DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1940 str. 46     <-- 46 -->        PDF

je odbor kluba dužan najmanje 15 dana prije održanja same skupštine obavijestiti
Upravni odbor H. Š. D. i članstvo kluba o održanju iste i priložiti
dnevni! red. Upravni odbor H. Š. D. može poslati na skupštinu kluba svoga
izaslanika. Aktivno i pasivno pravo glasa imaju svi redoviti članovi kluba,
koji su podmirili sva svoja potraživanja prema klubu i Hrvatskom šumarskom
društvu. Odluke se na skupštini donašaju većinom glasova i to
tajnim glasanjem. Skupština kluba donaša valjane odluke, ako je na njoj
prisutno barem jedna polovina članstva kluba, u protivnom će se slučaju
skupština održati rJola sata kasnije bez obzira na broj prisutnih i moći će
donašati valjane odluke.


Cl. u.
Skupština kluba :


1. —i daje razriješnicu staroj upravi i bira novi upravni odbor kluba;
2. — raspravlja o svim pitanjima kluba, donaša zaključke u duhu
poslovnika kluba i pravila H. S. D.;
3. — donaša proračun za novu poslovnu godinu kluba;
4. — donosi predloge kluba za glavnu godišnju skupštinu H. Š. D.
Cl. 12.
Izvanredna se skupština kluba saziva:


1. — na pismeni zahtjev Upravnog odbora H. Š. D.;
2. — po zaključku upravnog odbora kluba;
3. — na pismeni zahtjev nadzornog odbora kluba;
4. — na pismeni zahtjev tri petine članstva kluba.
Ova izvanredna skupština ima ista prava kao i glavna skupština
kluba i sve što vrijedi za glavnu godišnju skupštinu vrijedi i za izvanredn.


Cl. 13.


Klubom upravlja Upravni odbor koji se sastoji od predsjednika, potpredsjednika,
tajnika, blagajnika, jednog do tri odbornika i njihovih zamjenika.
Mandat upravnog odbora kluba traje dvije godine.


Cl. 14.


Dužnosti su i prava upravnog odbora kluba ista kao Upravnog odbora
H. Š. D. (čl. 23. pravila H. Š. D.) sa izmjenom u alineji 4 il to: zaključci
su upravnog odbora kluba valjani, ako sjednici prisustvuje najmanje polovica
upravnog odbora kluba.


Cl. 15.
Nadzorni! odbor ima sva prava i dužnosti predviđene u članu 24.
pravila H. Š. D., a sastoji se od 2 člana.


Cl. 16.


U slučaju da se klub ili njegova uprava ogriješi! o pravila H. Š. D.,
to je upravni odbor H. Š. D. ovlašten obustaviti rad kluba do saziva njegove
nove skupštine, koju mora sazvati najkasnije 2 mjeseca po suspenziji.
Ako se klub ili njegova uprava ponova ogriješi o pravila H. Š. D.
to je upravni odbor H. Š. D. ovlašten obustaviti rad kluba, i na prvoj
glavnoj skupštini H. Š. D. predložiti raspust kluba.


568