DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 141     <-- 141 -->        PDF

bljaua, Vlastelinstvo Kutjevo, »Ozren« šum. ind. a. d. »Travers« d. d. za ind. i promet
želj. prag., Šumski ured Vlastelinstva Vukovar, Trgovinska Komora Zagreb, Tvornica
pokućtva J. Kruljac, Odjel za seljačko gospodarstvo Banske Vlasti, Braunov paromlin


d. d. — Gjurgjevac, »Šipad« a. d. Šibenik, Slovensko tovsko društvo — Maribor, Hinka
Franka Sinovi.
70 din. Ing. E. Kundrat.
60 din. Ing. A. Wundsam, Ing. D. Belov.
58 din. poslali: Josip Gvojić, nadlugar, Katica Šikić i Jakov Mane.
50 din. Dr. Fran Šuklje, Dr. Bogdan Šolaja, sveuč. prof., Dr. A. Ogrizek, sveuč.
prof., Dr. M. Anić, Dr. M. Plavsic, Dr. M. Marinović, sveuč. profesor, Ing. V. Bosiljević,
Ing. I. Navratil, Dr. L. Marković, Janko Petrak — Duga Resa, Ing. Petar Prpić,
Ing. M. Mujdrica, Ing. M. Fischer, Ing. Foreyt Edo, Franjo Szabo-Teslić, Ing. M. .lerbić,
Ing. V. Beltram, Hinko Rožić, Ing. V. Radošević, Ing. F. Asaj, Ing. Z. Turkalj, Ing.


V. Plesa, Ing. A. Jošovec, Ing. F. Oblak, Ing. B. Rukavina, Ing. Veliko Vuković, Dragutin
Pičman, Ing. I. Fabijanić, Ing. A. Schlesinger, Dr. B. Tkalčić, Ing. N. Mihaliček, Dr, A.
barun Rukavina, Ing. J. Kaler, Ing. F. Jindra, Aleksandar Oroz, Ing. J. Zaluški, Ing. .1.
Šustić, Ing. 0. Dremil, Ing. V. Babić, Egon Barsony, Josip Schmidt, Franjo Vojvoda, Dr.
Z. Mrkša, gen. Kvintilijan Tartaglia, Vjekoslav Jakšić, Ing. D. Ficko, R. Marčelja, Ing.
J. Benić, Ing. P. Škrljac, Vlado Radan, Ing. D. Brnjas, Ing. M. Babić, Ing. 1. Milinković,
Josip Paspa, Dr. I. Krbek, Ing. S. Kušan, E. Vajda, Ing. A. Tupffer, Ing. D. Herjavec,
Ing. V. Jakić, Ing. R. Kovačević, Ing. K. Katić, Ing. Š. Vučetić, Milivoj Crnadak, Pavao
Klumpner, Ludmila Zwiclkelsdorfer, Ing. M. Salom, N. Nikolić, Šaša Stare, Ig. N. Lončar,
Ing. D. Oreščanin, Ivan Penić, potpukovnik F. Knežević, Ing. N. Lovrić, »Iver« šum.
ind. d. d., lov. društvo »Rokovci«, Kotar Rab, Veliki Zdenci, Savez lov. udruž. za Bosnu
i Hercegovinu, Zadruga Hrvatskog Radiše, »Podravina« d. d., »Union« tvornica čokolade,
»Nihag« d. d.
40 din. Ing. Zvonimir Pavešić, odjelni pred., Ing. A. Koprić, Mijo Marušić, Ing.


M. Majnarić,
Ing. M. Masa.
30 d´n. Dr. .1. Rasuhin, odjelni pred., Ing. M. Ježić, Ing. B. Nikolić, Ing. V. Haramija,
Ing. Igo Oraš, Albert Regan, Ing. B. Jellmann, Bernard Gartner, Ing. M. Ster,
Ing. B. 2agar, Ing. I. Žukina, Stjepan Rehak, Ing. A. Pavlić, Ing. V. Vidmar, Ing. M.
Dulepa, Živko Šojat, Ing. N. Belećki.


25 din. Ing. M. Korošec, Juzbašić Mira, Julio Kloss, Ing. E. Demokidov, Ing.


D. Sulimanović, Ing. S. Kopf, Ing. Z. .Slović, Većeslav Zrne, Dr. M. Deanović, Ljubica
Jozić, Ing. A. Lovrić, Franjo Trboglav, Ing. L. Kohutz, Ing. Z. Turk, Ing. D. Matizović,
Ing. N. Asančaić, Dr. Dolinšek, Marko Grigić, Gozdarski vesnik — Maribor, lovačka
društva: »Šljuka« — čaikovec, Slatina.
20 din. Ing. J., Jozić, Ignacij Močnik, Ing. L. Šnajder, Ing. Z. Grohovac, Nikola
Georgijević, Ing. D. Denisov, Ing. Jalovski, N. Jagodić, N. Kos, Ing. J. Mrkša, N.
Ohcnčec.


10 din. Ing. E. Montina, Leon Schanta, Nikola Bracanović, Ing. V. Zjurin, Ing.


E. Franjić, Ing. F. Petek, Grgo Culumović, Ing. N. Zivković, M. Panavin, R. Vitek, N.
Dolan, lov. udruž — Valpovo Trg.
Darove za buffet primili smo od vrlo cijenjenih gospoda: Frković, Petračić, Ugrenović,
Pevalek, Neidhardt, Fey, Pctrović, Škrljac, Verlić, Franičević.


Divljač za tombolu poslali su nam: Drž. dobro »Belje« (jelen), Vlastelinstvo
kneza Odeschalchi (tele jelena šarenjaka), »Krodija« d. d. (5 zečeva), Šum. uprava
Sokolovac (2 zeca, 1 fazan), Ing. 1. Juvančić (2 zeca), Ing. D. Oreščanin (2 zeca, 2


198