
2 Inventar: namještaj
biblioteka
muzej
18.153
52.464
236.196

20.438
49.603
212.577

3 Nekretnina: Zgrada „Šumarski Dom" 2,450.000 2,450.000
4 107.576 75 70 962 75
92 3,504.589 51
B. Pasiv a
1 Dag 2.000 — — —
A
B
G. Rekapitulacij a
3.498.065
2.000
92

3,504.589

51

3,496.065 92 3,504.589 51
Prema prošloj godini imovina je veća
za — — 8.523 59
1
2
3
4
.
B. Stanje zaklada:
Koreškenjijeva pripomoćna zaklada . .
Literarna Borošićeva zaklada ... .
Fond za propagandu šumarstva u spomen
Viteškog Kralja Aleksandra I
Ujedinitelja
Fond za održavanje godišnjih skupština
Fond posmrtne pomoći
46.055
18.051
3.802
21.356
1.183
04
75
98
12

53.720
18.757
3.928
21.775
1.271
34
67
94
68U Zagrebu, dne 31. prosinca 1938.
Predsjednik :
Ing. Milan Lenarčić, v. r.
Blagajnik
Oskar Dremil, v. r.
Nadzorni odbor :
Ing. Grünwald Josip, v. r.
Drnić Mil an, v. r.
179
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 123     <-- 123 -->        PDF

IZVJEŠTAJ


laadzurmog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja u Zagrebu.


Potpisani članovi nadzornog odbora pregledali su danas cjelokupno
blagajničko poslovanje Udruenja počam od poslijednje škontracije 11.
kolovoza 1938. do danas ii to:


Sve račune, knjige, vrijednosne papire, ukupno knjigovodstvo,
knjige fondova, posmrtne pomoći, uložnice i našastar; škontrirali blagajnu
i ispitali bilancu za god. 1938. i sve pronašli u potpunom redu.


Cijelokupni izdaci nisu prekoračili budetom predviđene sume.
Predlaže se otpis uporabom neupotrebivo nastale inventarske predmete.
Pod stavkom 24, 35, 48, 51 i 63 u ukupnoj vrednosti od Din 90.50
(devedeset dinara it 50 para).


Stanje zaklada 30. lipnja 1939.:


1) Kereškcnjijeva pripomoćna zaklada .. . 53.842.62
2) Borošićeva literarna zaklada » 19.257.67
3) Fond za propagandu šumarstva u spomen Vi


teškog Kralja Aleksandra I. Ujedinitelja » 3.928.94
4) Fond za održavanje glavnih skupština . » 21.775.68
5) Posmrtna Pomoć članova J. Š. U » 3.431.—
6) Fond za oporavilište na Mljetu » 1.125.—


Na osnovu gornjeg izvještaja molimo za podijeljenje razriješnice.


U Zagrebu, dne 30. lipnja 1939.


Nadzorni odbor: Blagajnik:


Ing. Jos. Grünwald, v. i. Oskar Dremil, v. i.
Milan Drhić, v. r.


180
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 124     <-- 124 -->        PDF

UPLATA ČLANARINE REDOVITIH ČLANOVA U MJESECU PROSINCU GOD. 1939.


