DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1940 str. 27     <-- 27 -->        PDF

brojeve na čelima trupaca i to najmanje dva puta na svako čelo. Brojevi
na trupcima se udaraju po knjizi primanja i neovisno o broju stabla. Za
kolobrojem prilazi! trupcu radnik sa letvom, pruža je uz trupac na najkraćoj
strani i glasno izgovara broj metara i desetine santimetara, na
primer: »dva četrdeset« (2 metra i 40 santimetara). Zatim pristupa trupcu
radnik sa prečnicom — promerkom. Meril prečnik dvaput i unakrst; iz
oba se čitanja uzima sredina. U svim se čitanjima zaokružuje na najbliži
manji santimetar, a isto se tako radi i! sa njihovom aritmetičkom sredinom.
Po izmerenom prečniku radnik glasno izgovara broj santimetra,
na primer: »što dvadeset« (120 santimetara). Kada su svi trupci jednog
stabla primljeni, radnik sa kolobrojem glasno izgovara broj ppsleđnjeg
trupca, a onaj koji nosi knjigu i beleži — ponavlja taj broj. To se čini
u cilju kontrole, da li broj na trupcu odgovara onom broju u knjizi.


9 10


Slika 9) Skidanje kore sa trupca.


Slika 10) Primanje trupaca od radničko partije.


(Foto ing. Drakulić)


Prilikom primanja mora biti mir i ništa se drugo ne čuje sem niza
brojeva i udaraca kolobrojem. Obično se uz primanje udara i kontrolni
žig vlasnika. To je čekić sa oznakom vlasnika. Kontrolni žig se udara
na oba čela trupca, udara se više puta ii razmetnuto. Ako se uz primanje
ujedno i razvrsta po sortimentima, onda su potrebna još dva radnika,
obično dva dečka i njih plaća vlasnik. Svaki od njih nosi posudu sa
bojom il četkicom istovremeno crtaju na čelima trupca znak sortimenta.
koji izgovara onaj, što klasificira.


Prečnicu retko kad nosi radnik iz partije od koje se prima, već
njom radi škriban, ili koje drugo lice od poverenja.


Razvrstavanje trupaca na Sortimente. Prilikom primanja izrađenih
trupaca od radnika obično se odmah trupci razvrstavaju na Sortimente.
Naknadno se razvrstavanje ne čini u industriskom iskorišćavanju
hrastovine, jer je lice, koje prima trupce od radnika ujedno i stručnjak,
kome se poverava ceo rad oko izrade šumskih proizvoda. Razvrstavanje
na Sortimente je u tesnoj vezi sa razmeravanjem debla, jer se prilikom


313