DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1940 str. 39     <-- 39 -->        PDF

nikom, godine 1913. nadšumarnikom, a kratko vrijeme nakon toga šumarskim sävj-etnikom,
u kojem je položaju godine 1921. umirovljen.


Uvaživši njegovu spremu imenovala ga je tadanja hrvat. slav. dalmat. zemaljska
vlada godine 1890. ispitnim povjerenikom za polaganje višeg državnog ispita za samostalno
vođenje šumskog gospodarstva, koju je dužnost vršio više nego jedan decenij,
a bio je ispitivačem za tehničku skupinu predmeta. Mnogi naši stariji šumari imali su
tako priliku upoznati njegovu spremu u toj grani struke.


Napose vrlo aktivan bio je njegov rad u bivšem Hrvatsko-slavonskom šumarskom
društvu. Dugi niz godina bio ie članom njegovog upravnog odbora, a kroz par
perioda bio je i podpredsjednikom.


Velike zasluge stekao je prigodom gradnje šumarskog Doma, pa možemo mirne
duše reći, da je gradnja Doma bila u glavnom njegovo djelo.


Godine 1935. izabrala ga je glavna skupština Jugoslavenskog šumarskog udruženja
za zasluge i dugotrajni rad u Hrvatskom šumarskom društvu a nakon toga u
Jugoslavenskom šumarskom udruženju, u kojima je djelovao preko pedeset godina,
svojim počasnim članom.


Kad je ponovno osnovano Hrvatsko šumarsko društvo, obradovao se je tome
pokojni Trötzer i rekao mi je prigodom jednog posjeta, koji sam mu kratko vrijeme
prije njegove smrti učinio, da mu je drago što je to doživio i da bi samo još htio


doživiti, da blagotvorno počme djelovati postojeća
»Zaklada za uzgoj djece šumarskih
činovnika«.
Tu želju nije pokojnik doživio, jer je kratko vrijeme poslije moga posjeta umro.
Moram spomenuti, da je pokojni Trötzer bio i povjerenikom te zaklade.
Ovo nekoliko redaka napisao sam u mjesto stručka hrastovih grančica na svježi
grob pokojnika u znak sjećanja.
Pokojnik je sahranjen 10. svibnja na Mirogoju u obiteljskoj grobnici u Arkadama
ispraćen od mnogobrojne rodbine i velikog broja zagrebačkih šumara i ostalih njegovih
štovatelja. Hrvatsko šumarsko društvo zastupao je podpredsjednik g. Ing. Prpić, a
na grobu oprostio se je sa pokojnikom tajnik Jugoslavenskog šumarskog udruženja


:g.
Ing. Premužić.
Neka je vječna slava Dragutinu Trötzeru i mir njegovoj duši.


Drag.
flradil.


PROMJENE U SLUŽBI U BANOVINI HRVATSKOJ.


Unapredeni su:


Ing. Lavoslav Lovrić, šum. viši pristav 7. grupe šum. uprave u Fužinama
za šumarskog višeg pristava 6. grupe kod ravnateljstva banovinskih šuma na Sušaku.


Postavljeni su:
Ing. Stevan Dragosavljević, diplomirani inžinjer šumarstva, za šum.
vježbenika kod ravnateljstva banovinskih šuma u Vinkovcim;
Ing. Đur o Margetić , šum. vježbenik šumske uprave u Kosinju za šumarskog
pristava 8. grupe i upravitelja iste uprave;
Ing. Josi p Te m a i ć, diplomirani inžinjer šumarstva, za šumarskog vježbenika
kod sreskog načelstva u Biogradu n/M; , . , <
Ing. Josi p Lipovac , diplomirani inžinjer šumarstva za kontrakt. čin. vježb.


VIII. grupe kod povjerenstva za likvidaciju eksproprisanih šuma u Demicama;
Dr. Josi p Blaž i na, sudijski priprav. sres. suda I. u Zagrebu za pristava Ht
:razreda 8. grupe kod Odjela za šumarstvo banske vlasti u Zagrebu;


325