DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 73     <-- 73 -->        PDF

303 » Škopac Stjepan, šum. nadzornik, Nova Gradiška;


304 » Dr. Škorić Vladimir, sveuč. profesor, Zagreb;
305 » Škrgatić Želimir, šum. vježbenik, Ravn. ban. šuma, Sušak;
306 » Škrljac Petar, šum. savjetnik, Zagreb;


307 » Šmit Josip, šum. nadzornik, Nova Gradiška;
308 » Šnajder Luka, ravn. šuma Đurđev. I. O., Bjelovar;
309 » Šokčević Đuro, šum. nadzornik, Ravn. ban. šuma, Vinkovci;
310 » Šolaja Milan, šum. viši pristav, Karlovac;


311 » Šolz Svetozar, šum,, inspektor u p., Zagreb;
312 » Šooš Đuro, sreski šumar, Križevci;
313 » Špoljarić Vladimir, šum. vježbenik, Ravn. ban. šuma, Vinkovci;


314 » Štajduhar Franjo, šum. vježbenik, šum. uprava, Travnik;
315 » Štefović Josip, šum. savjetnik u p., Križevci;
316 » Štetić Vladimir, šum. pristav, šum. uprava, Banova Jaruga;


317 » Štraser Rudolf, šum. vježbenik, Vranovina;
318 » šuibat Antun, šum. vježbenik, Karlovac;
319 » šustić Josiip, šum. nadsavjetnik u p., Zagreb;


320 i» Šustar Franjo, sreski šumar, Donja Stubica;
321 » Šusteršić Oton, uiprav. šuma, Travnik;
322 » Švaganović Ivan, šum. vježbenik, Đakovo;
323 » Tomac Marijan, sreski šumar, Ilok;


234 » Toimičić Božidar, sreski šumar, Kutjevo;
325 » Tonković Dragan, šum. uprava, Kosinj;
326 » Tranger Teodor, šum. vježbenik, Ravn. ban. šuma, Vinkovci;
327 » Turkalj Zlatko, ravnatelj šuma, Ogulin;
328 » Turković Karlo, šum. vježbenik, Vinkovci;
329 » Uroić Josip, šum. nadzornik, Bjelovar;
330 » Vajda Dr. Zlatko, šum. nadzornik, Ogulin;
331 » Valentić Ernest, šum. nadzornik, šum. uprava, Vinkovci;


332 » Valentić Pero, šum. nadzornik, Banska Vlast, Zagreb;
333 » Veselinović Bogoljub, šum. vježbenik, Vrginmost;
334 » Vidmar Vilko, šum. savjetnik, Nova Gradiška;
335 » Vilček Emanuel, šum. vježbenik, Vinkovci;


336 » Vučetić Špiro, šum., Dubrovnik;
337 » Vučetić Vladimir, šum. vježbenik, Karlovac;
338 » Dr. Vučković Vaso, šum. savjetnik u p., Zagreb;
339 » Vuković Josip, sreski šum. vježbenik, Kutina;


340 » Weiller Adolf, sreski šumar, Kutina;
341 » Weiner Milan, šum. savjetnik u p., Rutina;
342 » Weinsenzel Eduard, šum. viši pristav K. I. O., Bjelovar;
343 » Wundszam Aleksander, ovi. inž. šum., Zagreb;


344 » Zaluški Josip, sreski šumar, Hvar;
345 » Zastavniković Bogdan, šum. nadzornik, šum. uprava, Sv. Rok;
346 » Zgorelec Pavle, šum. vježbenik, Zagreb;
347 » Zeželić Josip, uprav. ban. šuma, Draganec;


348 » Ziromski Nikola, šum, pristav, Otočac;
349 » 2ukina Ivica, šum. upravitelj, Modruš;
350 » 2užek Josip, šum. nadzornik, Ravn. ban. šuma, Vinkovci;
351 » Butković Matej, uprav, šuma Brod. I. O., Pakrac.


271