DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1943 str. 6     <-- 6 -->        PDF

vene do žute. Tile i gumozne tvari začepe traheje i tako onemogućuju kretanje
vode, a poznato je da su upravo ovi najmlađi godovi, koji su redovno zaraženi
baš oni koji vrše transport vode u drvetu. Kao posljedica takovog zatvaranja prolaza
vode nastupa sušenje lišća i grana pogotovo naglo u časovima kad vlada
sušno vrieme. Stvaranje tila i taloženje gumoznih tvari izlučuje gljiva čije se fine
niti (hife) nalaze u trahejama, no osim toga bivaju djelovanjem gljive ubijenežive parenhimske stanice, koje imadu svakako važnu funkciju u pokretanju vode
trahejama. Iako gumozna masa i tile veoma otešćavaju opažanje hifa gljive u
trahejama možemo ih ipak tu i tamo liepo uočiti, no moramo istaknuti da njihovo
pridolaženje nije baš obilno, a dapače mogli bismo reći dosta oskudno. Stoga se
nameće pitanje da li gljiva prisutna u razmjerno maloj količini može proizvesti
tako znatne promjene koje smo napred opisali. Da je to doista moguće dokazao je
nedvoumno Brokhuize n na taj način, što je stavljao grančice i mlade briestiće
u filtrat hranjive tekućine na kojoj je prije toga rasla gljiva, te na taj način
doveo do postanka svih patoloških promjena u nutrini bilina, a usporedo s
time i vanjskih znakova bolesti kako ih zapažamo u prirodi kod pojave briestove
bolesti. Primjećujemo ipak da intenzitet tih promjena nije tako velik kao što je
to slučaj pod izravnim utjecajem gljive, koja dakako stalno proizvodi novu toksičnu
materiju, a koja se u hranjivoj tekućini nalazi samo u ograničenoj količini
koliko je difundirala u tekućinu do časa, dok je gljiva u njoj rasla. Možda se veći
intenzitet dielovanja gljiva prema onom filtratu može protumačiti i time, što stanoviti
dio toksičnih tvari, koje sadržavaju gljivne hife ne prelazi u hranjivu tekućinu,
ali u drvu postaje slobodan nakon ugibanja stanovitog diela hifa, te tako
pojačava toksični učinak.


Pokušamo li da iz zaraženih grana uzgojimo gljivu, koja uzrokuje više opisane
promjene, uspjeva to uz potreban oprez dosta lagano i na raznolikim hranjivim
sredstvima kao na agaru sa pivnim sladom, agaru sa krumpirovim sokom,
agaru sa sokom suhih šljiva ili trešanja, no također i na drugim hranjivim sredstvima.
Gljivni micelij, koji izraste iz zaraženih
dijelova briestovih grana i debla biele je boje, a
pokazuje veoma karakterističan rast u zonama
(si. 3.). Na hifama micelija podižu se tu i tamo
osovni ogranci, a na njihovom vrhu stvaraju se
eliptične spore skupljene i povezane u malu glavicu
izlučenom sluzi. Taj plodni oblik poznat je
kao Cephalosporium. Nakon što je gljiva nešto
podulje rasla u čistoj kulturi zapažamo i drugu
plodnu formu, koja nastaje na miceliju u obliku
tek pol mm veliki crnih stupčića, koji završavaju
bjelkasto sivom glavicom sluzi u kojoj se nalazi
veoma veliki broj i opet jednostaničnih bezbojnih
spora, no druge veličine nego u prijašnjem slučaju.
Po toj plodnoj formi ta gljiva spada u rod
Graphium, a kako je kasnijim izpitivanjem
Schwarzove ustanovljeno ta vrsta nije bila od
prije poznata, te je stoga i dobila novo ime Graphium
ulmi Schw. (Tabla I). Potrajalo je dulje
vrieme da su bile poznate samo ove dvije nesavršene
plodne forme gljive, te u to vrieme nije
bilo moguće odrediti u koju skupinu poznatih


SI. 3. Mlcellj gljive Ceratostomella


ulmi (Schw.) Buism. sa karakteri-gljiva spada ova gljiva. Tek je 1932. uspjelo
stićnim zonama u distoj kulturi Buismanovoj pronaći i savršenu plodnu formu u


(orig.)


obliku sitnih kuglastih peritecija, koji imadu
nastaju asci sa askosporama. Prema tomu ta


dugi kljun i u čijoj nutrini


gljiva spada među gljive mješinarke (Ascomycetes), a po izgledu peritecija
u rod Ceratostomella. Kako dolazi samo na briestu i imade određenu veličinu
spora, te se razlikuje od svih dosada poznatih Ceratostomella vrsta, smatra
se posebnom vrstom, te je dobila ime Ceratostomella ulmi (Schw.) Buism ( =
Ophiostoma ulmi (Buism.) Nannf.). Stiena peritecija je veoma čvrsta te prema


68