DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 142     <-- 142 -->        PDF

fazana), Ing. M. Jurčić (2 patke), Ing. R. Hvala (zec), Uprava šuma fakultet, dobra
Maksimir (više zečeva), gg. šumari iz Bjelovara (5 z:vaeva), Ševčik — Ljubljana (2 trofeja),
tt. Filipa Deutscha Sinovi (5 doznaka za drva po 500 kg), Mljekarska industrija
»Zdenka« (pošiljka sira).


Neka gospoda dala su priloge na ulaznoj blagajni. Nije nam bilo imoguće voditi
sav popis, jer se je na te priloge plaćao procenat.
Svim darovateljima i darovateljicama neka je srdačna hvala.


Blagajnik z. o.
Predsjednik z. c.


Vinko Škorjanec.
Ivan Oštrić.


OGLASI


OGLEDNA ŠUMSKO-MELIORATIVNA STANICA KOD SARAJEVA


ima u velikom izboru za prodaju:


1.
Najbolje vrste pitome maline.
Ožiljene sadnice . . . . . 100 komada 100 dinara
2. Jagode — vrste s najkrupnijim plodom . 100 komada 30 dinara
pored toga sledeće ukrasne vrste:
1.
Berberis atropurpureis vis. 70— 90 cm kom. 20 din.
2.
Berberis Thunbergii vis. 40— 50 » » 6 »
3. Cercis siliquastrum vis. 60—100 »
» 5 »
4. Lespedeza bicolor vis. 140—170 »
» 2 »
Sve su sadnice uzgojene na koti 930 i otporne na mraz do —20. Detaljne upute
za sađenje i negovanje šalju se na zahtev. Za državne i banovinske rasadnike popust
od gornjih cena —15%


Porudžbine uputiti blagovremeno Šumarskom Otseku Kr. Banske Uprave,
Sarajevo


OGLAS


U svojoj knjizi »Šumski rasadnici« prof. Baien navodi, »uzgajanje je voćaka
vezano uz šumski rasadnik«,
Proizvodnja voćaka je naročito važna u naše vreme, kada su cene svim životnim
namirnicama u porastu.
Stoga iskoristite za voćke svaku slobodnu površinu.
Od voćaka su najrentabilnije malina i jagoda, pošto daju rod već prve godine.
Pored toga je malina s uspehom upotrebljena kao podstojno džbunje za kulture
ekspresnih šuma.


199
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 143     <-- 143 -->        PDF

INDUSTRIJA ORUŽJA


BOROVNIK I VRBANIĆ


ZAGREB, Jurišićeva Q kod Glavne pošte
Telefon 24-5-67


Preporuča svoj cij. gg. lovcima svoje prvorazredne puške, pištolje i sva lovački pribor.


PREUZIMAMO eve u puškarski zanat zasijecajuce popravke oružja te izvršujemo sve
najsavjesnije, — Izradjujemo lovačke puške po specijalnim narudžbama — Prodajemo najsolidnju
lovačku municiju. — Dajemo savjete i informacije u pogledu lovačkog oružja.


Preuzimamo prepariranje raznih životinja


Šumska industrija


Filipa Deutsch» Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47
Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suhe hrastove
gradje svih dimenzija


Utemeljeno godine I860. Utemeljeno godine 1860.


efeocooooocooooooooOoooooooooooooooOoqoooooOoooooooooöooooooebooooooDOOooooboooooQooooooooooooooooooooooooooooooc


Uprava gospodarstva i šumarstva


K R N DI J A. NAŠICE, SLAVONIJA


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike


u Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


JOCOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOC XJOOUOOOOOOCXXXCICXXX>OOOOOOOOCCOOOOO(XXXXXXX»3CO^


200
ŠUMARSKI LIST 2-3/1940 str. 144     <-- 144 -->        PDF

Domaća stručna djela iz područja šumarstva


.


sa


1.
2.
3.
4.
..
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
P 1 a c


Baien J, dr.


»


.


>n


i


rt


Balen-Sag-adin
Đaranac S.. a


V


Borošić J.
Borosie-Saroavka
DimitroT T.
Fink F.


ii


[ .


f!


.


Hufnagl-Ves.-MH.
Jekie M. ....


