DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Cl. 2.


Privremeni odbor za osnivanje kluba uputit će dopis upravnom odboru
H. Š. D. sa najmanje 10 vlastoručnih potpisa punopravnih članova


H. Š. D., kojim izjavljuju želju za osnutak kluba i u kojemu se obaviješćuje
upravni odbor H. Š. D., da se osniva klub šumara, kako bi se mogao poslati
izaslanik H. Š. D. na konstituirajuću skupštinu kluba.
Cl. 3.


Svrha je kluba promicanje ciljeva navedenih u čl. 3 pravila H. Š. D.
kao i da sam klub uzme inicijativu za raspravljanje i rješavanje šumarskih
stručnih problema na svom području. Klub će po svakom važnijem pitanju
izvještavati društvo i svake će mu godine slati iscrpne izvještaje o
sveukupnom poslovanju. Izvještaj mora biti dostavljen društvu najmanje
jedan mjesec prije održavanja glavne godišnje skupštine li. Š. D.


Cl. 4.
Djelokrug kluba u pojedinim pitanjima određuje upravni odbor H.Š.D.


Cl. 5.
Upravni odbor H. Š. D. može na radnom području kluba po pojedinim
društvenim pitanjima poslovati preko dotičnog kluba.


Cl. 6.
Sjedište je kluba ono mjesto, u kojem je klub osnovan.


Cl. 7.


Naziv je kluba potpuno ime društva, a uz to nosi ime mjesta, gdje
se klub osniva. Na pr.: Hrvatsko šumarsko društvo, klub šumara u Splitu.


Cl. 8.
Materijalna su sredstva kluba:


1. — 20°/o članarine članova kluba;
2. — izvanredna članarina kluba, koju određuje njegova glavna godišnja
skupština;
3. — svi ostali prihodi kao: pokloni, priredbe i sve ostalo, što klub
poduzme u smislu ovog pravilnika i pravila H. Š. D.;
4. —i doprinos Hrvatskog šumarskog društva.
Cl. 9.
´ Organi su uprave kluba:


1. — Glavna godišnja skupština kluba kao i izvanredna;
2. — Upravni odbor;
3. — Nadzorni odbor.
Čl. 10.


Glavna se godišnja skupština drži svake godine mjesec dana prije
glavne godišnje skupštine H. Š. D. i to u mjestu sjedišta kluba. Upravni


567