DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1943 str. 5     <-- 5 -->        PDF

dosta, koja su tečajem vegetacije pokazivala suho lišće i grane, ali ipak ne ugibaju
već iste godine. Prije opisane vanjske znakove bolesti prate i veoma značajne
unutarnje promjene u drvu grana i debla, te nam ove mogu poslužiti kao pouzdani
znak te bolesti i u onim slučajevima, gdje nas vanjski znaci ostavljaju u
dvojbi. Prerežemo li bolesne grančice p9preko vidimo u vanjskim godovima brojne
smeđe točke ili samo s jedne strane ili i naokolo goda, a često puta su godovi
djelomično ili u cielosti posmeđeli
(si. 2.). Odlupimo li koru na takovim
granama, tada ta posmeđenja
probijaju na površinu drva ili u
obliku kraćih ili duljih tamnih pruga
ili potamnjenjem čitavih djelova drva.
Te se promiene javljaju sam o
u drvu bolesnih briestova,
a nikad u onom zdravih
briestova, pa su prema tomu
potpuno siguran znak zaraze gljivom
Ceratostomella ulmi (Schw.)
Buism. Kod pretrage na te unutarnje
znakove moramo postupati veoma
oprezno, te moramo u prvom
redu započeti opažanje na drvu najtanjih
oboljelih grana, a istom onda


SI. 2. Poprečni presjek bolesnih brestovili grana
možemo pretragom sve debljih i na kojemu se vidi posmeđenje vanjskih godova
debljih grana, pa i samog debla ustakao
posljedica bolesti (orig.)


noviti, kako je daleko doprla bolest"
u drvu. Takove pretrage nam jasno pokazuju da bolest počinje sa tankih grana
te se širi sve dalje put em debelih grana u deblo, aodtudiusam
k o r i e n. Razlog za taj način napredovanja bolesti postati će nam potpuno jasan
istom nakon što upoznamo, kako započinje sama zaraza odnosno bolest. Kod
pretrage jako oboljelih stabala vidimo da promjena boje u godovima dopire i u
sam korien, no često ju nalazimo i u više godova. Dapače nailazimo i na takove
slučajeve gdje su u nutrini neki godovi oboljeli pa iza njih shede zdravi i nepromjenjeni,
a iza ovih opet bolesni, što nas sve upućuje na višekratnu infekciju višegodišnje
bolesti prije nego nastupi potpuno obamiranje određenog stabla. Posljednji
slučaj pokazuje i to da bolest ne prelazi iz jednog goda .u drugi, već potiče
od ponovnih infekcija u raznim godovima. U godinama kad su godovi normalne
boje vidn o je da vanjske prilike nisu pogodovale zarazi u toj godini. Prema
dosadanjim iskustvima riedak je slučaj da stabla, koja su nakon prve infekcije i
promjene u odgovarajućem godu izbjegla zarazu u kojem kasnijem godu, izbjegnu
kasnijoj bolesti i propasti, jer je takovo jače izloženo ponovnim zarazama.


Savezno sa prije navedenim napredovanjem bolesti iz tanjih grana u deblje
nameće se pitanje da li može bar katkad prieći bolest iz debljih grana u tanje.
Istraživanjem je utvrđeno, da doduše i to nastupa iako u neznatnom postotku, no
da u pretežnom dielu slučajeva prelazi bolest iz mladih grana u starije u vezi sa
stalnim novim infekcijama tih grana.


Ova bolest javlja se na briestovima na raznolikim tipovima tala i uz raznoliku
dubinu temeljne vode, te po svem izgleda da ovi faktori nemaju pri postanku
te bolesti posebnog značenja, što se tiče starosti napadanih stabala opaženo je
da su najčešće napadana stabla između 10 — 40 godina. Mlađa stabla obole veoma
rietko, a ako bolest nastupa u starijih stabala tada se ona najčešće javlja u kroničnoj
formi i traje dulje vremena prije njihova ugibanja.


3. Poremetnje u anatomskoj građi i životu drva, te opis uzročnika bolesti.
Mikroskopskom pretragom patološki promjenjenih dielova godova je veoma
lako utvrditi da su te promjene nastale u prvom redu u provodnim cievima (trahejama)
i susjednom parenhimskom staničju. Sadržina parenhimskih stanica u
blizini traheja je tamnije smeđe boje, a što su one više udaljene od traheja njihova
je sadržina svietlija. Same traheje ispunjene su tilama i gumoznom substancom,
koja- nije uviek jednake boje, te koja varira od tamnosmeđe preko cr


67