Abramović Ante, Zagreb Din. 100.— za god. 1938; Antoljak Rudolf, Zagreb Din.
100." za god. 1939; Bastjančić Ivica, Vinkovci Din. 100.— za god. 1939; Babić Vladimir,
Zagreb Din. 60.— za II. polg. 1939; Butković Matej, Kamensko Din. 100.— za
god. 1939; Beltram Vladimir, Vrbanja Din. 100.— za god. 1939; Brnjas Dragutin, Zagreb
Din. 100.— za god. 1939; Benić Emil, Bjelovar Din. 100.— za god. 1939; Ceović
Ivan, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Drakulić Jovan, Zagreb Din. 50.— za II. polg.
1939; Dožudić Konstantin, Belišće Din. 100.— za god. 1939; Oraščić Ivan, Split, Din.
100.— za godinu 1939; Džepina Branko, Plitvički Leskovac Din. 100.— za godinu
1939; Emrović Borivoj, Zagreb Din. 50.— za drugo polugodište 1939; Fey Josip,
Zagreb, Din. 100.— za godinu 1939; Ferić Ilija, Petrinja Din. 100.— za godinu 1939;
Ojurković Matija, Nova Gradiška Din. 100.— za god. 1939; Gipurborejski Boris, Imotski
Din. 50— za II. polg. 1939; Grünwald Josip, Zagreb Din. 270.— za god. 1937, 1938 i
1939; Grubić Kajo, Split Din. 100.— za god. 1939; Gralili Ljubomir, Ivanjska Din. 100.—
za god. 1939; Hradil Dragutin, Zagreb Din. 25.— za 1/4 1939; Hranilović Dane, Zagreb
Din. 100.— za god. 1939; Ivančan Cvjetko, Bjelovar Din. 50.— za I. polg. 1939; Kelez
Marin, Sušak Din. 100.— za god. 1939; Kajganović Mirko, Sušak Din. 50.— za II. polg.
1939; Kolibaš Rudolf, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Katić Krešimir, Zagreb Din.
109.— za god. 1939; Kutleša Stjepan, Vitez Din. 10O,— za god. 1939; Koprić Andrija,
Zagreb Din. 200.— za god. 1938 i 1939; Lovrić Ninoslav, Zagreb Din. 100.— za god.
1939; Leustek Albin, Zagreb Din. 200.— za god. 1938 i 1939; Majnarić Marijan, Zagreb
Din. 100.— za god. 1939; Moćnik Ignjacije, Mljet. Jezero Din. 100.— za god. 1939;
Manojlović Branko, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Mihaljević Bartol, Zagreb Din.
100.— za god. .9; Masa Robert, Zagreb Din. 70.— za II. polg. 1939 i upis; Netković
Nikola, Niš Din. 25.— za 1/4 1938; Petrak Juraj, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Plesa
Vinko, Senj Din. 200.— za god. 1938 i 1939; Rukavina Branko, Pakrac Din. 100.— za
god. 1939; Rukavina Ivo, Novi Din. 100.— za god. 1939; Ruuje Hinko, Vukovar Din.
50.— za I. polg. 1938; Ružičić Ante, Našice Din. 200.— za god. 1939 i 1940; Radošević
Vjenceslav, Bjelovar Din. 100.— za god. 1939; Rohr Petar, Našice Din. 100.— za god.
1939; Sedmak Antun, Čabar Din. 50.— za II. polg. 1939; Strapajević Đuro, Zagreb
Din 100.— za god. 1939; Salom Mordo, Split Din. 10O.— za II. polg. 1938 i I. polg. 1939;
Srđić Dušan, Travnik Din. 50.— za I. polg. 1939; Šnajder Luka, Bjelovar Din. 100:—
za god. 1939; Sram Zdenko, Zagreb Din. 10O.— za god. 1940´; Tretzer Dragutin, Zagreb
Din. 100.— za god. 1939; Valeutić Pero, Lipovljani Din. 100.— za god. 1939; Vilček
Emanuel, Vinkovci Din. 50.— za god. 1940. I. polg.


Uplata članarine sa područja Podružnice Beograd: Dr. Balon Josip, Zemun Din.
100.— za god. 1939; Brzanković Antun, Novi Sad Din. 100 — za god. 1939; Draić
Krstivoje, Beograd Din. 100.— za god. 1938; Giurić Stjepan, Subotica Din 2O0.— za
god. 1939 i 1940; Graiser Janko, Deliblato Din. 100.— za god. 1939; Jovanović Milorad,
Beograd Din. 100.— za god. 1939; Kangrga Đuro, Beograd Din. 10O.— za god. 1939;
Simunović Živan, Beograd Din. 100.— za god. 1939; Vorkapić Lazar, Beograd Din.
100.— za god. 1939; Trumić Danilo, Srem. Mitrovica Din. 50.— za I. polg. 1938.


