DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1940 str. 22     <-- 22 -->        PDF

klinova, a klinovima se prebacuje težina stabla na izabranu stranu pada.
Ako bi se ovakva stabla obarala pilom posle izvršenog podseka, onda
bi radništvo bilo izloženo pogibelji zbog nesigurnosti, na koju će stranu
pasti stablo; pored toga je neminovno i uklještavanje pile. Trula stabla
se obaraju samo sekirama.


Rad pilom. Kada je klinasti podsek gotov pristupa se rezanju piiom.
Rez se pilom povuče oko 10 santimetara nad vrhom1 podseka a na suprotnoj
strani od strane pada stabla i upravno na uzdužnu os debla. Kada je
pila toliko prodrla u deblo, da se mogu podbijati klinovi, to se čini;
prvo, da se pila ne bi uklještila a drugo, da se prebaci težina krune i
debla na odabranu stranu pada. Za rad pilom potrebna su dva radnika
ali kod debelih stabala potrebna su po dvojica sa svake strane pile. Jedan
par radnika drži pilu za drške kao pri normalnom radu, drugi par se
postavlja ovima nasuprot i nataknutim kajiševima na drške pile produžuju
je, kako bi i oni mogli! učestvovati u radu. Rez pilom je skoro po


5 6
Slika 5) Obaranje stabla — stablo u padu.
Slika .) Čišćenje od grana.
(Foto ;ng. Drakulić)


zemlji. Drugi radnik ne može da se postavi za neposredan rad pilom zbog
debljine stabla i relativno kratke pile. Zato se krajiševima produžuje
pila i tako izbegava smetnja. Hod pile nije ravnomeran za ćelo vreme
rada; što je pila bliže srcu, to joj je i hod sve brži. Nikada se rad ne
prekida kada je rez toliko odmakao, da stablo počinje da pucka. Klinovi
se podbijaju uporedo sa napredovanjem rezanja. Jačim podbijanjem klinova
lomila bii se vlakanca i moglo bi doćii do preranog pada stabla.
Stablo koje padne pre nego što je dovoljno prerezano pilom, može lako
da se rascepi. Što je pila bliže srcu, to su i potresi vrha stabla sve jači.
Kada se rezanjem toliko oslabi veza između debla i panja, da neprerezana
vlakanca ne mogu više da zadrže težinu stabla, ono počinje da se
naginje uz praštanje ovih vlakanaca. Tada radnici: prekidaju rezanje i
beže na suprotnu stranu od strane pada stabla, ali malo i u stranu jer se
događa, da se u lomljenju odbaci koji iver. Snaga kojom deblo deluje
na panj ogromna je i događa se, da izvali panj.


308