DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Zakoni, pravilnici, normativna rješenja


Pošto su na osnovu ovakovih vijesti nekoje zemljišne zajednice pokrenule
pitanje prekomjernog iskorištavanja ili iindivMualne diobe svojih šuma, a u nekojim
zem. zajednicama ovlaštenici prave ogromne šumske štete, uslijed čega su neki
šumski predjeli potpuno uništeni, poziva se naslov, da običajnim putem obavijesti
ovlaštenike svih zem. zajednica, da su navedene vijesti skroz proizvoljne — neistinite
— neosnovane, jer nemaju nikakvog pravnog temelja, i da ih Banska Vlast najodlučnije
opovrgava.


U koliko naslov nade za potrebno, sazvat će izvanrednu Glavnu skupštinu
ovlaštenika pojedinih zemljišnih zajednica, u kojoj će sreski načelnik, odnosno izaslanik
vlasti pročitati ovaj raspis i protumačiti, da ovakve vijesti šire lica, kojima je
cilj da izazovu zabunu i nezadovoljstvo u širokim slojevima naroda i da na taj način
krše ugled i autoritet Banske Vlasti.


Podjedno treba ovlaštenicima zemljišnih zajednica Istaknuti, da se kod Banske
Vlasti najpomnije proučava pitanje, kako bi se što jeftinije i u što kraćem roku izvršili
svi terenski i kancelarijski radovi za sastav gospodarskih osnova i programa za
šume onih zemljišnih zajednica, ikoje zbog malenih prihoda svojeg šumskog gospodarstva
ne mogu snašati troškove za sastav navedenih uređajnih elaborata. Isto tako
se proučava i pitanje za umanjenje osnovnog i oprost dopunskog poreza, naročito za
šume na kršu i apsolutnom šumskom zemljištu.


Ova pitanja proučava Banska Vlast sa svrhom, da šume kao neprocjenjivo narodno
dobro, te jedini izvor privrede i zarade u pojedinim, naročito pasivnim krajevima,
odbacuju u buduće što veći čisti prihod .. korist zemljišnih zajednica, njezinih
članova i opće narodne privrede.


Protiv lica, koja zlobnom namjerom šire ovakve neistinite vijesti, postupit će
naslov strogo po zakonu.
Primitak ovog raspisa potvrditi aktom i ujedno izvijestiti na koji su način
ovlaštenici zemljišnih zajednica obavješteni o sadržaju raspisa.
Odjelni predstojnik:


Frković


BANSKA VLAST BANOVINE HRVATSKE
Odjel za šumarstvo V.


Broj: 17.596-V-1939.
Zagreb, dne 15. ožujka 1940.


Predmet: Sastav uređajnih elaborata za šume zemljišnih
zajednica po sreskim šumarskim referentima.


ZAGREBAČKOJ INZiNJERSKOJ KOMORI
ZAGREB.


U vezi tamošnje predstavke upućene Ministarstvu šuma i rudnika pod brojem
41/1939. i R. 8/1939. od 18. siječnja 1939. god. po kojoj je Komora mišljenja, da izradu
privrednih planova odnosno uređajnih elaborata za šume zemljišnih zajednica mogu
obavljati samo ovlašćeni šumarski inžinjeri a ne i sreski šumarski referenti, dostavljaju
se Komori mišljenje i stanovište ove Banske Vlasti pošto se to pitanje tiče prema
novom pravnom stanju i Banske Vlasti banovine Hrvatske.


3