Josifović M. đr.
Jovanovie Đ. đr.
Koprivnik V.


m


Koprivnik V.


Leraković A. dr.


Mađarević S.
Male tie Lj.

Marinović M. dr.


itMarinović M. dr.


Marković Lj.


Mihaldžić V.


Miklavžić J.


Miletić Ž. dr.


Neđeljkovio S<~


Naslov knjige


0 proređama
Naä goli krt
Pril, pozn, naših medit. Šuma
Pogl. na šumarstvo Bugarske
Šumski rasadnici
Josip Eozarac
Zakon o šumama
Karta šum« Imovnih općina
Kaše šumar, i lovstvo (Za nar.)
Pokr. poljopr. izložba i škola


(Šumarstvo)
Kratke pouke iz Šumarstva
Šematizam i status šum. osoblja
Zbornik šum. zakona i propisa
Molika (Prijevod s bug.)
Kubični sadržaj klada
Površina neobrnb. dasaka
Prerač. engl, stopa i palača ,
Povrtina srednjacit(Centreplank8.)
Kubature popruga (frizera)
Praktično uređivanje šuma
Prilozi za istoriju i. u Srbiji
Biljna patologija za šum.
Mehan. prerada drveta
Pojam šume Poj. poseđnika


Prinudni put
Jugosl. Lovčevi zapiskj
Problem eoveka i mašine
(Osvrt kroz vekove)
Pokret racionalizacije rađa .
savremenom svetu


Denđrometrija


Kaše šume
Uređenje bujica
Premer i. metođ. slobodnih stab.


Određivanje starosti soma
Privredni značaj lova
Šum. privredna geografija


Značaj šuma u privi, i kult.


iivotu naroda
Osnovi nauke o upravi šumama


Šume našega juga


Tab. za njem. bačv. robu


Kmetsko gozdarstvp


Šumarstvo Morav. banovine


Geodetska vežbanja I


Cijena


Nabavlja se kod eaatud. za
Din elan.


Din


uđrnž.


i


pisca. Zemun. Karađorđeva 9 50.


. i —


-
»-.100-—
. 50.— — —
*
60.- — —
If
50.-— —


J. .. U. (Za Kozardevo poprsje) 10. -— —
Tiskara Narodnih Novina. Zgb. 50. -—´ —
pisca. Bgd. Ministarstvo š. 25. -20. -—
20.— 15.— —
-.´´´"


*_


.
z4 15.— «*


20.— -— —


*
Bgd. Ministarstvo . 50.-— - —


— : ´ —


i ´ » ´
60,


O. Krstić. Bgd. Ministar. Š. 10 -: — -—´
„Drvotržac".
Zgb. Praška 6. 45 -—. -^v
\ .: 20.— 16-—


5.-4,-—
n 20.-16.-.— ´
n
25.- — -—


J. S. U. Zgb. Vukotinović. 2. 20.— ; — " —
pis. Bgd. Vojv. Dobrujc» 52. 60. -— ´ —
St. Serben. Bgd. Garašanin. 18. 70.— 60 -—
pis. Bgd. Miloša Pacerca 25. 50 -— —
pis. Bgd. Zadarska 10. I. 30.-25 -,—
n 30.-— _--—


Matica Bada, Bgd, Kraljev trg 15. 5. -— —


n 6.-i — —
, .´ članovi Sinovi


J. .. U. Zgb. Vukotinović. 2. 70 — -60.— —
nečlan.


nećl.


100.— 70.


pis. Zgb. Palmotićeva 68, 120. -> — —


Lotspajh. Zemun. Kr. Petra 11, 70. -,« _ V —

m 30.


i
16 — ´ —


pis. Bgd. Južni bulevar 23. 60. -25, -25.—


pis, Bgd. Jušni bulevar 23. 300.— 220 — 250.—


^
Ü pet i&i»


Kr. Srpska Akademija Bgd. 10.— ´ f^r —


pis. Bgd, Južni bulevar 23. 140.— 100.-100


(u 4 rate)


pis. Skoplje
Bans. upr. 30.— — —


pisca Garešnica j „ 50 — 40.-—


Ban. upr. Sum. odsj. Ljubljana 8, -—


---´


pis. Bgd. Minist, šuma 15.— — —


pis. Zemun. Šum. fakultet 50.— — —