DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1940 str. 31     <-- 31 -->        PDF

je kvasi blaga proljetna kiša. Stoka brzo odeblja i, oporavi se od napornog hoda i slabe?
zimske prehrane. Ljudi se osjećaju na ovome svježem zraku veseliji i zdraviji, te se
rado lataju posla, koji ih čeka na tim planinama. Prave se torovi, koji su bili u jesen;
složmi kraj koliba. Popravljaju se kolibe, lokve, vrela. Uzore se po koji komad zemljišta
i posije se ponešto povrća i žita. Već ranim jutrom muzu se ovce i krave, luči se
telad i janjad i sva se stoka već vrlo rano tjera na pašu. Vrijedna »Maja« ostaje kod
kolibe da sprema ručak i spravlja mlijeko. I već se po brežuljcima, obasjanim zlaćanim
zrakama ljetnoga sunca vide stada bijelih ovaca i čuje se vesela pjesma čobanica. Ima
dosta zabave medu pastirima. 0 Petrovu danu, Hin danu i Gospojini izlazi se na
molitve i sastanke, te sa uz pjesmu čuju zvuči kavela, ćurlike i svirala. Zvukovi su
kavela otegnuti i sliče na epsku popijevku te tužnim zvukom natjeruju suze na oči.
Momci i djevojke igraju kolo uz svirku šupetljike, a po noći se prepjevavaju razne
junačke pjesme uz mukle zvuke gusala. Opjevavaju se junačka djela: Marka Kraljevića,
Muse Kesedžije, Miloša Latinina, Jure Kastriotića i mnogih drugih narodnih junaka.
Ili se uz kavele i gusle opjevavaju pljačke i olmice stada i djevojaka. Djevojke
prepjevavaju pjesme svojih dragana pastira. Poznate su lirske pastirske pjesme: »Stale
ovčare«, »Paćaj, paćaj Šar planino«, »Zacvilila mi ovca roguša« i t. d.


Taj bezbrižni i veseli život prođe brzo, jer se već u septembru počinju skupljati
tmurni oblaci kao preznaci oluje, kiše i strašnog nevremena, koje prisili vesele pastire,
da brzo napuste ove krajeve i ponesu svoju skromnu imovinu svojim domovima i da
se spuste u južne krajeve pune prašine, omorine i vrućine.


lng. Salih Omanović — Sarajevo.


IZ DRUŠTVA


Upozorenje!


Molimo cij. gg. pretplatnike da čim prije izvole podmiriti


pretplatu za Šumarski List, jer ćemo daljnje brojeve lista


slati samo onim pretplatnicima, koji su podmirili dužnu


pretplatu.


Gospodi koja su platila članarinu za Jugoslavensko šumarsko


udruženje za 1940 godinu biti će po odluci odbora za


podjelu imovine J. S. U., vraćen uplaćeni iznos članarine


za 1940 godinu putem pošte u čitavom uplaćenom iznosu.


Uprava.


Uplata članarine i upisnine redovitih članova Hrvatskog šumarskog društva u
mjesecu lipnju godine 1940. Arnautović Ferid, Bugojno Din. 100.—; Anić Milan, Zagreb
Din. 20.—; Brosig Ljudevit, Zagreb Din. 20.—; Benić Emil, Bjelovar Din. 120.—; Brnjas
Dragutin, Zagreb Din. 120.—; Belov Dimitrije, Našice Din. 10O.— Beltram Vladislav,
Vrbanja Din. 120.—; Denisov Gabriel, Drežnik Grad Din. 100.—; Dumendžić Adolf,
Zagreb Din. 70.—; iDuibravčić Vjenceslav, Pitomaca Din. 120.—; Drakulić Jovan,.


