DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Kao izvanredni članovi primljena su slijedeća gg.:
Dr. Josip Baien, sveuč. prof., Zemun;
Ing. Ante Pavlić, šum. savjetnik, Novi Sad;
Klumper Pavao, nadšumar, Slatinski Drenovac;
Spilfogel Viktor, šum. upravitelj Krndije d.d., Našice.


Pročitani su i stigli dopisi kojima se traži objašnjenje za stupanje u članstvo.
Na dopis g. Nosal a odgovorit će se i poslati mu pravila i pristupnicu.


G. P a no v u će se javiti, da za sada ne može biti redovnim članom H. Š. D.,
premda je zavičajan u banovini Hrvatskoj, jer ne službuje na njenom području.
Pročitan je dopis g. Dr. B a 1 e n a, te ga se prima kao izvanrednog člana.
Prelazi se zatim na raspravu o utemeljiteljima u smislu 51. 8 društvenih pravila.
Na prijedlog g. Katić a zaključuje se utemeljiteljima sa područja banovine


Hrvatske poslati dopis i priložiti društvena pravila da dadu svoju izjavu u smislu 51. 8
tih pravila.


Dosadanji članovi utemeljitelji gg. Svetozar Š o 1 c i Milan Weiner
poslali su pristupnice za primitak među redovite članove. Zaključuje se njima poslati
dopis, da izjave, da li žele ubuduće biti redoviti članovi, ili će ostati u društvu kao
utemeljitelji.


Gosp. G o d e k predlaže, da se studentima, bivšim članovima pomagačima J. Š.


U. pošalje također dopis radi izjave da li žele biti članovi u H. Š. D. kao članovi
pomlatka. Prim a se.
Raspravlja se zatim o članarini i upisnini, koje su određene na skupštini. Nakon
kraće diskusije zaključeno je, da će se od sviju članova ubirati upisnina bez obzira na
ranije članstvo.


Nakon kraće diskusije zaključuje se svima članovima H. Š. D. poslati okružnicu
u kojoj će ih se obavijestiti o slijedećem:


1) da su pravila H. Š. D. odobrena, 2) da su primljeni u članstvo H. Š. D.,
3) pozvati ih na uplatu upisnine i članarine i priložiti čekovnu uplatnicu, 4) pozvati
članove na saradnju u smislu 61. 9. toč. e) pravila, 5) pozivati ih da sarađuju u Šumarskom
Listu i da upisuju nove članove u društvo, 6) besplatno priložiti svakome po jedan
primjerak društvenih pravila.


Prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda:


II. Saziv glavne skupštine.
Pretsjednik čita zaključak skupštine, da se nakon odobrenja društvenih pravila
ima sazvati redovita glavna skupština, koja će se održati u Zagrebu. Zadatak te skupštine
jest: donijeti proračun.


Sazivanje glavne skupštine u uskoj je vezi sa toč. 3. dnevnog reda današnje
sjednice. Proračun se mora na sjednici raspraviti, a to danas nije moguće, jer neznamo
kolikim ćemo prihodima raspolagati. Pitanje povratka imovine Hrvatskom šumarskom
društvu je u vezi sa odobrenjem: pravila Saveza Šumarskih društava Kraljevine Jugoslavije,
koja određuje raspodjelu imovine bivšeg Jugoslavenskog šumarskog udruženja.
Pošto su ta pravila poslana tek prije 2 dana na odobrenje, to predlaže da se odluka o
sazivu glavne skupštine donese nakon odobrenja pravila Saveza.


Gosp. K a t i ć predlaže, da se odluka o sazivu glavne skupštine prepusti predsjedništvu.
Prima se jednoglasno.


III. Rasprava o proračunu.
G. blagajnik izvještava da se proračun danas ne može u detaljima raspraviti, jer
pitanje imovine i prihoda nije riješeno. Izvještava da je sa tajnikom izradio prijedlog
unišlih prihoda dosadašnjeg J. Š. U. tokom posljednje tri godine, a isto tako i učinjenih
272