DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1943 str. 8     <-- 8 -->        PDF

moću sluzi. Kiša, iako bi mogla vršiti takovo širenje nakon razkvašivanja sluzi,
to bi usljeđivale zaraze samo na neposrednu blizinu, a bolest bi u tom slučaju
napredovala polagano i sporo. Kako se ta bolest širi velikom brzinom vidi se
već iz njezinog naglog širenja u Evropi, pa prema tome otpada mogućnost znatnijeg
širenja kišom. Uvažimo li činjenicu da je brzo prebrodila ocean i pojavila se
na briestovima u Sjedinjenim državama trebalo je tražiti nosioce bolesti, koji su
to kadri izvesti u srazmjerno kratkom, vremenu i na dosta velike udaljenosti.
Opažanje, da su bolesni briestovi redovno sekundarno obilno zaraženi od velikog i
malog briestovog likotoča (Scolytus scolytus F. i Scolytus multistriatus Mrsh.),
a pogotovo da je u čistim kulturama gljiva iz kotionica tih likotoča pronađena i


«.
SI. 4. Trag regeneraclonog velikog SI. 5. Velild brestov Ilkotoč na djelikotoča
u pazušcu tankih grana lu regeneracijonog žderanja (po
(orig.) Boepke.u)


gljiva veoma nalika na Graphium ulmi bila je pobudom da je Marcha l izrazio
sumnju da spomenuti insekti stoje u vezi sa širenjem te bolesti. Neovisno o tom
pronašli suWollenweberiStapp u zibkama kukuljica istih insekata koremije
od Graphium ulmi. Ipak ni jedan od prije spomenutih autora nije dalje posvećivao
pažnju i pridavao značenje gornjim činjenicama, pa je tek J. G. Bet
r e m pokušao učiniti vjerojatim da savršeni insekti bivaju u zibkama natovareni
sporama gljive, te da prilikom regeneraclonog žderanja vrše prenos gljive u
grane drugih stabala. Ovaj zaključak Betrema, koji se osnivao samo na opažanjima,
potvrđuje eksperimentalno već Roepke, a pogotovo Fransen i Buismanova
opsežnim pokusima. Već je poznato iz prijašnjih istraživanja da mužjaci i ženke
obaju likotoča prije nego spolno dozore obavljaju regeneraciono žderanje
oko 2 tjedna u pazušcima 2—3 godišnjih grana, pa je veoma lako naći vidne tragove
njihova žderanja u obliku malih brazdica izgrizenih u kori na spomenutim
mjestimja. (SI. 4 i 5). Te brazdice kasnije zarastu, pa se često i jedva zamjećuju,
no odlupljivanjem kore kraj takvih brazda često se nalaze prvi početci briestove
bolesti. Od posebna je interesa činjenica da insekti vrše regeneraciono
žderanje u prvom redu samo n a zdravim stablima,
a jajašca odlažu samo na slab oi oboljelo drveće.


Fransen i Buismanova da dokažu pouzdano tu vezu vršili su pokuse sa insektima,
koji su se boravkom u čistim kulturama gljive nakrcali njezinim sporama.
Zatim su ih prenosili u pazušce grančica i pustili da tu vrše regeneraciono ždera


70