DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 139     <-- 139 -->        PDF

Schäfte (Pojednostavljen način određivanja prirasta deblovine bijeloga bora), s. 19-26.


— Bericht über die Forst- und Holzwirtschaft Jugoslawiens (O šumarstvu Jugosla vije
. Povodom ekskurzije studenata i profesora Visoke šum. škole u Eberswalde po
Jugoslaviji 1938 god.), s. 39—54. — A. V i e t i . g h o f f - R i e s c h: Forstliche Bilder
aus den Nationalparks der Schweiz und Italiens (O nacionalnim parkovima Švajcarske
i Italije), s. 81—94. — A. Appel : Waldnutzung in westafrikanischen Urwald (O
iskorišćivanju zapadnoafričfcih prašuma), s. 95—101. — Dr. Buchholz : Der Rückzug
der UdSSR, vom Weltholzmarkt (Nazadovanje Rusije u vezi sa svjetskim drvnim
tržištem), s. 141—167. — Ing. F. Zednik : Über den Aufbau des Urwaldes der gemässigten
Zone (0 prašumama umjerenog pojasa), s. 215—229. — Dr. L. Huf nagi :
Das Plenterprinzip in der Weltforstwirtschaft (O principu prebiranja u svjetskom
šumarstvu), s. 230—238. — Die Zigarenkistenfabrikation und ihre Hölzer (O fabrikaciji
drvenih kutija za cigare), s. 260—263. — W. Preise : Beobachtung in Zweitwuchsbeständen
aus dem Küstenurwaldgebiet Brasilien (O prirodnoj obnovi prašuma u primorju
Brazilije), s. 281—299. — Die Gesamtwaldfläche Bulgarien s (O površini
šuma u Bugarskoj), s. 303—308. — Leschner : Über die Forstverhäntaisse in Chile
(0 šumarstvu u Chile), s. 319—325. — Ind. W. Jcmtzeff : Die Technik in der russischen
Forstwirtschaft (O mehanizaciji rada u ruskom šum. gospodarstvu), s. 343-376.
— Ing. F. Heske : Der tropische Wald als Rohstoffquelle (Tropska šuma kao izvor
sirovina), s. 413—485. — Dr. E. Buchholz : Die Bedeutung der südosteuropäischen
Staaten für die Holzversorgung Deutschlands (Značenje jugoistočno evropskih država
za opskrbljivanje Njemačke drvom), s. 523—560. — Dr. W. Preise : Einige Bemerkungen
über soziologische Verhältnisse im Urwald (Opažanja o sociološkim odnošajhna
prašume), s. 603—621. — Die Kieferwälder Mexikos (0 borovim šumama u
Meksiku), s. 634—636. — R. D. Har t ig: Die Forstwirtschaft Südafrikas (O šumskom
gospodarstvu Južne Afrike), s. 667—748. — Dr. V. Dinu : Der Wald als Glied der
rumänischen Volkswirtschaft (0 važnosti šuma u rumunjskom narodnom gospodarstvu),
s. 767—789. Dr. M. Anić.
IZ KLUBA STUDENATA ŠUMARSTVA


ŠUMARSKO PLESNO VEČE.


Jedan od najstarijih klubova na hrvatskom sveučilištu je klub studenata šumarstva.
Osnovali su ga njegovi pioniri pred 36 godina sa svrhom da odgaja značajne,
kolegijalne i društvene šumare, da usavršuje svoje članove u općoj, a napose u stručnoj
naobrazbi, te da se brine za njihov socijalni položaj.


Kroz članstvo kluba prošlo je 36 generacija s većim ili manjim peripetijama. Iz
njegovog djelokruga ponio je svatko u život svežanj uspomena bilo na požrtvovni i
nesebični rad u klubu, bilo na najljepše časove iz studentskog života.


I do sada klub je nastojao da ispunjava svoju zadaću. U tom privcu poradit će
i u novoj periodi svoga opstanka. Za taj plemeniti rad treba mnogo novaca. Tko ga
u tom radu pomaže? Njegovi svakogodišnji dobrotvori počev od njemu najbliže gg.
profesora pa sve do najudaljenije gg. šumara, kao i svih onih, koji s nama stoje u
stručnoj vezi.


Obraćamo im se jednom godišnje, da ili podsjetimo, da smo tu, da se borimo,
da radimo, te da se i mi već brinemo ne samo za sebe, nego i za one, koji će doći iza
nas. Brižno čuvamo naslijeđenu imovinu i nastojimo je povećanu predati mladima.


196