DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Ing. Vladimi r Štet i ć, šum. pristav 8. grupe od šumarske uprave gradiškeimovine
općine u Banovoj Jarugi, za upravitelja šumske uprave II. banske imovne
općine u Dubici;


Ing. Franj o Petek , šum. vježbenik od šum. uprave otoč. imovne općine u


Perušiću u istom svojstvu šum. upravi gradiške imovne općine u Novskoj;


Ing. Jovan Radosavljević, šum. pristav 8. grupe od ravnateljstva bano


vinskih šuma na Sušaku za upravitelja šum. uprave u Drežnici;


Ing. Nikol a Mihajlović , šum. vježbenik od šum. uprave križevačke imovne


općine u Garešnici, šum. upravi ogulinske imovne općine u Brinju;


Ing. [Gustav Štiglmajer, šum. vježbenik od šum. uprave ogul. imovne


općine u Brinju u istom svojstvu šum. upravi križevačke imovne općine u Garešnici;


Ing. Josi p Šafar , sres. šumar 7. grupe od sreskog načelstva Delnice u istom´


svojstvu sreskom načelstvu u Crikvenicu;


Ing. Brank o Milas , sreski šumar 7. grupe od sreskog načelstva u Crikvenici


u istom svojstvu sres. načelstvu u Delnice.


Unapređeni su:


Boz o Pećar i ć, pomoćni knjigovođa 9. grupe kod Min. šuma za računarskog


pristava 7. grupe i po potrebi službe premješten banskoj Vlasti odjelu za šumarstvo


U Zagrebu;


Drago Mil ink o vi ć, podšumar II. razr. 9. grupa kod sreskog načelstva na
Sušaku za podšumara II. razreda 8. grupe i po potrebi službe premješten Ravnateljstvu
banovinskih šuma u Zagrebu;


Valenti ć ing. Petar , za šumarskog nadzornika IV. grupe 2. stepena kod
Banske Vlasti odjela za šumarstvo u Zagrebu;
Šerbeti ć ing. Adolf, za šum. ravnatelja IV. grupe kod ravnateljstva banovinskih
šuma u Mostaru.


Umirovljeni su:


Ing. Iva n Maruzzi , šumarski savjetnik 3. grupe 2. stepena i ravnatelj ravnateljstva
banovinskih šuma na Sušaku.


Na službi se zahvalio:


Ing. Vikto r Šubat , šum. vježbenik kod ravnateljstva banovinskih šuma na
Sušaku.


Premješteni su:


Ing. Marija n J u r č i ć, za šum. pristava 8. grupe banov. šum. manipulacije u
Koštaj. Majuru, za upravitelja iste manipulacije;
Mat e Buterin , nadničar odjela ,za šumarstvo banske Vlasti u Zagrebu, za
manipulativnog vježbenika kod istog odjela;
Ing. Ant e Deaković , za manipulativnog vježbenika 10. grupe kod Odjela za
šumarstvo Banske Vlasti u Zagrebu;
Ing. Iva n K a t a v i ć za podšumara III. klase 10. grupe kod Šum. uprave u
Vitezu;
Oska r Cimer , za podšumara III. razreda 10. grupe kod Šumske uprave u
Busovači;
Ing. Ivan Kraljičković, za šum. vježbenika kod sreskog načelstva u´
Sisku;


252