DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1940 str. 24     <-- 24 -->        PDF

niji i1 najvredniji delovi stabla često napadnuti od truleži, ili su okružljivi
i paljivi. Na stojećem se stablu teško može ustanoviti prisustvo ovih
bolesti. Najveću štetu prouzrokuje crvena trulež. Treba videti ogromna
stabla pretvorena u crveni prah, pa osetiti razarajuće dejstvo ove truleži.


Prilikom razmeravanja moraju se delovi debla sa ovim greškama
izdvojiti. Bela trulež obično brzo zatvara (ne pruža se daleko), pa se
pri ustanovljivanju bele truleži neće odrezati dugačak odrezak (šnit),
jer bi se tim pretvaralo skupoceno drvo. u dužicu ili: u otpadak (ogrev).
Bolje je dvaput rezati na kraće, nego jednom duže, pa da se izložimo
opasnosti, da izgubimo nešto zdravog drveta. Kod crvene truleži može
se biti slobodniji, ali je bolje uvek biti oprezan. Neuporedivo je manja
šteta, ako imamo otpadak sa »crveni« usled češćeg rezanja i kraćih šnitova,
koji nisu ni za dužicu, nego ako imamo dugačak odrezak, delimično
povoljan za ccpanje dužice ali delimično i sa potpuno zdravim deblom.
Okružljivost i paljivost većinom deluju zajedno. Sa takvim stablima, koja
su okružljiva i to višestruko, a sem toga i zvczdasto paljiva, treba postupati
kao i u prethodnim slučajevima. Bolje je rezati dvaput, pa stvarati
otpadak okružljivog i paljivog drveta, nego jedamput, pa da u taj
otpadak ude i nešto zdravog drveta. Praksom se u radu postiže sigurnost.


Osetno povećavanje pada prečnika samo nameće mesto, gde će
se deblo prerezati. Krivina i rašlja isto tako jasno pokazuju gde treba
povući rez. Kod krivog debla voditi računa kako će izrađeni komadi ući
u gater, jer zbog dužine komada ne smeju se stvarati; druge nesavladive
poteškoće. Stablo sa mnogo kvrga ne pretstavlja prvoklasnu vrednost,
ali se može u mnogome pomoći spretnim postavljanjem rezova. U šumi
ima dosta debala, pred kojima se mora razmisliti, pre no što će se iskrojiti
na trupce.


Napred je već spomenuto, da je furnirsko drvo stub novčanog
uspeha celog iskorišćavanja i zato se obraća pažnja na ovo drvo prilikom
razmeravanja. Skupi; trupci namenjeni pilanskom prerađivanju uvek
su prvi delovi debla; to su trupci dobrog kvaliteta i! sa dužinama iznad
tri metra. Od ovih se trupaca dobiva najskuplja piljena roba, to je
roba sa tako zvanim »engleskim dužinama« i sa odgovarajućim kvalitetom.
Furnirski se trupci uzimaju isto tako iz prvih delova debla, ali se relativno
kratki furnirski trupci mogu dobiti! i između dve grane. Kod furnirskih
trupaca dužina ne deluje na cenu, kao kod trupaca namenjenih piljenju.
Glavno je da furnirski trupci odgovaraju kvalitetom i zato se mogu
dobiti i iz viših delova debla. Prilikom razmeravanja nameće se izvesna
opreznost u vađenju furnirskog drveta. Jer se može dogoditi, da se furnirski
trupci ne prodadu iz bilo kojih razloga, onda se moraju rezati i
dobiće se roba odličnog kvaliteta, ali često kratka. Već je napomenuto,
da je dužina piljene robe odlučna za njenu vrednost. Iz ovih razloga može
da izostane očekivani uspeh od furnirskog drveta i da se umesto dobiti
pretrpi šteta. Zato se prilikom razmeravanja vodi računa o mogućnosti,
da se furnirski trupci možda neće prodati i izrađuju se u dužinama, koje
će se dobro iskoristiti na pilanama, pa ma pri tom dobili furnirske trupce
sa greškama, koje ne odgovaraju propisima za ovaj način prerađivanja.
Greške mogu da budu i grublje, pa i više na broju, alii samo pod uslovom,,
da se mogu sve obuhvatiti srednjačom, koja se vadi prilikom piljenja.


310