DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1940 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Hrvatsko šumarsko društvo


Šume zemljišnih zajednica nalaze se pod upravom banske vlasti budući zemljišne
zajednice doprinašaju banovini godišnju tangentu za upravljanje sa tim šumama..
U ime banovine sa tim šumama upravljaju sreski šumarski referenti na osnovu propisa
§§ 56, 131, 132 i 182 Zaik. o šumama i čl. 3, 24, 25 i 28 Pravilnika o uređenju
šumarske službe kod općih upravnih vlasti. Prema tome sve radove koje obavljaju
sreski šumarski referenti vršeći stručnu upravu nad šumama zemljišnih zajednica
rade po službenoj dužnosti kao banovinski činovnici. Sreski šumarski referenti koji
vode stručnu upravu nad šumama zemljišnih zajednica dužni su po postojećim zakonskim
propisima po službenoj dužnosti da sastavljaju između ostalog drvosječne i
ogojne prijedloge kao i uređajne elaborate za zemljišne zajednice, ako im zemljišne´
zajednice povjere sastav uređajnih elaborata za njihove šume i ako im to Banska
Vlast odobri.


Pošto zemljišne zajednice stoje pod osobitim javnim nadzorom po zakonu o
šumama, a osim toga i pod upravom Banske Vlasti a stručnu upravu nad zemljišnim
zajednicama vrše sreski šumarski referenti u ime Banske Vlasti Banovine Hrvatske
to se na sreske šumarske referente prigodom sastava privrednog plana za šumu neke
zemljišne zajednice ne mogu primjeniiti propisi § 16 Zaikona o ovlašćenim šumarskim
inžinjerima, već se u tom slučaju na iste protežu odredbe § 17 pomenutog zakona o
ovlašćenil inžinjerima, pošto oni te radove vrše u ovom slučaju kao banovinski stručni
organi po službenoj dužnosti, odnosno pozivu, ako im to Banska Vlast kako je rečeno,
predhodno odobri.


U interesu je banovine da zemljišne zajednice dođu čim prije do dobrih uređajnih
elaborata za svoje šume i ništa ne stoji na putu, da i ovlašćeni šumarski inžinjeri
sastavljaju privredne planove za šume zemljišne zajednice, jer zemljišne zajednice
nisu ni jednim zakonskim propisom prisiljene, da sastav uređajnih elaborata
za svoje šume moraju isključivo povjeravati sreskim šumarskim referentima.


Prema tome zemljišne zajednice mogu povjeriti sastav uređajnih elaborata za
svoje šume i ovlašćenSm šumarskim inžinjerima, u koliko to pravovaljano zaključi
njihov upravni odbor. Ne samo sastav privrednih planova već i stručnu upravu mogu
zemljišne zajednice na osnovu postojećih zakonskih propisa povjeriti, ako donesu
pravovaljanu odluku, ovlašćenim šumarskim inžinjerima.


Primjedba Komore, da su sreski šumarski referenti toliko poslom okupirani, da
oni uz svoj redoviti posao ne mogu sastavljati istodobno i uređajne elaborate, nije
opravdana, jer Banska Vlast vodi o tome računa, pa ako je neki sreski šumarski
referent toliko okupiran s redovitim poslom tako, da u stanovitom roku ne bi mogao
sastaviti privredni plan, to mu Banska Vlast neće dati ni dozvolu za sastav tog privrednog
plana za zemljišnu zajednicu.


Iz napred navedenih razloga ova Banska Vlast ne nalazi za potrebno, da po
ovom predmetu donaša bilo kakvu novu odluku o sastavu privrednih planova za
zemljišne zajednice po sreskim šumarskim referentima jer ni jednim zakonskim propisom
nije određeno da samo sreski šumarski referenti mogu sastavljati privredne
planove za šume z. z., a isto tako nije to pravo dano samo ovlašćenim inžinjerima..


Oidj eIni pređstojnik:
u z. Abramović v. r.


4