365
ŠUMARSKI LIST 7/1940 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Zagreb Din. 120.—; Frković Ivica, Zagreb Din. 120.—; Gavran Ljubomir, Teslić Din.
100.—; Gregačević Mirko, Vrhovine Din. 70.—; Haramija Viktor, Split Din 120.—;
Hai´zl Dragutin, SI. Požega Din. 120.—; Horvat Ivo, Zagreb Din. 100.—; Hranilović
Dane, Zagreb Din. 120.—; Hradil Dragutin, Zagreb Din. 20.—; Jenić Božidar, Livno
Din. 120.—; Jelača Vladimir, Sušak Din. 100.—; Krišković Lambert, Zagreb Din. 20.—;
Kušan Stjepan, Zagreb Din. 100.—; Košćak Franjo, Prozor Din. 120.—; Kolibaš Rudolf,
Zagreb Din. 120.—; Kovačević Stevo, Split Din. 120.—; Kodžić Nikola, Kostajnica Din.
120.—: Korošec Mijo, Bjelovar Din. 120.—; Loger Lavoslav, Vinkovci Din. 120.—;
Mil.is Branko, Fužine Din. 100.—; Marčić Josip, Split Din. 120.—; Navratil Ivo, Jastrebarsko
Din. 70.—; Ogloblin Juraj, Otočac Din 70.—; Psora Josip, Sušak Din. 120.—;
Paje Miso, Osijek Din. 120.—; Premužić Andrija, Zagreb Din. 120.—; Petrović Pecija,
Zagreb Din. 120.—; Pere Zvonko, Zagreb Din. 20.—; Prescčki Fran´jo, Metkovići Din.
120.— ; Spielfogel Viktor, Našice Din. 120.— ; Šusteršić Janko, Lokve Din. 1C0.— ; Šustić
Josip, Zagreb Din. 20.—; Wundszam Aleksander, Zagreb Din. 120.—; Zastavniković
Bogdan, Sv. Rok Din. 120.— ; Žužek Josip, Vinkovci Din. 120.—.


Uplata članarine izvanrednih članova Hrvatskog šumarskog društva u mjesecu
lipnju godine 1940. Pavlić Ante, Novi Sad Din. 120.—.


Uplata članarine članova utemeljitelja Hrvatskog šumarskog društva u mjesecu
lipnju godine 1940. Khuen-J3elasi grof, Nuštar Din. 2000.—; Turković Milan, Sušak
Din. 2000.—.


Uplata članarine i upisnine članova pomlatka Hrvatskog šumarskog društva u
mjesecu lipnju godine 1940. Degoricija Zlatko, Zagreb Din. 10.—; Dragaš Veljko,
Zagreb Din. 10.—; Hribernik Erih, Zagreb Din. 30.—; Knebl Franjo, Sisak Din. 60.—;
Išpatović Oton, Zagreb Din. 10.—; Mosten Ivan, Zagreb Din. 10.—; Pužar Miloš,
Zagreb Din 30.—; Senalec Željko, Zagreb Din. 30.—; Vanjković Srećko, Zagreb Din.
10.—; Tkalčić Branko, Zagreb Din. 60.—; Tončić Zdenko, Zagreb Din. 10.—; Ujedica
Franjo, Zagreb Din. 10.—.


Uplata na pretplati za Šumarski list Hrvatskom šumarskom društvu mjeseca
lipnja godine 1940. Ciganović Vladimir, Novi Sad Din. 100.—; Jakšić Ilija, Srpske
Moravice Din. 50.—; Kazakov Vadim, Čaeak Din 100.—; Mihaliček Nikola, Zavidovići
Din 100.—; Nemec Dragutin, Jagodina Din. 100.—; Stare Feliks, Kolovec Din. 100.—;
Salajev Nikolaj, Berovo Din. 1O0.—; Turković Milan, Sušak Din. 100.—; Gradska
blagajna, Slavonska Požega Din. 96.—; Sresko načelstvo, Pakrac Din. 100.—; Drž.
nižja šola, Maribor Din. 100.—; Povjerenstvo za likvidaciju ekspropr. šuma, Čabar
Din. 100.—; Kr. Direkcija šuma, Vinkovci Din. 1.20O.— za Direkciju i njenih 11 šumskih
uprava.


Uplata članarine članova Jugoslovenskog šumarskog udruženja u mjesecu lipnju
godine 1940 sa područja podružnice Sarajevo: Klimeš Košta, Podgrab Din. 50.— za
god. 1940.


Uplata članarine članova Jugoslovenskog šumarskog udruženja u mjesecu lipnju
godine 1940 sa područja podružnice Skoplje: Ostojić Košta, Kos. Mitrovica Din. 100.—
za god. 1940.


L


366