DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 140     <-- 140 -->        PDF

Veliku zahvalnost dugujemo našim seniorima, koji nas u tom nastojanju lijepo pomažu.
Posebne zahvalnosti vrijedna je požrtvovnost gg. šumara, koji u svom mjestu povedu
akciju oko sakupljanja doprinosa za naš klub. Isto tako ističemo veoma lijep gest našega
pok. seniora g. Hefnera, koji nam je oporukom ostavio veći broj stručnih knjiga.
Ovih dana primili smo od g. Milana baruna Turkovića, doživotnog začasnog predsjednika
.lug. šum. udruženja, pošiljku njegovih vrijednih knjiga za našu knjižnicu.


Vrijeme, u koje se obraćamo našim dobrotvorima, pada Obično prilikom priređivanja
tradicionalne zabave »Šumarsko plesno veče«. Klub nastoji sačuvati tradiciju
ove priredbe. Ona još uvijek služi na ponos studentima kao i svoj gg. šumarima, jer
je jedna od najljepših i najuspjelijih priredaba u Zagrebu.


Ove sezone održana je zabava pod pokroviteljstvom g. ing. Ivice Frkovića,
odjelnog predstojnika za šumarstvo Banske vlasti Banovine Hrvatske, dne 13. siječnja
u Hrv. Glazbenom Zavodu.


Izaslanik predsjednika Dra V. Mačeka bio je g. Dr. Ilija .lukić, šef kabineta podpredsjedništva
vlade. Dra .1. Krnjevića zastupao je g. Gjuro Maršić, zamjenik narodnog
zastupnika za grad Zagreb. Pored pokrovitelja posjetio je zabavu g. Ing. Nikola Belančić,
odjelni predstojnik za rudarstvo, rektor hrv. sveučilišta g. Dr. Andrija Živković,
dekan Poljoprivredno-šumarskog fakulteta g. Dr. Andrija Petračić, gg. profesori sa
cijenjenim obiteljima kao i znatan broj gg. šuinara iz Zagreba i okolice. Zabavu su
posjetili osim toga g. Gustav pl. Maceljski, g. barun Zdenko Turković, te lijep broj
uglednih građana.


Prilozi za zabavu stižu još uvijek, dok ovo pišemo. Do danas smo ih primili od
slijedeće gospode i ustanova:
1500 din. Odjel za šumarstvo Banovine Hrvatske.
1100 din. Ing. Ivica Frković, odjelni predstojnik za šumarstvo.
1000 din. Dr. Vladko Maček, predsjednik i Vođa hrvatskog naroda; Gustav pl.
Maceljski, suvlasnik tt. Filipa Deutscha Sinovi.
800 din. Milan barun Turković, veleposjednik.
500 din. Ravnateljstvo šuma Brodske imovne općine. »Slavex« d.d. za šum. ind.
300 din. Ing. Nikola Belančić, cdjelni predstojnik za rudarstvo.
2.0 din. Dr. Aleksandar Ugrenović, sveuč. prof.
250 din. Tt. Filipa Deutscha Sinovi, Cerne i Vrhovnik.


200 din. Dr. Andrija Petračić, sveuč. prof., Dr. Antun Levaković, sveuč. prof.,
Bogoslav Kosović, pom. min. u m., Zdenko barun Turković, Gospodarstvo Turkovic-
Kutjevo, »Croatia« d. d. za ind. drva, Josip Prpić, Gradska štedionica Zagreb, »Našieka


d.
d. Zagreb, Udruženje Jug. muzičkih autora.
157 din. činovnici Ravnateljstva Brodske im. o. Vinkovci.
150 din. Našička d. d. Noivoselec Križ.
100 din. Dr. Andrija Živković, rektor hrvatskog sveučilišta, Dr. Gjuro Nenadić,
sveuč. prof., Dr. Josip Balen, sveuč. prof., Ing. Viktor Setinski, sveučilišni profesor,
Ing. Rajmond Fantoni, sveuč. prof., Dr. M Gračanin, Dr. N. Neidhardt, Dr. V. Škorić,
sveuč. profesori, Ing. Muftić, Ing. J. Fey, Dr. Ferdinand Ateims, Dr. Ilija Jukić, Dr.
Tomo Jančiković, Mate Bulić, Ing. D. Kajfež, Ing. A. Premužić, Dr. M. Vrbanić, A.
Šutej, L. Brosig, Josip Selak, Marko Bauer, Ivan Matolnik, Dr. ing. V. Vučković, Ing.
Roman Sarnavka, Ing. M. Jurčić, Peter Mravljak, Ing. O. Miklau, Julio Svare, Ing. M.
Markić, Ing. R. Kolibaš, Ing. J. Šušteršić, Ing. V. Čmelik, Ing. D. Budisavljević, »ŠipaU«,
Jug. destilacija drva Teslić, Drach-Virovitica, Ravnateljstvo verskega zaklada — Lju


197