DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 139     <-- 139 -->        PDF

Schäfte (Pojednostavljen način određivanja prirasta deblovine bijeloga bora), s. 19-26.


— Bericht über die Forst- und Holzwirtschaft Jugoslawiens (O šumarstvu Jugosla vije
. Povodom ekskurzije studenata i profesora Visoke šum. škole u Eberswalde po
Jugoslaviji 1938 god.), s. 39—54. — A. V i e t i . g h o f f - R i e s c h: Forstliche Bilder
aus den Nationalparks der Schweiz und Italiens (O nacionalnim parkovima Švajcarske
i Italije), s. 81—94. — A. Appel : Waldnutzung in westafrikanischen Urwald (O
iskorišćivanju zapadnoafričfcih prašuma), s. 95—101. — Dr. Buchholz : Der Rückzug
der UdSSR, vom Weltholzmarkt (Nazadovanje Rusije u vezi sa svjetskim drvnim
tržištem), s. 141—167. — Ing. F. Zednik : Über den Aufbau des Urwaldes der gemässigten
Zone (0 prašumama umjerenog pojasa), s. 215—229. — Dr. L. Huf nagi :
Das Plenterprinzip in der Weltforstwirtschaft (O principu prebiranja u svjetskom
šumarstvu), s. 230—238. — Die Zigarenkistenfabrikation und ihre Hölzer (O fabrikaciji
drvenih kutija za cigare), s. 260—263. — W. Preise : Beobachtung in Zweitwuchsbeständen
aus dem Küstenurwaldgebiet Brasilien (O prirodnoj obnovi prašuma u primorju
Brazilije), s. 281—299. — Die Gesamtwaldfläche Bulgarien s (O površini
šuma u Bugarskoj), s. 303—308. — Leschner : Über die Forstverhäntaisse in Chile
(0 šumarstvu u Chile), s. 319—325. — Ind. W. Jcmtzeff : Die Technik in der russischen
Forstwirtschaft (O mehanizaciji rada u ruskom šum. gospodarstvu), s. 343-376.
— Ing. F. Heske : Der tropische Wald als Rohstoffquelle (Tropska šuma kao izvor
sirovina), s. 413—485. — Dr. E. Buchholz : Die Bedeutung der südosteuropäischen
Staaten für die Holzversorgung Deutschlands (Značenje jugoistočno evropskih država
za opskrbljivanje Njemačke drvom), s. 523—560. — Dr. W. Preise : Einige Bemerkungen
über soziologische Verhältnisse im Urwald (Opažanja o sociološkim odnošajhna
prašume), s. 603—621. — Die Kieferwälder Mexikos (0 borovim šumama u
Meksiku), s. 634—636. — R. D. Har t ig: Die Forstwirtschaft Südafrikas (O šumskom
gospodarstvu Južne Afrike), s. 667—748. — Dr. V. Dinu : Der Wald als Glied der
rumänischen Volkswirtschaft (0 važnosti šuma u rumunjskom narodnom gospodarstvu),
s. 767—789. Dr. M. Anić.
IZ KLUBA STUDENATA ŠUMARSTVA


ŠUMARSKO PLESNO VEČE.


Jedan od najstarijih klubova na hrvatskom sveučilištu je klub studenata šumarstva.
Osnovali su ga njegovi pioniri pred 36 godina sa svrhom da odgaja značajne,
kolegijalne i društvene šumare, da usavršuje svoje članove u općoj, a napose u stručnoj
naobrazbi, te da se brine za njihov socijalni položaj.


Kroz članstvo kluba prošlo je 36 generacija s većim ili manjim peripetijama. Iz
njegovog djelokruga ponio je svatko u život svežanj uspomena bilo na požrtvovni i
nesebični rad u klubu, bilo na najljepše časove iz studentskog života.


I do sada klub je nastojao da ispunjava svoju zadaću. U tom privcu poradit će
i u novoj periodi svoga opstanka. Za taj plemeniti rad treba mnogo novaca. Tko ga
u tom radu pomaže? Njegovi svakogodišnji dobrotvori počev od njemu najbliže gg.
profesora pa sve do najudaljenije gg. šumara, kao i svih onih, koji s nama stoje u
stručnoj vezi.


Obraćamo im se jednom godišnje, da ili podsjetimo, da smo tu, da se borimo,
da radimo, te da se i mi već brinemo ne samo za sebe, nego i za one, koji će doći iza
nas. Brižno čuvamo naslijeđenu imovinu i nastojimo je povećanu predati mladima.


196
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 140     <-- 140 -->        PDF

Veliku zahvalnost dugujemo našim seniorima, koji nas u tom nastojanju lijepo pomažu.
Posebne zahvalnosti vrijedna je požrtvovnost gg. šumara, koji u svom mjestu povedu
akciju oko sakupljanja doprinosa za naš klub. Isto tako ističemo veoma lijep gest našega
pok. seniora g. Hefnera, koji nam je oporukom ostavio veći broj stručnih knjiga.
Ovih dana primili smo od g. Milana baruna Turkovića, doživotnog začasnog predsjednika
.lug. šum. udruženja, pošiljku njegovih vrijednih knjiga za našu knjižnicu.


