DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1940 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Napokon se zaključuje otkupiti 20 komada knjige Oskara
Agića: »Bilinstvo za lugarsko osoblje« a 15.— Din. i 10 komada
knjige Ing. Saliha Omanovića: »Ljepote naših krajeva« a 10.— Din.


Nakon što je dnevni red iscrpljen, predsjednik zahvaljuje svima prisutnima na
trudu i zaključuje sjednicu u 19 sati.
Zaključeno i potpisano:
Predsjednik: Tajnik:


Ing. Ante Abramović, v. r. Ing. Vladimir Bosiljević, v. r.


UPLATA NA ČLANARINI I UPISNINI ČLANOVA HRVATSKOG ŠUMARSKOG
DRUŠTVA U MJESECU SRPNJU GODINE 1940.


Redoviti članovi: Abramović Ante, Zagreb Din. 120.—; Anderka Julio, Vinkovci
Din. 120.— ; Bergan Artur, Delnice Din. 20.— ; Demokidov Emanuel, Čazma Din. 100.—;
Dropučić Stjepan, Našice Din. 100.—; Filipović Vladimir, Vinkovci Din. 120.—; Hrgović
Nikola, Petrinja Din. 70.—; Jozić Josip, Bjelovar Din. 120.—; Junačić Ivan, Belišće
Din. 120.— ; Katić Josip, Otok Din. 100.—; Klumper Pavao, Voćin Din. 120.—; Lucarić
Tamo, Vinkovci Din. 120.—; Macoratti Otmar, Mostar Din. 120.— ; Matolnik Ivan,
Zagreb Din. 200.— za god. 1939. i 1940.; Mazanek Josip, Vinkovci Din. 120.—; Pihler
Milan, Zagreb Din. 120.—; Piškorić Oskar, Vrbovsko Din. 120.—; Protoklitov Nikola,
Belišće, Din. 120.—; Radišević Milan, Vinkovci Din. 50.—; Slović Zvonimir, Nova
Gradiška Din. 120.—; Šandrovčan Mijo, Pitomaca Din. 120.—; Šmit Josip, Nova Gradiška
Din. 20.—; Tomac Marijan, Ilok Din. 120.— ; Uroić Josip, Bjelovar Din. 70.— ;
Ziromski Nikola, Otočac Din. 70.—; Hradil Dragutin, Zagreb Din. 48.—; Ivić Franjo.
Varaždin Din. 120.—; Lovrić Ninoslav, Zagreb Din. 120.—; Mihaljević Bartol, Karlovac
Din. 70.—; Peičić Viktor, Zagreb Din. 120.—.


Članovi dobrotvori: Kosović Bogoslav, Zagreb Din. 20OO.—; Gutmann d. d.,
Belišće Din. 6000.—; Šumski dohodarstveni ured kneza Thurn-Taxisa, Karlovac
Din. 6000.—.


Članovi utemeljitelji: Plemenita općina Turopolje Din. 2000.—; Direkcija šuma
Križevačke imovne općine u Bjelovaru Din. 2000.—.
Izvanredni članovi: Asaj Franjo, Bezdan Din. 120.—; Radišić Josip, Banjaluka
Din. 20.—; Tvrtković Stjepan, Travnik Din. 50.—.


UPLATA NA PRETPLATI ZA ŠUMARSKI LIST H. Š. D. U SRPNJU GOD. 1940.


Korenić Robert, Srp. Moravice Din. 100.—; Ravnik Fran, Sarajevo Din. 1O0.—;
Rosić Sreta, Beograd Din. 100 —; Mihalđić Vidoje, Niš Din. 100.— ; Miletić Žarko,
Beograd Din. 100.— ; Vučković Dušan, Cetinje Din. 100.—; Vujičić Lazar, Beli Manastir
Din 50.—; Vuković Veljko, Ilidža Din. 100.—; Auersperg Karl, gozd. urad, Kočevje
Din. 100.—; Gradska blagajna, Petrinja Din. 98.—; Gradska blagajna, Varaždin Din.
100.—; Oitnanović Salih, Sarajevo Din. 81.—; Šumska uprava, Kočevje Din. 100´.—;
Zavodnik Eugen, Drvar Din. 100.—.


KNJIŽEVNOST


G. F. MOROZOV: NAUKA O ŠUMI.
Priredio po petom ruskom izdanju Prof. Dr. Ing. Josip Balen. Knjiga I. Zemun 1940.


Ovim izdanjem glasovitog djela šumarskog naučenjaka G. F. Morozova, na


hrvatskom jeziku, postala su našoj širokoj šumarskoj javnosti pristupačna poznata


zanimljiva predavanja i izlaganja tog naučenjaka o šumi.


468