DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Qosp. K a t i ć predlaže, da se redoviti član nakon odlaska sa područja ´banovine
Hrvatske prevede među izvanredne članove.
Nakon kraće diskusije prima se prijedlog g. Katića.
Kao redoviti članovi Hrvatskog šumarskog društva primaju se slijedeća gg.:


1 Ing. Abramović Ante, šum. savjetnik Ban. Vlasti, Zagreb;
2 Agić Oskar, šum. nadsavj. u p., Vinkovci;
3 Ing. Alić Josip, šum. vježbenik, ravn. ban. šuma., Sušak;
4 » Alikalfić Fazlija, šum. vježbenik, ravn. ban. šuma, Mostar;
5 » Ambrinae Josip, šum. nadzornik, ravn. ban. šuma, Zagreb;
6 » Anderka Julio, šum. savjetnik u p., Vinkovci;
7 Dr. Ing. Anić Milan, asistent sveučilišta, Zagreb;
8 Ing. Antoljak Rudolf, šum. vježbenik, Ban. Vlasti, Zagreb;
9 » Arnautoviić Ferid, šum. vježbenik, šum. uprava, Bugojno;


10 » Asančaić Ivan, šum. savjetnik, Bisk. vlast., Đakovo;
11 » Babić Vladimir, šum. vježbenik, Sresko načelstvo, Zagreb;
12 » Bakranin Juraj, šum. pristav, šum. uprava, Otočac;
13 » Badovinac Zvonko, šum. pristav, ravn. š., Zagreb;
14 » Balaić Mijo, viši šum. pristav, šum. uprava, Krasm>;
15 » Bastjančić Ivica, šum. pristav, ravn. šuma, Vinkovci;
16 » Bećiragić Rasim, šum. nadzornik, šum. uprava, Ravna Gora;
17 » Belecki Nikola, viši šum. pristav, Makarska;
18 » Belašković Dragan, šum. pristav, sresko načelstvo, Podravska Slatina;
19 » Bcltram Vladislav, šum. viši pristav, šum. uprava, Vrbanja;
20 » Benić Emil, šum. savjetnik, K. I. O., Bjelovar;
21 » Beraković Stevo, šum. vježbenik, šum. uprava, Otočac;
22 » Berleković Stjepan, šum. nadzornik, Velika, SI. Požega;
23 » Bestal Vilim, šum. nadzornik, ravn. ban. šuma, Zagreb;
24 » Bevelakva Stjepan, sreski šumar, sresko načelstvo´, Dugoselo;
25 n Bićanić Branko, šum. upravitelj, šum. uprava, Mrkopalj;
26 » Bikčević Tomo, šum. vježbenik, ravn. ban. šuma, Zagreb;
27 » Bilić Dragutin, šum. vježbenik, ravn. b. š., Tomislav-grad;


28 y> Biondić Josip, šum. tehn. inspektor u p., Jastrebarsko;
29 » Bjegović Tomo, šum. savjetnik, ravn. b. š., Zagreb;
30 » Bosiljević Vladimir, šum. pristav, ravn. b. š., Zagreb;
31 » Brajdić Ferdo, šum. nadzornik, ravn. b. š., Zagreb;
32 » Bratuž Ernest, šum. savjetnik, sresko načelstvo, Šibenik;
33 » Briksi Stjepan, sreski šumar, sresko načelstvo, Varaždin;
34 » Brkljačić Nikola, šum. pristav, šum. uprava, Sv. Ivan Žabno;
35 i» Brnjas Dragutin, š. savjetnik, ravn. b. š., Zagreb;
36 » Brosig Ljudevit, nadšumar u p., Zagreb;
37 » Bucalić Janko, šum. nadzornik, ravn. š. I. 0., Nova Gradiška;
38 » Budiselić Mijo, viši šum. savjetnik, šum. uprava, Sv. Ivan Žabno;
39 » Bula Konstantin, šum. vježbenik, Durdenovac;
40 » iBulut Dane, šum. savjetnik, Mostar;
41 » Cenić Ante, viši šum. pristav, Vinkovci;
42 » Cestar Stjepan, viši šum. pristav, Koprivnica;
43 » Chylak Roman, uprav. šum. uprave, Zavalje;
44 » Crnadak Milan, šum. savjetnik, ravn. b. š., Vinkovci;
45 »» Cšikos Stjepan, šum. nadsavj. u p., Zagreb;
46 » Čuvaj Josip, šum. pristav, ravn. b. š., Vinkovci;


47 » Čeović Ivo, šum. savjetnik, Ban. Vlast, Zagreb;


265