DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 137     <-- 137 -->        PDF

— Moderne Enciklopedije i prvi enciklopedista Hrvat Pavao Skalić. — Pisma Hrvatskoj
Enciklopediji: dra Mačka, bana dra Šubašića i nadbiskupa dra Stepinca (faksimile
s fotografijama). — Ivadak iz ugovora među vlasnicima Hrvatske Enciklopedije (Čista
dobit u prosvjetno dobrotvorne svrhe). Urednici Hrvatske Enciklopedije (61 slika). —
Enciklopedijski rad kod Hrvata. — Kako nastaje Enciklopedija (s vrlo zanirnivim
grafičkim prikazom rada od biranja riječi, pisanja, uređivanja, slaganja do otpreme). —
Ogledi teksta i slika, koji ulaze i u Enciklopediju. — Četiri slike u bojama, i to od
Becića »Dječak«, Klakovića »Blagovijest«, Račkoga »Ilustracija Danteova Pakla« i
»Gospa od Kamenitih vrata«. — Od brojnih jednobojnih slika i fotografija osobito je
uspjela snimka Dubrovnika i »kako Šestinčanke peru veš« (na unutarnjim stranama
korica) pa vanredne slike sa seljačke smotre itd., itd. — Osim toga prva i druga
strana sadrže popis svih glavnih faktora pri stvaranju Hrvatske Enciklopedije: Konzorcij
Hrvatske Enciklopedije, poimence predstavnici: izdavački odbor, vrhovni nadzor,
uredničko vijeće, glavni urednik, središnje uredništvo, savjetnik umjetničke redakcije,
umjetnička redakcija, tehnička oprema, grafička oprema i stručni urednici. —
Na zadnjoj strani protumačeno je, tko sačinjava (odnosno tko može sačinjavati) veliku
amatersku zajednicu za izdavanje Hrvatske Enciklopedije. — Naravski, da je svakomu
prospektu dodana »Narudžbenica« s oznakom pretplatnih uvjeta i .. . čekovna uplatnica
s uputom, da članom spomenute zajednice postaje samo onaj, tko obavi narudžbu i
izvrši pretplatu sam, bez posrednika.
S tim prospektom Hrvatske Enciklopedije počinje akcija, u kojoj bi doskora
trebalo sudjelovati bar 50,000 Hrvata.
Prospekt Hrvatske Enciklopedije stoji 10 dinara, a pretplatnici ga dobivaju
besplatno. Treba samo pisati Hrvatskoj Enciklopediji, Zagreb, Berislavićeva ulica 2.


PREGLED ČASOPISA


ZEITSCHRIFT FÜR WELTFORSTWIRTSCHAFT.


Bd. IV, 1936/37 — Th. Kern : Forstwirtschaft auf Niederländische Neuguinea
(O šumarstvu nizozem. Neu-Guinea), s. 3—20. — Dr. J. Baseler : Zum Nutzungsproblem
des Urwaldes (Problem iskorišćivanja prašume), s. 21—27. — Ing. H.
Schwarz: Das Holz Hickoryarteu (Drvo hikorija), s. 28—36. — Jensch-Appel-
Schmidt : Holzforschungsbericht (Izvještaj o ispitivanju drva u Institutu za strano
i kolonijalno šumarstvo na Visokoj školi u Tharandtu), s. 37—45, 126—144, 515—524.


— Ing Win di r s eh: Die natürlichen Bedingungen der Holzverwertung in Finnland
(Prirodni uslovi unovčivanja drva u Finskoj), s. 93—114. — Dr. A. Cotta : Neues
Verfahren der Italienischen Strassenbauverwaltung zur Bewässerung von Strassenrandbäumen
(Noviji način zalijevanja stabala uz ceste u Italiji), s. 115—125. — E.
Wiche : Der deutsche überseeische Holzhandel (Njemačka prekomorska trgovina
drvom), s. 185—206. — F. Weltforststatistik (O svjetskoj šum. statistici), s. 207—231.
— Sa b a u: Statistisches über die rumänischen Wälder (Iz statistike rumunjskih šuma),
s. 238—256. — Dr. Fre i se : Die Waldverhältnisse im Dürrege´biet des Nordostens
von Brasilien (O šumama u sušnim krajevima Sjeveroist. Brazilije), s. 307—330. —
Dr. W. Grosskopf : Der Bodenfilm (O konzerviranju tropskih prirodnih profila
šumskog tla pomoću lakfilm metode), s. 331—322. — Perušić : Die Kommunalwälder
in Jugoslawieni (Komunalne šume u Jugoslaviji. Referat na 2. Internac. šum.
kongresu u Budimpešti 1936 g.), s. 335—349. — Dr. A. Ebner : Die Holzgewinnung
in Amerika (O iskorišćivanju šuma u Americi), s. 371—345. — Dr. E. Krča : Biotechnik
des Waldes (O biotehnici šume), s. 491—504. — G. Fellmeth : Der Bayerische
Wald (O bavarskim šumama), s. 505—514. — Dr. N. Domes : Die klimatisch
bedingte Abnahme des Ertrages von Wald und Weide im Gebirge (Klimom uslovljenO´
194