Vrijeme, u koje se obraćamo našim dobrotvorima, pada Obično prilikom priređivanja
tradicionalne zabave »Šumarsko plesno veče«. Klub nastoji sačuvati tradiciju
ove priredbe. Ona još uvijek služi na ponos studentima kao i svoj gg. šumarima, jer
je jedna od najljepših i najuspjelijih priredaba u Zagrebu.


Ove sezone održana je zabava pod pokroviteljstvom g. ing. Ivice Frkovića,
odjelnog predstojnika za šumarstvo Banske vlasti Banovine Hrvatske, dne 13. siječnja
u Hrv. Glazbenom Zavodu.


Izaslanik predsjednika Dra V. Mačeka bio je g. Dr. Ilija .lukić, šef kabineta podpredsjedništva
vlade. Dra .1. Krnjevića zastupao je g. Gjuro Maršić, zamjenik narodnog
zastupnika za grad Zagreb. Pored pokrovitelja posjetio je zabavu g. Ing. Nikola Belančić,
odjelni predstojnik za rudarstvo, rektor hrv. sveučilišta g. Dr. Andrija Živković,
dekan Poljoprivredno-šumarskog fakulteta g. Dr. Andrija Petračić, gg. profesori sa
cijenjenim obiteljima kao i znatan broj gg. šuinara iz Zagreba i okolice. Zabavu su
posjetili osim toga g. Gustav pl. Maceljski, g. barun Zdenko Turković, te lijep broj
uglednih građana.


Prilozi za zabavu stižu još uvijek, dok ovo pišemo. Do danas smo ih primili od
slijedeće gospode i ustanova:
1500 din. Odjel za šumarstvo Banovine Hrvatske.
1100 din. Ing. Ivica Frković, odjelni predstojnik za šumarstvo.
1000 din. Dr. Vladko Maček, predsjednik i Vođa hrvatskog naroda; Gustav pl.
Maceljski, suvlasnik tt. Filipa Deutscha Sinovi.
800 din. Milan barun Turković, veleposjednik.
500 din. Ravnateljstvo šuma Brodske imovne općine. »Slavex« d.d. za šum. ind.
300 din. Ing. Nikola Belančić, cdjelni predstojnik za rudarstvo.
2.0 din. Dr. Aleksandar Ugrenović, sveuč. prof.
250 din. Tt. Filipa Deutscha Sinovi, Cerne i Vrhovnik.


200 din. Dr. Andrija Petračić, sveuč. prof., Dr. Antun Levaković, sveuč. prof.,
Bogoslav Kosović, pom. min. u m., Zdenko barun Turković, Gospodarstvo Turkovic-
Kutjevo, »Croatia« d. d. za ind. drva, Josip Prpić, Gradska štedionica Zagreb, »Našieka


d.
d. Zagreb, Udruženje Jug. muzičkih autora.
157 din. činovnici Ravnateljstva Brodske im. o. Vinkovci.
150 din. Našička d. d. Noivoselec Križ.
100 din. Dr. Andrija Živković, rektor hrvatskog sveučilišta, Dr. Gjuro Nenadić,
sveuč. prof., Dr. Josip Balen, sveuč. prof., Ing. Viktor Setinski, sveučilišni profesor,
Ing. Rajmond Fantoni, sveuč. prof., Dr. M Gračanin, Dr. N. Neidhardt, Dr. V. Škorić,
sveuč. profesori, Ing. Muftić, Ing. J. Fey, Dr. Ferdinand Ateims, Dr. Ilija Jukić, Dr.
Tomo Jančiković, Mate Bulić, Ing. D. Kajfež, Ing. A. Premužić, Dr. M. Vrbanić, A.
Šutej, L. Brosig, Josip Selak, Marko Bauer, Ivan Matolnik, Dr. ing. V. Vučković, Ing.
Roman Sarnavka, Ing. M. Jurčić, Peter Mravljak, Ing. O. Miklau, Julio Svare, Ing. M.
Markić, Ing. R. Kolibaš, Ing. J. Šušteršić, Ing. V. Čmelik, Ing. D. Budisavljević, »ŠipaU«,
Jug. destilacija drva Teslić, Drach-Virovitica, Ravnateljstvo verskega zaklada — Lju


197
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 141     <-- 141 -->        PDF

bljaua, Vlastelinstvo Kutjevo, »Ozren« šum. ind. a. d. »Travers« d. d. za ind. i promet
želj. prag., Šumski ured Vlastelinstva Vukovar, Trgovinska Komora Zagreb, Tvornica
pokućtva J. Kruljac, Odjel za seljačko gospodarstvo Banske Vlasti, Braunov paromlin


d. d. — Gjurgjevac, »Šipad« a. d. Šibenik, Slovensko tovsko društvo — Maribor, Hinka
Franka Sinovi.
70 din. Ing. E. Kundrat.
60 din. Ing. A. Wundsam, Ing. D. Belov.
58 din. poslali: Josip Gvojić, nadlugar, Katica Šikić i Jakov Mane.
50 din. Dr. Fran Šuklje, Dr. Bogdan Šolaja, sveuč. prof., Dr. A. Ogrizek, sveuč.
prof., Dr. M. Anić, Dr. M. Plavsic, Dr. M. Marinović, sveuč. profesor, Ing. V. Bosiljević,
Ing. I. Navratil, Dr. L. Marković, Janko Petrak — Duga Resa, Ing. Petar Prpić,
Ing. M. Mujdrica, Ing. M. Fischer, Ing. Foreyt Edo, Franjo Szabo-Teslić, Ing. M. .lerbić,
Ing. V. Beltram, Hinko Rožić, Ing. V. Radošević, Ing. F. Asaj, Ing. Z. Turkalj, Ing.


