DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1940 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Prilikom razmeravanja treba imati u vidu pre svega deblo, pa tek
onda robu, koja se traži na drvnom tržištu. Dobro razmeravanje se poznaje
po čelima trupaca, koja su retko čista, jer pravilan je rez onaj, koji
uticaj grešaka svodi na najmanju meru.


Prerezivanje debla. Posle izvršenog razmeravanja pristupa se radovima,
kojima se iz stabla dobijaju definitivne forme šumskih proizvoda.
Pazmereno deblo prepiljuju dva radnika dvoručnom pilom na obeleženim
mestima. Kod debelih stabala često dolazi do uklještavanja pile, u takvim
se slučajevima klinovima održava potreban razmak za hod pile. Upotreba
gvozdenih klinova poznaje se na izrađenom trupcu, jer se na čelu
vidi otisak klina, koji je crne boje zbog dejstva tanina na gvožde. Ovi
crni ožiljci bi se mogli izbeći upotrebom drvenih klinova.


7 8
Slika 7) Razmeravanje debla.
Slika 8) Prerezivanje debla na obeležnim mestima.


(Foto ing. Drakulić)


Pila, kojom se radi, mora biti naoštrena, treba da su joj zubi! dobro
razmetnuti i mora biti od dobrog čelika. Ako pila ne odgovara gornjim
uslovfma, rez neće biti čist, otežavaće rad i ostaće na čelu trupca, kao
otisak pile, crne sjajne površine. I u ovom je to slučaju dejstvo tanina
na gvožde. Nečistim rezom i ovim otiscima gvozda dobijaju se čela, koja
ne deluju estetski. Prema tome čist se rez postiže ravnomernim piljenjem
i upotrebom dobrih i! naoštrenih pila.


Rez mora biti upravan na uzdužnu os debla, jer kosa čela daju
nepotreban otpadak. Traženje od radnika, da prerezuju deblo upravno na
njegovu dužinu u interesu je i samih radnika, jer se dužina trupaca meri
na najkraćoj strani. Kosim bi! rezom i! radnici bili oštećeni.


Skidanje kore. Pošto su trupci dobili definitivnu dužinu, pristupa
se daljem izrađivanju. Vredniji trupci kao što su trupci za furnire, zatim
trupci iz kojih će se rezati neokrajčivana roba, ostavljaju se pod korom.
Kod trupaca za furnire ostavlja se kora, jer se mora po mogućnosti sprečiti
svako gubljenje vode. Stepen vlažnosti trupaca je uticajan pri izradi


311