DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1940 str. 31     <-- 31 -->        PDF

je kvasi blaga proljetna kiša. Stoka brzo odeblja i, oporavi se od napornog hoda i slabe?
zimske prehrane. Ljudi se osjećaju na ovome svježem zraku veseliji i zdraviji, te se
rado lataju posla, koji ih čeka na tim planinama. Prave se torovi, koji su bili u jesen;
složmi kraj koliba. Popravljaju se kolibe, lokve, vrela. Uzore se po koji komad zemljišta
i posije se ponešto povrća i žita. Već ranim jutrom muzu se ovce i krave, luči se
telad i janjad i sva se stoka već vrlo rano tjera na pašu. Vrijedna »Maja« ostaje kod
kolibe da sprema ručak i spravlja mlijeko. I već se po brežuljcima, obasjanim zlaćanim
zrakama ljetnoga sunca vide stada bijelih ovaca i čuje se vesela pjesma čobanica. Ima
dosta zabave medu pastirima. 0 Petrovu danu, Hin danu i Gospojini izlazi se na
molitve i sastanke, te sa uz pjesmu čuju zvuči kavela, ćurlike i svirala. Zvukovi su
kavela otegnuti i sliče na epsku popijevku te tužnim zvukom natjeruju suze na oči.
Momci i djevojke igraju kolo uz svirku šupetljike, a po noći se prepjevavaju razne
junačke pjesme uz mukle zvuke gusala. Opjevavaju se junačka djela: Marka Kraljevića,
Muse Kesedžije, Miloša Latinina, Jure Kastriotića i mnogih drugih narodnih junaka.
Ili se uz kavele i gusle opjevavaju pljačke i olmice stada i djevojaka. Djevojke
prepjevavaju pjesme svojih dragana pastira. Poznate su lirske pastirske pjesme: »Stale
ovčare«, »Paćaj, paćaj Šar planino«, »Zacvilila mi ovca roguša« i t. d.


Taj bezbrižni i veseli život prođe brzo, jer se već u septembru počinju skupljati
tmurni oblaci kao preznaci oluje, kiše i strašnog nevremena, koje prisili vesele pastire,
da brzo napuste ove krajeve i ponesu svoju skromnu imovinu svojim domovima i da
se spuste u južne krajeve pune prašine, omorine i vrućine.


lng. Salih Omanović — Sarajevo.


IZ DRUŠTVA


Upozorenje!


Molimo cij. gg. pretplatnike da čim prije izvole podmiriti


pretplatu za Šumarski List, jer ćemo daljnje brojeve lista


slati samo onim pretplatnicima, koji su podmirili dužnu


pretplatu.


Gospodi koja su platila članarinu za Jugoslavensko šumarsko


udruženje za 1940 godinu biti će po odluci odbora za


podjelu imovine J. S. U., vraćen uplaćeni iznos članarine


za 1940 godinu putem pošte u čitavom uplaćenom iznosu.


Uprava.


Uplata članarine i upisnine redovitih članova Hrvatskog šumarskog društva u
mjesecu lipnju godine 1940. Arnautović Ferid, Bugojno Din. 100.—; Anić Milan, Zagreb
Din. 20.—; Brosig Ljudevit, Zagreb Din. 20.—; Benić Emil, Bjelovar Din. 120.—; Brnjas
Dragutin, Zagreb Din. 120.—; Belov Dimitrije, Našice Din. 10O.— Beltram Vladislav,
Vrbanja Din. 120.—; Denisov Gabriel, Drežnik Grad Din. 100.—; Dumendžić Adolf,
Zagreb Din. 70.—; iDuibravčić Vjenceslav, Pitomaca Din. 120.—; Drakulić Jovan,.


365