Uplata članarine sa područja Podružnice Ljubljana: Cerjak Dinko, Ljubljana Din.
100.— za god. 1939; Detela Oton, Preddvor Din. 100.— za god. 1939; Jurhar Franjo,
Kranj Din. 100.— za god. 1939; Krejei Anton, Maribor Din. 100.— za god. 1939; Kuder
Milan, Krško, Din. 50.— za II. ipolg. 1939; Munih Franjo, Ljubljana Din. 50.— za II. polg.
1936; Dr. Lucman Fridrih, Ljubljana Din. 100.— za god. 1939; Potočnik Martin, Dravograd
Din. 50.— za II. polg. 1939; Rudež Marko, Ribnica Din. 100.— za god. 1939;
Rakušek Karl, Maribor Din. 100.— za god. 1939; Stare Feliks, Kobovec Din. 100.— za
god. 1939; Stare Šaša, Mengeš Din. 100.— za god. 1939; Schauta Leon, Snežnik Din.
100.— za god. 1939.


181
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 125     <-- 125 -->        PDF

Uplata članarine sa područja Podružnice Skoplje: Isajev D. Ivan, Skoplje Din.
100.— za god. 1938; Jakovljcv Leonid, Džep Din. 100.— za god. 1938; Lozinski Viktor,
Loznica Din. 30.— ä conto duga za g. 1934; Ljubjecki Vasilije, Skoplje Din. 100.— za
god. 1938.


Uplata članarine sa područja podružnice Sarajevo: Bilić Dragutin, Tomislavgrad
Din. 120.— za god. 1938 i -upisnina; Burga Dimitrije, Sarajevo Din. 100.— za god. 1937;
Bihić Branko, Srebrenica Din. 100.— za god. 1937; Doder Risto, Pazarić Din. 225.—
za god. 1936, 1937 i 1938; Forkapić Alfred, Sarajevo Din. 100.— za god. 1939; Gjulbegović
Fehim, Zvornik Din. 100.— za god. 1937; Jovetić Radivoje, Konjic Din. 50 —
za god. 1934; Meseldžić Jovan, Oštrelj Din. 100.— za god. 1939; Lukić Cedomil, Vozuća
Din. 68.— za god. 1937; Strarnbah Karlo, Sjetlina Din. 10O.~ za god. 1939; Soljanik
Ivan, Uzice Din. 100.— za god. 1939.


Uplata članarine sa područja Podružnice Banjaluka: Bečarević Dimitrije, Bos.
Gradiška Din. 100.— za god. 1939; Jerković Mirko, Teslić Din. 100.— za god. 1939.


UPLATA ČLANARINE ČLANOVA POMAGAČA U MJESECU PROSINCU GOD. 1939.


Fijatović Radoslav, Srbobran Din. 50.— za god. 1939; Hladić Ivan, Ivanjska Din.
50.— za II. polg. 1939 i I. polg. 1940; Košćak Franjo, Prozor Din. 50.— za god. 1939;
Kovačević Stevo, Garešnica Din. 25.— za II. polg. 1939; Klepac Dušan, Zagreb Din.
20.— za god. 1938; Lampel Franjo, Zagreb Din. 20.— za god. 1939; Petrović Dimitrije,
Beograd Din. 50.— za god. 1939; Pejić Predrag, Zagreb Din. 25.— za II. polg. 1939;
Popović Ivan, Seleuš Din. 25.— za II. polg. 1939; Stojadinović Dorde, Zagreb Din. 30.—
za I. polg. 1939; Špoljarić Zvonimir, Zagreb Din. 20.— za .. polg. 1939; Trohar Vladimir,
Vukovar Din. 50.— za god. 1939; Vilček Emanuel, Vinkovci Din. 50.— za g. 1939.


UPLATA NA PRETPLATI ZA ŠUMARSKI LIST U MJESECU PROSINCU GOD. 1939.


Klub inžinjera šumarstva, Beograd Din. 100.— za god. 1939; Gozdna uprava
Bohinjska Bistrica Din. 50.— za II. polg. 1939; Gradska blagajna poglavarstva Zagreb,
Din. 100.— za god. 1939.


