DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1943 str. 2     <-- 2 -->        PDF

il!lli1!!!lililiitiiliiliilll!lii!l!ll![iiiiiillliy^


mmmmsu^mimsfm


HRVSTSRI mmSl LIST


IZDAJE HRVATSICO ŠUMARSKO DRUZTVO U ZAGREBU


llređjuje upravni odbor


Glavni i odgovorni urednik: Dr. Ing. Josi p Balen .
Uredničtvo i uprava: Zagreb, Vukotinovićcva iil. br. 2., brzoglas br. 64-73,
čekovni račun je račun Hrvatskog Šumarskog društva broj 31-704.


CIENE HRVATSKOM SUMAESKOM LISTU:


.1. čianovi Hi-vatskog šumarskog družtva dobivaju list bezplatno;


2.
za nečlanove H. S. D. godi.^n.i;i predplata iznosi 240 Kn i
plaća se unapried;
3. pojedini broj stoji 20 Kn.
CIENE OGLASA:


prema posebnom pristojbenilsu.


ČLANARINA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUZTVA:


1. za redovite, izvanredne i članove pomagače godišnje 240 Kn;
2. za podmladak
> 120 Kn;
3.
članarina za članove utemeljitelje iznosi
jednokratan doprinos od 4.800 Kn.
SADRŽAJ:


Dr. Vladimir S k o r i ć, Zagreb: Holandska bolest briestova. —
Ing. Roman Sarnavka , Zagreb: Biljna štavila i štavljenje
koža. — Pregled : Šumsko gospodarska djelatnost u NjemaPkoj
minulog desetljeća. — Književnost. — Izkorištavanje
drveta. — Zaštita šuma. — Hrvatsko šumarsko družtvo. —
Osobne vicsti. — Imenovanje povjerenstava.


i!IIIIIII!ll!lllliil!IIIIIIII!llllllll!IIII!lll!!!!ll!lllll!ll!l!i^