V. Plesa, Ing. A. Jošovec, Ing. F. Oblak, Ing. B. Rukavina, Ing. Veliko Vuković, Dragutin
Pičman, Ing. I. Fabijanić, Ing. A. Schlesinger, Dr. B. Tkalčić, Ing. N. Mihaliček, Dr, A.
barun Rukavina, Ing. J. Kaler, Ing. F. Jindra, Aleksandar Oroz, Ing. J. Zaluški, Ing. .1.
Šustić, Ing. 0. Dremil, Ing. V. Babić, Egon Barsony, Josip Schmidt, Franjo Vojvoda, Dr.
Z. Mrkša, gen. Kvintilijan Tartaglia, Vjekoslav Jakšić, Ing. D. Ficko, R. Marčelja, Ing.
J. Benić, Ing. P. Škrljac, Vlado Radan, Ing. D. Brnjas, Ing. M. Babić, Ing. 1. Milinković,
Josip Paspa, Dr. I. Krbek, Ing. S. Kušan, E. Vajda, Ing. A. Tupffer, Ing. D. Herjavec,
Ing. V. Jakić, Ing. R. Kovačević, Ing. K. Katić, Ing. Š. Vučetić, Milivoj Crnadak, Pavao
Klumpner, Ludmila Zwiclkelsdorfer, Ing. M. Salom, N. Nikolić, Šaša Stare, Ig. N. Lončar,
Ing. D. Oreščanin, Ivan Penić, potpukovnik F. Knežević, Ing. N. Lovrić, »Iver« šum.
ind. d. d., lov. društvo »Rokovci«, Kotar Rab, Veliki Zdenci, Savez lov. udruž. za Bosnu
i Hercegovinu, Zadruga Hrvatskog Radiše, »Podravina« d. d., »Union« tvornica čokolade,
»Nihag« d. d.
40 din. Ing. Zvonimir Pavešić, odjelni pred., Ing. A. Koprić, Mijo Marušić, Ing.


M. Majnarić,
Ing. M. Masa.
30 d´n. Dr. .1. Rasuhin, odjelni pred., Ing. M. Ježić, Ing. B. Nikolić, Ing. V. Haramija,
Ing. Igo Oraš, Albert Regan, Ing. B. Jellmann, Bernard Gartner, Ing. M. Ster,
Ing. B. 2agar, Ing. I. Žukina, Stjepan Rehak, Ing. A. Pavlić, Ing. V. Vidmar, Ing. M.
Dulepa, Živko Šojat, Ing. N. Belećki.


25 din. Ing. M. Korošec, Juzbašić Mira, Julio Kloss, Ing. E. Demokidov, Ing.


D. Sulimanović, Ing. S. Kopf, Ing. Z. .Slović, Većeslav Zrne, Dr. M. Deanović, Ljubica
Jozić, Ing. A. Lovrić, Franjo Trboglav, Ing. L. Kohutz, Ing. Z. Turk, Ing. D. Matizović,
Ing. N. Asančaić, Dr. Dolinšek, Marko Grigić, Gozdarski vesnik — Maribor, lovačka
društva: »Šljuka« — čaikovec, Slatina.
20 din. Ing. J., Jozić, Ignacij Močnik, Ing. L. Šnajder, Ing. Z. Grohovac, Nikola
Georgijević, Ing. D. Denisov, Ing. Jalovski, N. Jagodić, N. Kos, Ing. J. Mrkša, N.
Ohcnčec.


10 din. Ing. E. Montina, Leon Schanta, Nikola Bracanović, Ing. V. Zjurin, Ing.


E. Franjić, Ing. F. Petek, Grgo Culumović, Ing. N. Zivković, M. Panavin, R. Vitek, N.
Dolan, lov. udruž — Valpovo Trg.
Darove za buffet primili smo od vrlo cijenjenih gospoda: Frković, Petračić, Ugrenović,
Pevalek, Neidhardt, Fey, Pctrović, Škrljac, Verlić, Franičević.


Divljač za tombolu poslali su nam: Drž. dobro »Belje« (jelen), Vlastelinstvo
kneza Odeschalchi (tele jelena šarenjaka), »Krodija« d. d. (5 zečeva), Šum. uprava
Sokolovac (2 zeca, 1 fazan), Ing. 1. Juvančić (2 zeca), Ing. D. Oreščanin (2 zeca, 2


198