DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 27     <-- 27 -->        PDF

glave«. Koza voli baš vrh od postrane grane. Prevršivanje joj je valjda »uzgojna
mjera« za bršnjake. Prevršivanjem postranih grana tjera zapravo vrh na rast u visinu,
te se ovaj otima dohvatu njezine čeljusti. Prevršivanjem pak tcrminalnog izbojka
pomaže rastu postranih grana i od stabla stvara se grm i time osigurava veći brst
kozi. Kada u pitanju koza nije uspio § 33. decembarskog Zakona o šumama, pokušalo
se je pitanje koza urediti Uredbom.2 Uredba je prošla Ministarski savjet, ali Narodna
skupština nije dala saglasnost. Međutim je tekst Uredbe bio odmah dostavljen Šumskim
upravama, koje su je počele primjenjivati. Uspjeh je primjene te Uredbe na pr.
u višegradskom srezu bio vrlo dobar. Već nakon godine dana broj koza smanjio se
na polovicu, jer je bilo vrlo malo pojedinaca, koji nisu odobravali odredbe te Uredbe.
Da se je ta Uredba primijenila u cijelosti, danas bi broj koza bio sveden na pravu mjeru.
Kozu bi danas držali, i to u ograničenom broju, samo oni, kojima je ona doista i
neophodno potrebna.


Karakteristična je za ovu anketu činjenica, da se samo u odgovoru jednog sreza
iz bosansko-hercegovačkog dijela navodi kao potreba za poboljšanje gospodarskog
stanja »podjela erarskog zemljišta«. To je odgovor iz Tomislav-Grada. Iz toga bi
izlazilo, da je pitanje sprovođenja t. zv. unutarnje kolonizacije, kolonizacije po Uredbi
MŠ br. 472./36.3 u tim krajevima zapravo i nepotrebno. To bi značilo, da tamo više
i nema državnog, odnosno na području Banovine Hrvatske sada banovinskog zemljišta,
sposobnog za poljodjelstvo. Odnosno u koliko je i bilo takvog zemljišta, da je do sada
već sve uzurpirano, te se i ne pomišlja na to, da pojedini uzurpatori nisu vlasnici
svojih uzurpacija i da je potreban rad »komisija za podjelu državnog zemljišta«, da
te uzurpacije likvidiraju odnosno sprovedu i formalan prenos vlasništva od države
(banovine) na uzurpante.


Ing. O. Piškorić.


LIČNE VIJESTI


t ING. IVAN SIMClĆ.


U nedelju dne 26. februara 1940. g. preminuo je u Beogradu od teške bolesti,
koje klica poteče još od svetskog rata, u najlepšoj muževnoj dobi od 50 godina ing.
Ivan Simčić, viši savetnik Ministarstva šuma i rudnika.


Rodio se u Klani, ubavom istarskom hrvatskom selu s one strane Snežnika, dne


27. V. 1889. g. kao sin čestite hrvatske obitelji. Majka mu je rođena sestra Oca Istre,
blagopokojnog hrvatskog bana Dra. Matka Laginje. Gimnazijske nauke završio je na
Velikoj državnoj hrvatskoj gimnaziji u Pazinu u Istri položivši 1908. godine maturu
s odličnim uspehom.
šumarske nauke svršio je na Visokoj školi za kulturu tla u Beču. Zarobljen u
svetskom ratu odmah se prijavio kao dobrovoljac u Jugoslovensku diviziju, s kojom
je učestvovao u krvavim borbama za oslobođenje u Dobrudži i na Solunskom frontu.


Čovek velike erudicije (govorio je i pisao osim svoga materinjeg jezika još i
slovenački, ruski, nemački, talijanski i engleski), široka obzorja i dubokog slavenskog
patrijotizma, posle rata prijavio se odmah u šumarsku državnu službu i to u krajevima,
gde je za to bila najveća potreba. U Bitolju, Kičevu, Đevđeliji, Skoplju i "uopće u


2 Uredba o držanju koza u srezovima i t. d. MŠ br. 401./35. (Potpuni tekst na
str. 20. III. dijela Zbornika šumarskih zakona i propisa).


3 Uredba sa zakonskom snagom o dodjeljivanju državnog šumskog zemljišta i
likvidaciji uzurpacija u ranijoj Bosni i Hercegovini. (Potpuni tekst u III. dijelu Zbornika
na str. 711. i dalje).


457