DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 72     <-- 72 -->        PDF

» Protoklitov Nikolaj, ovi. šum. inž., Beliišće;
» Prpić Petar, direktor šuma u m., Zagreb;
» Prpić Stjepan, šum. savjetnik u p., Glina;
» Prvanov Ivan, šum. vježbenik, Nova Gradiška;
» Psom Josip, sreski šum. referent, Pisarovina;
» Radetić Ivan, šum. vježbenik, ravn. šuma, Sušak;
» Radimir Dragutin, ravnatelj šuma, Mostar;
» Radišević Josip, šum. pristav, Delnice;
» Rađošević Vjenceslav, ravnatelj šuma 1. 0. K., Bjelovar;


» Reiherzer Krešimir, šum. vježbenik, šum. uprava, Nova Kapela;
» Renko Stanislav, šum. vježibenik, Sušak;
» Res-,Koritić Ante, šum. savjetnik u p., Zagreb;
» Res-Koritić Vladimir, šum. nadzornik, Vinkovci;
» Rilke Ljudevit, šum. vježbenik, Nova Gradiška;
» Rohr Petar, šum. nadsavjetnik, Našice;
» Rosandić Mirne, šum. nadzornik, Vinkovci;
» Rožić Adolf, šum. vježbenik, Durđev. I. 0., Bjelovar;
» Rosić Ante, šum. vježbenik, Split;
» Rupčić Nikola, šum. vježbenik, Ravn. ban. šuma, Zagreb;


» Riichter Kamilo, šum. vježbenik, šum. uprava, Rajić;
» Rukavina Branko, ovi. šum. inž., Pakrac;
» Runje Hinko, šum. nadzornik, Durđev. I. O., Bjelovar;
» Ružičić Antun, sreski šumar, Našice;
» Saćer Ivan, šum. činovnik u m., Gor. Stubica;
y> Salom Mordo, šum. pristav, šum. uprava, Travnik;
» Samide Ivan, upravitelj veleposj., Valpovo;
» Seidel Oskar, šum. nadzornik, K. I. 0., Bjelovar;
» Serdar Stjepan, šum. savjetnik, Sušak;
» Sgurić Mihajlo, gradski šumar, Križevci;


» Sedmak Antun, šum. inž., Ravn. ban. šuma, Zagreb;
» Seleković Ivan, šum. vježbenik, Ravn. ban. šuma, Vinkovci;
» Severinski Vladimir, šum. vježbenik, šum. uprava, Virovitica;
» Smilaj Ivan, šum. savjetnik, Vinkovci;
» Slović Zvonimir, šum. nadzornik, Nova Gradiška;
» Srbljinović Zvonko, šum. vježbenik, Majur;
» Sprečkić Ante, šum. vježbenik, Ravn. ban. šuma, Mostar;
» Stepančić Franjo, šum. viši pristav, sresko načelstvo, Korčula;
» Štiglmajer Gustav, uprav. šum. uprave, Brinje;
» Stivičević Nikola, viši šum. savjetnik u p., Zagreb;


» Stjepanović Ljubomir, viši šum. pristav, Sokolovac;
» Strapajević Đuro, šum. savjetnik, Ravn. šuma, Zagreb;
» Strepački Vjekoslav, šum. viši savjetnik, Brod. I. O., Vinkovci;
» Suičić Jakob, šum. viši pristav, Ravn. ban. šuma, Vinkovci;
» Sulimanović Drago, ovi. šum. inžinjer, Levanjska Varoš;
» Supek Vlado, sreski šumar, Derventa;
» Safar Josip, sreski šumar, Fužine;
» Šandrovčan Mijo, šum. vježbenik, Pitomaca;
» Šarić Porin, šum. pristav, šum. uprava, Karlobag;
» Šavor Ivan, viši šum. pristav, Đurđevac;
» Šimatić Nikola, šum. vježbenik, Rab;
» Sinka Pavle, šum. vježbenik, Vinkovci;


270