DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1943 str. 4     <-- 4 -->        PDF

mjesec lipanj i srpanj. Konačno je istoj uspjelo dokazati da Graphium ulmi
imade i savršenu plodnu formu, koju je nazvala Ceratostomella ulmi (Schw.)
Buism. ( = Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf). Već jeMarcha l naslućivao da,
su podkornjaci raznašaći te bolesti, a B e t r e m je bio mišljenja da oni to čine prilikom
regeneracionog žderanja, što su kasnije jasno i nedvoumno potvrdila istraživanja
Fransena i Buismanove.


Što se tiče proširenja te bolesti iz Nizozemske, prvog njenog žarišta, u druge
zemlje moramo istaknuti da je to usliedilo upravo napadno brzim korakom, jer
nisu mogle biti pravodobno poduzete mje re zaštite pošto u to doba još nije bio poznat
njezin jedini način raznošenja po podkornjacima. Na taj način javila se ta
bolest već 1921. u Njemačkoj, Belgiji i Francuskoj, 1926., 1927. u Austriji i Engleskoj,
1928.—1929. već je ona poznata u Poljskoj, Češkoj, Švicarskoj, Rumunjskoj,
Ugarskoj i Hrvatskoj, možda istodobno ili nedugo zatim u Bugarskoj i Italiji.
Nešto kasnije godine 1930. već ju nalazimo i u Sjedinjenim američkim državama,
kraj svega toga što se tamo primjenjuje veoma oštar nadzor nad uvozom
živih bilina, živih biljnih djelova i sjemena. Bolest je u svim spomenutim zemljama
prouzročila ugibanje briestova u velikim razmjerima, pa tako i u nas prieti da
upravo izkorjeni briest u našim šumama.


2. Opis bolesti .
Posvuda gdje rastu briestovi bilo to u šumi, u parkovima, uz puteve ili u
ogradama opaža se da oni više ili manje trpe od jedne veoma karakteristične bolesti.
U prvoj polovici lipnja opažamo da pojedina stabla ili skupine stabala imađu
mlohavo, obješeno lišće. Nakon nekoliko dana vidimo da listovi posmeđe kao da
su vatrom opaljeni, brzo padaju na zemlju, a grane koje su u to doba još slabo
odrvenjele zakrive se na vršku. Vršni listovi takovih grana opadaju najzadnji, pa
takve izkrivljene grane sa 2—3 suha lista na vrhu izgledaju kao »zastavice«. Opi


sano naglo venuće i TDropadanje
može nastupiti i kasnije tečajem
sjedine, no ako je takav gubitak
lista u pojedinih stabala nastupio
dosta rano kao posljedica te bolesti,
događa se da gole grane
kasnije u lieti još iednom prolistaiu,
no tada su ti listovi maleni
i malobroini. Kadkad zapažamo
da u bolesnih stabala istjeraju na
deblu i debljim granama spavajući
pupovi nove izboike, koji su
tada u listu dok je čitavo stablo
bez lišća, no često je slučaj da
takovi izbojci ubrzo uginu nakon
što su se tek pojavili. Opisani
znakovi značaini su za akutno
obolenje (si. 1).


Ta se bolest javlja i u blažem
obliku tako da su samo pojedine
grane bez lišća, a krošnja je u
cielosti prorieđena i lišće žućkaste
boje. U najblažem obliku javlja
se tako da drveće kasnije lista,
pojedine grane uopće ne listaju,
a ponešto lišća pada ranije
dok ie još preostala krošnia zelena.
Ovaj posljednii način propadanja
karakterističan je za kronično
obolenje.


Pod kraj vegetacije ugibaju
stabla potpuno, kora se lupi, a
SI. 1. Akutna forma brijestove bolesti (orig) drvo postaje suho, no imade ih


66