DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1940 str. 46     <-- 46 -->        PDF

UPLATA ČLANARINE REDOVITIH ČLANOVA JUGOSLOVENSKOG ŠUMARSKOG


UDRUŽENJA U MJESECU TRAVNJU 1940.


Matić Vasilije, Jasenak Din. 50.— za II. polugodište 1939; Nešković Miloš, Niš
Din. 25.— za Vi 1939; Jasarevski Pavle, Niš Din. 100.— za god. 1936.


Uplata članarine redovitih članova J. Š. U. sa područja podružnice Sarajevo
u mjesecu travnju godine 1940. Zuljić Mijo, Olovo Din. 100.— za god. 1939.


Uplata članarine redovitih članova J. Š. U. sa područja podružnice Beograd u
mjesecu travnju godine 1940. Gradojević Mihajlo, Zemun Din. 82.— za god. 1939; Ružić
Ante, Beograd Din. 75.— za I., II. i III. četvrt godine 1940.


Uplata članarine članova pomagača J. Š. U. u mjesecu travnju god. 1940. Dragaš
Teljko, Zagreb Din. 50.— za god. ISMO; Nikolić Nenad, Zagreb Din. 50.— za god. 1940.


Uplata na pretplati za Šumarski list u mjesecu travnju za J. Š. U. 1940. Ravnateljstvo
šuma brodske imovne općine, Vinkovci Din. 900.— za god. 1940. za Direkciju
i njenih osam Šum. uprava; Ravnateljstvo šuma otočke imovne općine Din. 50.— za


II. i .. četvrt god. 1940.
UPLATA NA ČLANARINI REDOVITIH ČLANOVA J. Š. U. U ZAGREBU,
U MJESECU SVIBNJU 1940.


Jasarevski Pavle, Niš Din. 100.— za god. 1937; Prokopljević Nenad, Podravska
Slatina Din. 200.— za god. 1938. i 1939.
Uplata na pretplati za Šumarski list J. Š. U. u mjesecu svibnju god. 1940. Ministarstvo
vojske i mornarice, Beograd Din. 74.25 za god. 1939.


KNJIŽEVNOST


PROF. DR. A. VRGOC: »MONOPOL POTAŠE U BIVŠOJ HRVATSKOJ VOJNOJ
KRAJINI«.


Poseban otisak iz »Apotekarskoga vjesnika« Zagreb 1939. str. 1—38.


Iako je publikacija izašla u stručnome listu apotekarske struke, ona je za šumarsku
nauku od živoga interesa. Historija šumarstva uopće, a historija iskorištavanja
šuma napose mogu da iz nje izvuku dragocjene, dosad nepoznate podatke. Autor je
zadužio šumarsku struku ne samo prikazivanjem dobijanja potaše (pepeljike), već i
činjenicom, da je prikupio i u originalu citirao brojna historijska dokumenta iz posljednjih
sto, godina. S obzirom na tu naučnu i stručnu važnost predmeta, a i na način,
kojim je on razrađen, potrebno je na ovome mjestu osvrnuti se opširnije na ovaj rad
i njegove rezultate.


Utvrdili smo na drugome mjestu (Ugrenović, Tehnologija drveta, Zagreb 1932,


str. 105), da je proizvodnja potaše (pepeljarenje) u historiji iskcrišćavanja naših šuma


igrala važnu ulogu. No autoru je uspjelo da u svojoj publikaciji dokumentovano prikaže


čitav detalj pepeljarenja.


Cilj pepeljarenja bio je, da se iz drveta dobije potaša (pepeljika) t. j . kalijev


karbonat, koji se mnogo tražio i trošio u proizvodnji stakla i u bojadisarstvu, a ponešto


i u ljekarstvu.


Pepeljarenje je naročito cvalo u prvoj polovini devetnaestoga stoljeća u Hrvatskoj,
Slavoniji, Vojvodini, Srbiji i Bosni. Upotrebljavala se bukovina, brestovina, hrastovina
i jasenovina. Tehnika proizvodnje sastojala se iz četiri faze: 1)- dobivanje
pepela sagorijevanjem drveta u naročitim jamama; 2) izluživanje (iskuhavanje) pepela
vodom u drvenim kacama sa dvostrukim dnom, od kojih je gornje bilo propusno i služilo


332