DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1940 str. 29     <-- 29 -->        PDF

0 greškama drveta i njihovom uticaju na vrednost i upotrebljivost
trupca bilo je govora napred. Ovde se može potsetiti, da greške
drveta obaraju klasu sortimenta a tim i njegovu vrednost. Poznavanje
greški drveta i pravilno ocenjivanje njihovog uticaja na buduću robu
potrebno je za dobro razvrstavanje trupaca na Sortimente.


Trgovački običaji svrstavaju oblu hrastovinu na: trupce za furnire,
trupce za piljenje (tri klase) i duge trupce. Ovih poslednjih ima malo u
sadanjhn starim hrastovim sastojinama, jer su dužine od osam metara
retke.


Najvredniji sortimenat oble hrastovine su trupci za furnire. Cena furnirskog*
drveta u šumi kod panja ne zaostaje mnogo za cenama najvrednije
piljene robe i zato je u interesu iskorišćavanja, da se iz šume izvuče
što više furnirskog drveta. Postiže se velika cena, a otpadaju troškovi
podvoza do pilane, troškovi prerađivanja, kao i troškovi ležanja robe na
skladištu.


Po uzansama furnirski su trupci počev od 50 santimetara prečnika
i 180 santimetara dužine; što se tiče ostalih uslova retko kada ispunjavaju
trupci odredbe uzansa. Kvalitet i tolerancija zavise od konjunkture,
drugi! je razlog slabljenja odredaba trgovačkih običaja sve veća potražnja
i upotreba furnira. Radi nemogućnosti da se zadovolji potreba na furnirskom
drvetu prvoklasnim trupcima, uzimaju se kao furnirsko drvo.
trupci različitog kvaliteta, sa greškama, koje ne odgovaraju toleranciji
trgovačkih običaja za furnirske trupce. Tako dolazi do bonifikacije na
dužinama zbog grešaka pri predaji furnirskog drveta kupcu. Tražnja furnirskog
drveta uvela je pojam grubog furnira, zatim polufurnirskog i
četvrtfurnirskog drveta, već prema tome, koliki je deo trupca sposoban
za izradu furnira.


Cena furnirskim trupcima zavisi i od vremena prodaje; najbolje je
prodavati furnirsko drvo u toku zime t. j . do meseca marta. Nastankom
toplijih dana povećavaju se troškovi radi čuvanja trupaca od gubljenja
vlage i premazivanja nekim zaštitnim srestvom protiv mušice, a i kupci
obaraju cenu. Kod obaranja stabala o ovom se vodi računa i: prvo se
izradi furnirsko´ drvo, kako bi se moglo u toku zime izvesti i prodati.


Ako se sa prodajom ili sa izvozom furnirskih trupaca zakasni; iz
bilo kojih razloga, moraju se trupci! čuvati, da ne izgube vlagu isušivajem.
U tom cilju se premazuju čela trupaca tankim slojem smese: smole i
katrana. Ova smesa se dobija kuvanjem smole i katrana u razmeri: na
deo smole tri dela katrana. Premazuje se u vrelom stanju; na čelu trupca
uhvati! se tanka, glatka il sjajna kora ove kuvane mase. Premazivanjem
se štiti trupac od preteranog gubljenja vlage. Trupci, koji se izvoze u
strane zemlje, premazuju se crvenom bojom na pasu radi estetskih
razloga.


Svako preduzeće za iskorišćavanje i preradu hrastovine ima svoju
skalu dimenzija, prema kojoj se upravlja pri razvrstavanju gotove oble
robe. Sortimenti se obeležavaju posebnim znacima, koju su isto tako
tajna svakog preduzeća. Još ću spomenuti, da je u industriskom iskorišćavanju
hrastovine broj sortimenata oblog drveta iznad deset. Trupci su
ovim opremljeni; da pođu putem dalje prerade i oplemenjivanja.


315