DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1940 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Ovde će biti govora o radovima u šumi počev od obaranja stabala
pa sve dok vlasnik posečenih stabala ne primil od radnika gotovu oblu
robu, razvrstavajući je po sortimentima. U radu sam se oslanjao na označenu
literaturu kao i na svoja zapažanja pri radu u »Šipad«-ovim šumskim
manipulacijama.


Obaranje stabala. Radovi na kidanju veze između debla i korena u
žilištu sve dok deblo ne izgubi uporište i ne padne na zemlju, naziva se
obaranje. Od svih radova u šumi najimpresivnije deluje na čoveka obaranje
višestoletnog hrastovog stabla. »Taj potresan prizor ne može izbrisati
čovjeku iz sjećanja nikakav drugi događaj. Kadno je pila iza podsjećanja
i podrezivanja doprla do srca debla, opažalo se je treptanje
krošnje, znak početka agonije, da se približuje kraj, reko bih, životne
snage. Podbijanjem klinova skratio bi se taj zadnji trzaj i uz žestoko
bolno jecanje, škripanje i gromki vapaj lomljenja zadnjih drvnih vlaka-


Slika 1) 180 godišnja hrastova sastojina Brodske imovne opštine.
Slika 2) Stablo pripremljeno za obaranje.
(Foto ing. Drakulić)


naca, zaljuljao bi se gorostas i sve žešćom brzinom padao je šukundjed


— hrast put matere zemlje. Usput se je lamalo vlastito granje i kršilo
nesmiljeno sve, što bi mu se na suprot stavilo ili što bi mu bilo na domaku.
Popraćen kišom lišća i grančica, tutnjavom tresne trup o tlo, koje
dršćući prima u naručje svog druga kroz vjekove ...« Taj prikaz obaranja
hrastova nalazi se u knjizi »Ouercus ...« od Turkovića.
Priprema pre obaranja. Visoka vrednost hrastovine čini, da se
odvajanje debla od panja vrši što niže — u nivou zemlje. Ali stara hrastova
stabla imaju jako žilište i zato se prvo moraju odsećj prejake
izbočine. Sekirama dva radnika izvrše ovaj posao. Oni skidaju ivere sa
stabla sve dok ne dobije oblik valjka. Već iz daleka se vide stabla ovim
načinom pripremljena za obaranje; belina zaseka odudara od sive kore
stabla. Kada su stabla pripremljena za nesmetani dalji rad, manipulant
ili vođa radničke partije određuje stranu pada stabla.


306