DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 84     <-- 84 -->        PDF

I. polg. 1940; Radić Petar, Trebinje Din. 50.— za god. 1939; Sgerm Franjo, Sarajevo
Din. 50.— za god. 1939; Tomić Jovan, Zagreb Din. 100.— za god. 1939 i 1940; Vanjković
Srećko, Zagreb Din. 50— za II. polg. 1939 i I. polg. 1940.
UPLATA PRETPLATE ZA ŠUMARSKI LIST U VELJAČI GOD. 1940.


Zavod za agrikulturnu kemiju, Zagreb Din. 98.50 za god. 1939; Državno dobro
Belje, Kneževo Din. 100.— za god. 1940; Gojmerac Milan, Kotor Varoš Din. 100.— za
god. 1940; Uprava Graščine, Boštanj Din. 100.— za god. 1940; Kranjska industrijska
družba, Jesenice Din. 100.— za god. 1940; Petrović M. Slobodan, Ilidža Din. 1O0.— za
god. 1940; Sresko načelstvo, Jastrebarsko Din. 100.— za god. 1940.


UPLATA ČLANARINE REDOVITIH ČLANOVA JUGOSLAVENSKOG ŠUMARSKOG
UDRUŽENJA U MJESECU OŽUJKU 1940. GOD.


Asančaić Ivan, Đakovo Din. 100.— za god. 1939; Anić Milan, Zagreb Din. 57.—
za god. 1940; Bićanić Branko, Mrkopalj Din. 200.— za god. 1938 i 1939; Belašković
Drago, Podr. Slatina Din. 50.— za II. polg. 1939; Brixi Stjepan, Varaždin Din. 50.—
za II. polg. 1939; Bakranin Juraj, Otočac Din. 100.— za god. 1939; Bastjančić Ivica,
Vinkovci Din. 100.— za god. 1939; Benić Roko, Banjaluka Din. 75.— za god. 1939;
Berleković Stjepan, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Bucalić Janko, Nova Gradiška
Din. 100.— za god. 1939; Biondić Josip, Jastrebarsko Din. 200 — za god. 1938 i 1939;
Car Zvonko, Rujevac Din. 50.— za I. polg. 1940; Cestar Stjepan, Koprivnica Din. 50.—
za I. polg. 1940; Crnadak Milan, Vinkovci Din. 100.— za god. 1939; Dereta Borislav,
Golubac Din. 100.— za god. 1938; Dorčić Dragomir, Sušak Din. 120.— za god. 1939!
Drnić Milan, Podsused Din. 108.— za 1938/39: Dukčević Martin, Vel. Gorica Din. 500,za
god. 1935—1939; Denisov Gabriel, Drežnik Grad Din. 200— za god. 1938 i 1939;
Franješ Eugen, Bjelovar Din. 50.— za II. polg. 1939; Filipan Franjo, Zagreb Din, 300.—
za god. 1937—1939; Grahovac Petar, Zagreb Din. 100.— za god. 1939; Gjikić Salih,
Mostar Din. 100.— za god. 1939; Horvat Ivo, Zagreb Din. 100— za god. 1939; Hradil
Dragutin, Zagreb Din. 75.— za tri četvrtine 1939; Hrska Ivan, Novigrad Din. 100.— za


god. 1939; (Nastavit će se.)


KNJIŽEVNOST


Dr. K. HUECK, DER WALD, BERLIN


U ovoj knjizi, koja je izdana kao I dio opsežnog djela »Pflanzenwelt der deutschen
Heimat und der angrenzender Gebiete«, prikazane su najprije osnovne klimatske i
edafske karakteristike šumskih područja u Njemačkoj, zatim važniji elementi njemačke
šumske flore. Poslije toga prikazan je pregledno sastav njemačkih šuma, tj. opisane
su glavne biljno-sociološke karakteristike tamošnjih bukovih, hrastovih, borovih, smrckovih
i jelovih šuma. U tekstu, koji zaprema 224 str. velikog formata, nalaze se 94
razna grafikona i slike. Tekstu je dodano 128 koloriranih tabla raznog bilja.


Pretežan dio Njemačke nalazi se u području klime, koja čini prelaz između
oceanske i kontinentalne klime. Nutarnji dijelovi pokazuju izrazitiju kontinentalnu klimu.
Razlike u godišnjim temperaturama rastu od Z prema I. Na granici Nizozemske srednja
januarska temperatura iznosi 0,5°, a temperatura najtoplijeg mjeseca 16,7°. Ti podaci
iznose za Berlin — 1,2° i 17,6°, Posen —1,7° i 18,6° C. Klima u Ijemačkoj znatno je
podvrgnuta promjenama, koje uslovljuje položaj i visina gorja.


U područje sjeverno-atlanske klime (juli 16—17,5°, januar —1° C, oborine
preko 800 mm, a njihov maksimum u augustu) spada obala Sjevernog Mora i zapadni
dio Baltičkog Mora do Rügena. Klima baltičkog područja (januar — 3


282