DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Hrvatsko šumarsko društvo


pravnih sporova pa žandarma nisu u mogućnosti donijeti pravilnu odluku, kako imaju
postupati u svakom pojedinom slučaju.


U svakom slučaju intervencije žandarma u smislu predhodnoga stava žandarmima
hi pripadala naknada po čl. 24 tablice IV pod II Pravilnika o paušalu za službena
putovanja u žandarmeriji. Isto tako žandarmima pripada» naknade, kada vrše službu
po traženju raznih privatnih osoba ili preduzeća u šumskim stvarima, a po prethodnom
nalogu upravne vlasti. Ove troškove snosi ona osoba, koja je asistenciju žandarma
zatražila.


U svima sluejevima, koji su gore navedem, osim kada se rad žandarma preuzima
po nalogu nadležne vlasti, žandarmerija ovu službu vrši usputno t. j . uz drugu
redovnu službu, a samo u iznimnim slučajevima teže prirode ovu službu vrši i kao
specijalnu službu. Ne mogu se određivati specijalne žandarmerijske patrole, koje bi
imale zadaću, da čuvaju isključivo šume, jer su zato u prvom redu pozvani organi
šumskih uprava.


Poziva se naslov, da se iznesenih uputa pridržava i u pojedinim slučajevima
traženja žandarimerijske asistencije prema njima striktno postupa. Vodeći računa o
tom, da asistencija žandarmerije bude pravodobno osigurana.


Za Bana
Šef odsjeka za redarstvo
Jauk v. r.


Broj: 18447-1-3-1940.
BANSKOJ VLASTI BANOVINE HRVATSKE
Odjelu za šumarstvo
u ZAGREBU.
Na znanje. —
Posve je razumljivo, da su za čuvanje šuma, spriječavanje i suzbijanje šumskih
šteta i šumskih krađa prvenstveno pozvani da ureduju sami čuvari šuma, čiji broj
treba da šumske uprave prema potrebama pojedinoga kraja povećaju, a intervenciju
žandarmerije zatraže samo u opravdanim slučajevima tamo, gdje uredovanje šumskih
organa nema ili očigledno ne bi imalo uspjeha.
Za Bana
Šef redarstvenog odsjeka:


M. P. Jauk v. r.
BANSKA VLAST BANOVINE HRVATSKE
Odjel za šumarstvo u Zagrebu


Broj: 3352-V-1940. Zagreb, dne 4. ožujka 1940.
Predmet: Prekomjerno iskorištavanje 1 individualna
dioba šuma zem. zajednica.


1) Sreskom načelstvu 1—99
sa šumskim ispostavama Fužine i Kutjevo,


2) Gradskim poglavarstvima 1—25
Naslovu se stavlja do znanja i radi odnosnog postupka slijedeće:
Banska Vlast je saznala, da se šire vijesti, prema kojima će šume zem. zajed


nica preuzeti u posjed i vlasništvo Banovina Hrvatska, i da će se ovlaštenicima oduzeti
pravo uživanja godišnjih prihoda.


2