DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Kao članovi pomlatka primaju se gg.:


Ivo Franjković, cand. for., Erdevik; Boris lav Ratković, stud, forest,
Zagreb; Vinko Škorjanec, stud, forest, Zagreb.


Kao članovi utemeljitelji J. Š. U. poslali su u smislu novih pravila H. Š. D. 51. 8 c
stav 2 pismenu izjavu da žele biti članovi utemeljitelji i u Hrvatskom šumarskom društvu
.slijedeća gg.:


Milan Weiner, šum. savjetnik u p., Kutina; Vi lim Č m e 1 i k, načelnik odj.


M. Š. i R. u p., Zagreb; Prof. Dr. Djur o Nein ad i ć, sveučilišni profesor, Zagreb;
Ing. Ant e Premužić , šumarski savjetnik, Zagreb, pa se sva gore navedena gospoda
primaju kao članovi utemeljitelji Hrvatskog šumarskog društva.
///. Eventualija.


1. Zaključeno je poslati Ravnateljstvu I. Hrvatske štedionice molbu, da se Hrvatskom
šumarskom društvu isplate ulozi u banci, koji su do sada bili zamrznuti. Izabire
se na sjednici delegacija, koja će posjetiti povjerenika I. Hrvatske štedionice i
razložiti mu, da društvo treba novac, jer ima razne velike izdatke i zamoliti ga, da
molbu Hrvatskog šumarskog društva za isplatu zaleđenih 116.459.52 Dinara podupre.
Izabiru se u ovu delegaciju Ing. Abramović i Ing. K a t i ć.
2. Raspravlja se prijedlog Ing. Nikole S t i v i č e v i ć a, da se za društvenu
čitaonicu nabave ruski časopisi, a za knjižnicu neke stručne knjige.
U smislu zaključka prošle sjednice odlučuje se povjeriti tajniku i uredniku, da
stupe u vezu sa redakcijama časopisa u državi i u inozemstvu radi zamjene časopisa
u vezi sa potrebama društvene čitaonice, knjižnice i uredništva Šumarskog Lista,, te
da sastave spisak osoba i ustanova, kojima će se List slati u zamjenu ili poklanjati.


U pogledu kupovine knjiga za knjižnicu izabire se posebni odbor, koji će donijeti
odluku za nabavku knjiga za društvenu knjižnicu. U taj se odbor izabiru gg. Ing. Mihovil
Markić, Ing. Petar Prpić, i Ing. Drago Kajfež.


3. Uzeto je na znanje, da je Hrvatskom Radiši otposlana svota od 1.000.— Din.
kao utemeljiteljni doprinos.
4. Molba Jurja Petrovića nadlugara za dodjeljivanje potpore raspravit će se prigodom
podjele novaca iz Kereškenjijeve zaklade na idućoj sjednici.
Nakon što je dnevni red iscrpljen predsjednik zahvaljuje svima prisutnima na
trudu i zaključuje sjednicu u 18.30 sati.


Zaključeno i potpisano:
Predsjednik: Tajnik:
Ing. Ante Abranović, v. r. Ing. Bosiljević Vladimir, v. r.


POSLOVNIK ZA OSNIVANJE I RAD KLUBOVA HRVATSKOG
ŠUMARSKOG DRUŠTVA


Izrađen na temelju člana 31 Pravila H. Š. D.


Cl. 1.
Članovi Hrvatskog šumarskog društva na području jednog mjesta
ili bliže okoline mogu osnivati klubove, ako se za osnutak kluba izjavi najmanje
10 članova društva sa tog područja, u skladu sa čl. 31. pravilnika


H. Š. D.
566