DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 43     <-- 43 -->        PDF

štetno utjecati, dužni ste upozoriti upravu društva, da je potrebno da se ti radovi
provedu.


11. Zabranjuje Vam se upotreba hodnika i prostorija unutar zgrade za prelaženje
radnika i prenošenje materijala osim stubišta Mažuranićev trg 11 odnosno Perkovčeva
ulica 5, ali i to samo u vrijeme kada nema smetnje.
12. Za slučaj spora podvrgavate se pravorijeku redovitih sudova u Zagrebu.
13. Plaćanja će uslijediti prema situaciji izvedenih radnja no s time, da do konca
izvedenja ne može biti isplaćeno više od 75%. Ostatak od 25% isplatiti će se nakon
obavljene pohvalne radnje, a nakon prijema garantnog pisma odnosno bianko mjenice
do iznosa od 10% od ugovorene svote, koja garancija ostaje društvu do obavljanja
nadpohvalbe i to najduže jednu godinu dana od dana obavljene pohvalbe. U koliko se
u tome roku ne obavi nadpohvalba, dužni ste zatražiti, da se ista obavi a ukoliko na
Vaš zahtjev ne bude obavljena, predstoji Vam pravo traženja povrata garancije.
14. Za izvedenu radnju jamčite društvu ne samo u roku navedenom u prednjoj
točki nego i kasnije, ukoliko nastanu oštećenja uslijed nesolidnosti izvedbe.
15. Nadalje se obvezujete, da ćete naknaditi i sve štete, koje budu prouzročene
nepažnjom Vaših radnika odnosno otuđenjem predmeta, koji se nalaze na tavanu, po
Vašim radnicima.
16. Hrvatsko šumarsko društvo dozvoljava priključak na postojeći vodovod u
zgradi no s time, da naknadite trošak za potrošenu vodu.
Preduzimač je u cijelosti pristao na ove uvjete, te je ugovor sa njime odmah sastavljen
i potpisan.
Pošto su zidarski radovi u tijesnoj vezi sa solidnošću izvedbe limarskih radova,
to je ugovorom pod toč. 55 napose određeno, da poduzetnik i za te radove odgovara.
Ustanovljeno je, da od svih ponuda za limarske radove iznosi prosjek ´5.500.— Din., pa
je ta svota prihvaćena kao osnova, po ,kojoj bi cijeni imao poduzetnik g. Hauptfeld uz
jamstvo preuzeti i izvedbu limarskih radova po svojim majstorima.


Za ličilačke radove prihvaćena je ponuda Antuna špende uz cijenu od 45.— Din.
po 1 m2, odnosno 6.907.50 Dinara, jer je ta ponuda po: ocjeni sviju bila najpovoljnija,
jer je precizirala sve poslove, koji se imadu izvesti i jer je odgovarala uslovima.


U pogledu stolarskih radova nije se odbor mogao odlučiti za prihvaćanje nijedne
od stiglih ponuda, nego je zaključio, da se stolarski radovi izvedu u režiji i neposrednom
pogodbom, jer će na taj način biti posao solidnije i jeftinije izveden.


Raspravljano je zatim opširno o izvedbi sviju radova, te zaključeno povjeriti Ing.
Matiji Djaiću, tajniku fakulteta, nadzor nad izvedbom posla. Ing. Gjaić se je povjerene
dužnosti prihvatio i odboru izložio svoje mišljenje i prijedloge glede izvedbe radova i
nadzora nad radovima.


Nakon toga raspravljalo se općenito o materijalnim prilikama u društvu, pa će
se to pitanje detaljnije raspraviti na slijedećoj sjednici.


//. Kretanje u članstvu. ,


Kao redoviti članovi društva primaju se slijedeća gospoda: Ing. Bogom
il Cop, šum. upravitelj Čabar; Ing. Ante Dobrinić, šum. ravnatelj Split;
Ing. Dušan Klepac, šumarski inžinjer Zagreb; Karlo M a r eš, nadšumar Sisak;
Ing. Žarko M i 1 i ć, šum. upravitelj Dvor na Uni; Ing. Juli j an Pašalić, šum.
upravitelj Bugojno; Ing. Fran e Pavletić , sreski šumar Benkovac; Ing. Mila n
S a v i ć, šumarski vježbenik, Mostar.


Kao izvanredni članovi primaju se ova gospoda:
Ing. Aljmašac Marin, šum. inžinjer Bački Breg; Ing. Ljubomir Gavran
, šumarski savjetnik, Teslić.


565