PROMJENE U SLUŽBI


Postavljeni su:


Mlade n ing. Mrz i jak , za šum. vježbenika kod ravnateljstva križevačke
imovne općine u Bjelovaru;
Vladimi r Tu r i na, za rač. vježbenika kod ravnateljstva banovinskih šuma
na Sušaku;
Moni a inž. Manila , za šum. pristava osme grupe kod sreskog načelstva
u Čačku;
M a 1 e t i ć M. Pero , za čin. pripravnika desete grupe kod odelenja za upravu
državnih šuma u Beogradu;
Vujiči ć ing. Pavle , za šum. pristava osme grupe kod sreskog načelstva
u Višegradu;
Ing. Petar´M at´k ovi ć, za šumarskog vježbenika kod ispostave ´banske vlast´
odsjek za šumarstvo u Splitu;


182
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 126     <-- 126 -->        PDF

Mirk o Krpan , za manipulativnog vježbenika kod Direkcije šuma na Sušaku;


Kas im Priganica, za podšumara treće klase desete grupe činovnika šum.
uprave u Tešnju;
Eduar d Jak o vac , kontraktualni službenik kod Direkcije šuma u Zagrebu,
za računarskog vježbenika kod iste Direkcije;
Josip a Š m i t, honorarni službenik Dir. šuma u Zagrebu, za manipulativnog
vježbenika iste direkcije;
Zdenk a Pctrešević , dnevničar zvaničnik odjela za šumarstvo Banske
vlasti u Zagrebu, za računarskog vježbenika kod istog odjela;


Ing. Vikto r Šubat , diplomirani inžinjer šumarstva, za šumarskog vježbenika
kod direkcije šuma na Sušaku;
Ing. Dragomi r Dorčić , diplomirani inžinjer šumarstva, za šumarskog
vježbenika kod direkcije šuma na Sušaku;
Ing. R u d o 1 f Š tra s er, diplomirani´inžinjer šumarstva, za šumarskog vježbenika
kod šumske uprave u Vranovini;
Ing. Peta r L u k a č i ć, diplomirani inžinjer šumarstva, za šumarskog vježbenika
kod šumske uprave u Karlovcu;
Ing. Stjepa n Horvat , diplomirani inžinjer šumarstva, za šmarskog vježbenika
kod direkcije šuma na Sušaku;
Ing. Iva n Švaganović , diplomirani inžinjer šumarstva, za šumarskog
vježbenika kod sreskog načelstva u Đakovu;
Ing. Vladimi r Špoljarić , diplomirani inžinjer šumarstva, za šumarskog
vježbenika kod šumske uprave u Rajiću;
Ing. Duša n Milutinovic , diplomirani inžinjer šumarstva, za šumarskog
vježbenika kod šumske uprave u Glini — direkcija šuma Zagreb;


Ing. Peta r Komljenović , diplomirani inžinjer šumarstva, za šumarskog
vježbenika kod direkcije šuma na Sušaku;


Ing. Borivoj e Emrović , diplomirani inžinjer šumarstva, za šumarskog
vježbenika kod direkcije šuma u Zagrebu;


Ing. Ant e Sedmak , diplomirani inžinjer šumarstva, za šumarskog vježbenika
kod odjela za šumarstvo banske vlasti u Zagrebu;


Ing. Josi p Mazanek , diplomirani inžinjer šumarstva, za šumarskog vježbenika
kod direkcije šuma u Vinkovcima;


Ing. Vladimi r J e 1 a č a, diplomirani inžinjer šumarstva, za šumarskog vježbenika
kod direkcije šuma na Sušaku;


Ing. Brank o J i n d r a, diplom. inžinjer šumarstva, za šumarskog vježbenika
kod sreskog načelstva u Slavonskoj Požegi;


Ing. Iva n N o g i ć, diplomirani inžinjer šumarstva, za šumarskog vježbenika
kod direkcije šuma u Zagrebu;


Ing. Marija n Sternber g er, šumarski vježhenik-volonter odjela za šumarstvo
banske vlasti u Zagrebu, za šumarskog vježbenika kod istog odjela;


Ing. Pava o Zgorelec , diplom. inžinjer šumarstva, za šumar, vježbenika
kod direkcije šuma u Zagrebu;


183