DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1942 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Stanje imovine i zaklada
Hrvatskog Šumarskog Društva koncem god. 1941.


Vrijednost

IM


Predme t koncem god. koncem god. Opaska
1940. 1941.


Kuna b. Kuna 1 b.


A. Stanje imovine:
I. Aktiv a
1 Blagajničko stanje u gotovom
1 783 ´SO 53 992
2 Blagajničko stanje u efektima . 291.465 54 446.849 —
3 Inventar: namještaj 18.680 — 18.680 -
56.000 — 67.340 —
40,000 -40.000 —
4 Nekretnina: ZgradaDom«
»šumarski
2.460.000 — 2,600.000 —
5 10.840 — 17.606 —
2,867.769 04 3,134.466 —
II. Pasiv a
Dug


III. Rekapitulacija
1 Ukupna aktiva 2,867.769 04 3,134,466 —
2


— — — —
čista imovina 31. XII. 1941. . . 2,367.760 04 3,134.466 —
Prema prošloj godini imovina je


veća za 266.696 MB


B. Stanje zaklada:
1 Prlpomoćna Koreškenjijeva zaklada
...... ... 207.467


2 Literarna Borošićeva zaklada . 2.526 64 3.227 88


U Zagrebu, 31. prosinca 1941.


Predsjednik: Blagajnik:
Ing. Ante Abramović, v. r. Oskar Dremil, v. r.


Nadzorni odbor:


Milan Drnie, v. r. Ing. Halid Muftić, v. r.


213