DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Q. Petrak : kolega Abramović apelirao je na nas da sutra na skupštini Jugoslovenskog
šumarskog udruženja glasujemo za prijedloge, koje će iznijeti Hrvatsko
šumarsko društvo na toj skupštini. Među tim prijedlozima postoji jedan o prenosu
Šumarskog doma u Vukotinovićevoj ulici 2 ponovno u posjed Hrvatskog šumarskog
društva. Traži tekst toga prijedloga. Pretsjednik mu daje tekst i kaže, da je prijedlog
već ´Upućen pismeno Jugoslov. šumarskom udruženju.
U vezi sa traženjem g. Ing. Pe t rak a pretsjednik kaže da će sutrašnjoj skupštini
Jugoslov. šumarskog udruženja Hrvatsko šumarsko društvo podnijeti slijedeće
prijedloge:


1) Tekst pravila za Savez šumarskih društava, kako je izrađen po Akcionom
odboru.


2) Prijedlog o povratku Šumarskog doma sa nepokretnim i pokretnim inventarom
Hrvatskom šumarskom društvu.


3) Glede razdijeljenja ostale imovine izbor posebnog odbora za podjelu imovine,
da imovinu, stečenu od 1921. god. do danas u zajedničkom radu pravedno razdijeli.
U ime Hrvatskog šumarskog društva predložit će u taj odbor gg. Ing. Andriju Premužića,
Ing. Petra Prpića i Ing. Mihovila Pećinu. Ta će se podjela izvršiti sa pretstavnicima
ostalih podružnica J. S.U. Skupština prima ovo izlaganje jednoglasno.


Gosp. Ing. K o s o v i ć B. zahvaljuje po tom na izboru za počasnog pretsjednika
Hrvatskog šumarskog društva i kao dobni pretsjednik akcionog odbora na velikom
odazivu članstva za upis u Hrvatsko šumarsko društvo i prisustvovanje na ovoj skupštini.
Naglašava, da Hrvatsko slavonsko šumarsko društvo nije god. 1920. prestalo
postojati, jer dotadanji postupci nisu bili zakoniti i smatra da je to društvo samo spavalo
´do današnjeg dana.


G. Abramovi ć zahvaljuje izaslaniku redarstvenih vlasti g. Dr. Mašeri na
prisustvovanju na skupštini.
G. Petra k postavlja pitanje kako će se riješiti pitanje zaklada, muzeja i ostale
vrijednosti, koje su u posjedu Jugoslov. šumarskog udruženja.
G. Abramovi ć daje objašnjenje, da će Hrvatsko šumarsko društvo podnijeti
zahtjev, da se Šumarski dom preda Hrvatskom šumarskom društvu odmah u posjed sa
svim inventarom i knjižnicom, a raspodjelu i pitanje zaklada će riješiti likvidacioni
odbor.
Kako se više nitko ne javlja za riječ, pretsjednik Ing. Abramović Ante zaključuje
skupštinu1 zahvaljujući na brojnom posjetu. Apelira na učesnike da jednako brojno
posjete i sutrašnju važnu skupštinu Jugoslovenskog šumarskog udruženja.


Zaključeno i potpisano:
Zagreb, 17. ožujka 1940.
Zapisničari:
Ing. Ferdo HrženjakIng. Ivan Nogić v. r.
v. r.
Ovjerovitelji zapisnika:
Ing. August Horvat v. r.
Ing. Mihovil Markić v. r.
Predsjednik:
Ing. Ante Abramović v. r.
Tajnik:
Ing. Vladimir Bosiljević v. r.


263