DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1942 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Za članove podmlatka primaju se:
Vladimir K o r o š e c, student šumarstva,
Zagreb;
Nedžet Baša-Bašić, student šumarstva,
Zagreb.


Istupio iz članstva:
Mirko I V e z i ć, šum. pravni nadzornik, Banja
Luka.
Umrli:
Ing. Marijan J e r b i ć, šumarski savjetnik,
Vinkovci.


VIII. EVENTUALIJE
1. Pilane u Bosni i Hercegovini. Ing. Rasim
Bećirag´i ć iznosi opširan prikaz pilana na
području Bosne i Hercegovine. Prije rata broj
pilana na tom području iznosio je 112 (od toga
15 velikih, koje su radile u glavnom za izvoz;
47 srednjih, te 50 malih). Mnoge od tih pilana
pale su žrtvom požara 1 razaranja, pa smatra
potrebnim upozoriti, da se kod podizanja novih
pilana u punoj mjeri primjenjuju propisi § 88.
Zakona o šumama.
Zaključak: Izvještaj i prijedlog Ing. Bećiragića
usvaja se.


2. Hrvatski šumarski kalendar. Ing. M.
Mar kič izvješćuje, da je materijal za Hrvatski
šumarski kalendar u radu, ali da ne će biti
završen tako, da bi kalendar mogao izići kra´/.´,
j Hi´I


O"


jem ove godine. Mišljenja je, da bi se kalendar
tehnički uredio tako, da tekstovni dio kalendara
ostane isti za više godina, dok da se omogući
svake godine samo izmjena kalendari ja
za odnosnu godinu. Dr. J. B a 1 e n iznosi, da
je s puta iz Slovačke donio i šumarski slovački
kalendar, koji će također dobro poslužiti
kod izrade našeg kalendara. Predlaže, da
se ispita potreba količine papira za tiskanje
kalendara, te da se onda ovaj papir osigura.


Zaključak: Izvještaji se uzimaju s odobrenjem
na znanje.


3. Izbor ovjeritelja zapisnika. Za ovjeritelja
zapisnika ove sjednice izabiru se gg. Ing. Kr.
Katić i Ing. P. Ostojić.
4. Konačno je prof. Dr. J. B a 1 e n prikazao
put apsolvenata šumarstva zagrebačkog fakulteta
u Slovačku, koji je izvršen u prvoj polovici
srpnja mjeseca i iznio svoje dojmove o
slovačkoj šumi, slovačkom šumaru i slovačkom
narodu, koji su za Slovake vrlo povoljni naglašujući
veliku susretljivost Slovaka za nas
Hrvate.
Kako će ova ekskurzija biti prikazana u
Hrvatskom šumarskom listu, to Se pobliže na
istu ne osvrćemo.


Zaključeno i potpisano:
Predsjednik: Tajnik:
Ing. A. Abramović, v. r. Ing. O. Piškorić, v. r.


211