DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1940 str. 18     <-- 18 -->        PDF

puta naročito na putovanjima daje Heron zasebnu spravu t. zv. hodo metar
. Mi bi je danas nazvali taksametar. Takovoj spravi, koja se
učvrsti nad osovinu kola posvećuje Heron svršetak svoje knjige o
dioptri. Točak AB ima zube (si. 18). Na osovinu kola nalazi! se također
jedan zub. Kad se kolski točak jednom okrene, pomakne se točak AB za
jedan zub, a kad se ovaj okrene za 360°, okrene se prvi vertikalni točak
samo za jedan zub itd. Osovine tiih točkova nose kazala, pomoću kojih se
vani na kutiji na zasebnim podjeljenjima čita prevaljeni put.


SI. 19 prikazuje rimski1 hodometar. Opet je na osovini kola zub,
koji pokreće zupčast točak Si, koji opet pomiče horizontalni točak R?.
Ovaj ima potreban broj rupa. U svakoj rupi je kamenčić. Ispod točka R2
nalazi: se metalna posuda, pokrivena pločom. Ploča ima na odgovarajućem
mjestu rupu. Kad se točak R2 jednom potpuno okrene, sprava je
tako udešena, da onda odgovarajuća rupa toga točka dođe iznad rupe
poklopca metalne posude i kamen padne u posudu. Zazvoni i time daje
putniku znak, da je jednu milju prevalio.


Na kraju moram naglasiti, da sam prikazao samo jedan dio onoga,
što je poznato iz geodezije staroga vijeka. 0 razvoju zemljomjerstva i
geodetskih instrumenata poznato je zapravo dosta malo. Ali usprkos
toga si možemo naročito iz spisa oca geodezije Herona stvoriti izvjestan
sud o stanju geodezije u starom vijeku.


Obično se današnji vijek svuda ističe kao vijek tehnike. Kao da su
raniji vijekovi bili daleko inferiorniji ´u tome pogledu. Držim da takovo
shvaćanje nije posve ispravno. Već je naime i stari vijek na polju tehnike
bio na priličnoj visini. Instrumenti i metode rada, ma bili i stariji od 2000
godina, vrlo zorno nam kazuju, da je prošlost časna majka
sadašnjosti.


LITERATURA
Hero n vo n Alexandria : Vermessungslehre und Dioptra. Griechisch und deutsch


von Herman n Se h ö n e. Leipzig 1903. Verlag B. Q. Teubncr. Dozvolom


nakladnika su slike 5 doi 14 i 18 u glavnom uzete iz toga djela.
Dr Frit z Schmidt : Geschichte der geodätischen Instrumente und Verfahren im


Altertum und Mittelalter. Neustadt an der Haardt 1935. Verlag: Pfälzische Gesell


schaft
zur Förderung der Wissenschaften. Slike 1 do 4 i 17 i 19 uzete su dozvo


lcm nakladnika iz tog nadasve: odličnog djela! koje obasiže 400 stranica i 330


slika.


C. A. Bretschneider :
Die Geometrie und die Geometer vor Euklides. Leipzig 1870.
Verlag Taubner.
Dr. Morit z Cantor : Die römischen Agrimensoren und ihre Stellung in der Geschichte
der Feldmesskunst. Leipzig 1875. Verlag Teubner.
Dr. W. Jordan : Handbuch der Vermessungskunde III. Stuttgart 1907.


RESUME.


Vermessungsinstrumen te im Altertum. Ein Vortrag, gehalten vom
Verfasser am 11 III 1938 in der Volksuniversität in Zagreb. Es werden besonders die
Dioptra und die Vermessungsaufgaben Herons von Alexandria dargelegt. Die Figuren
sind — mit Genehmigung der Verläger — aus Werken, welche unter »Literatur« angegeben
sind, entnommen.


304