DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 91     <-- 91 -->        PDF

"


Zakoni, pravilnici, normativna rješenja


BANSKA VLAST BANOVINE HRVATSKE


Broj: 18447-1-3-1940 Zagreb, dne 23. veljače 1940.
Predmet: Saradnja žandarmerije u suzbijanju šumskih šteta.
1) Redarstvenom ravnateljstvu Zagreb i Split
2) Predstojništvu gradskih redarstva Svima
3) Sreskim načelstvima Svima
4) Sreskoj ispostavi Svima
Za sve.
Savski žandarmerijski puk u Zagrebu izdao je svojim komandirima četa pod


J.
B. broj 1589 od 19. lipnja 1934. raspis koji glasi:
»U posljednje vrijeme vrše se razne šumske štete i šumske krade u većem
obimu, pa je za zaštitu potrebna čuvarima šuma efikasnija pomoć žandarmerije. Kako
žandarmerija kao organ upravnih vlasti vrši dužnost šumske policije, to naređujem:
1) Da se žandarmi u redovnoj službi angažiraju što intenzivnije u akciji oko
suzbijanja šumskih krivica i da čuvarima šuma izlaze što više u susret i pomažu ih pri
suzbijanju onih šumskih krivica, kod kojih je žandarmerija dužna da postupa po
zvaničnoj dužnosti ne čekajući predhodno odobrenje sreskog načelnika.
2) Da se u slučajevima neposrednoga traženja usluge žandarmerije od strane
šumskih organa ili njihove nadzorne vlasti u poslovima, koji ne spadaju u redovnu
dužnost žandarmerije, ne postupa bez predhodnog odobrenja nadležnoga sreskoga načelnika,
koji će predhodno procijeniti umjesnost i zakonski osnov intervencije.
3) Da starješine u svakoj prilici podstiču žandarme na što intenzivniju službu
oko spriječavanja šumskih šteta i da ih u tome kontroliraju, pa da za svaki nered ili
labavost u ovoj službi sa odgovornim postupaju najstrože po nadležnosti.«
Međutim sve se unatoč toga množe šumske štete i šumske krade pa se ukazala,
potreba još tijesriije saradnje organa šumskih uprava i organa žandarmerije. U tu
svrhu smatra ova Banska Vlast neophodnim, da se služba žandarmerijskih organa u
pogledu suzbijanja šumskih krivica, iznesena u navedenom raspisu, što točnije odredi,
pa se stoga nakon pribavljenoga mišljenja u tom predmetu od žandanmerijske brigade
banovine
Hrvatske izdaju slijedeće upute:
Na temelju čl. 16 a u vezi čl. 15 i 21 Zakona o žandarmeriji, te §-a 43 Zatona


o šumama žandarmerija mora posredovati po svojoj redovitoj dužnosti i na neposredan
poziv šum. organa, kada je u pitanju osobna i imovna sigurnost, narušaj javnoga reda
i mira, opća nesreća kao na primjer požar šume i t. d. Žndarmerija je dužna da ureduje
po zvaničnoj dužnosti, čim sazna za djelo, pa bilo ono istupno po Zakonu o
šumama ili prestupno iz krivičnoga zakonika. I u slučaju saznanja o namjeravanoj
bespravnoj sječi državne ili samoupravne šume žandarmerija je dužna uredovati ne
čekajući nalog upravnih vlasti.
Isto tako žandarmerija je dužna da intervenira u svakom konkretnom slučaju
izvršene ili neposredno predstojeće šumske krivice, pa bilo da su za ovu žandarmi
sami saznali bilo da su obaviješteni od šumskih organa ili na koji drugi način.


Za sve ove slučajeve ne pripada žandarmima nikakva naknada, jer taj rad
spada u redovnu službu žandarma u njihovim rajonima.


Samo u slučaju, kada šumski organi preduzimaju intervencije radi ranije učinjenih
šumskih krivica ili se organizira akcija za spriječavanje neodređenih još nepokušanih
šumskih krivica onda je za saradnju žandarmerije pri ovome potrebno tražiti
odobrenje nadležne upravne vlasti i naknadu troškova žandarma.


Kod šuma imovnih općina žandarmerija ne može preduzimati nikakovo uredovanje
bez naređenja nadležne vlasti, jer kod ovih šuma ima vrlo mnogo privatno


1