DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1943 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Državno šumske veleebitno pednzeće, Joropslje"


VrhovCeva ulfca 1 ZAOSEB Braoglas JbroJ 30MI7
Parna pilana u Turopolju I fljurmancu


Na skleiđištn ima veliku količinu potpuno suhe hrastove i ine gradje
Utemeljeno godine 1860. Utemeljeiio godine 1860


Šumslco veleobrfno dioničarsko društvo u Belišću


pr oi z vod i:


gorivo drvo, rezanu bukovu, jasenovu i slavonsku hrastovu gradju, željezničke pragove


i sve ostale šumske proizvode, parkete;
hrastov i kestenov ekstrakt za štavljenje kože ;
drveni (retorni) ugljen i ,Likalit´-briket od drvenog ugljena, octenu kiselinu, metilalkohol,


forrnaldehyd, aceton, kao i sve ostale proizvode suhe destilacije drveta ;
sve vrsti kamena za gradnju cesta ;
ril)e, (larane, somove i smudjeve) iz vlastitih ribnjaka.


Poduzeće uposluje oko j.ooo hrvatskih radnika.


^^ PIKANA. TVORNICA FaHNlRA, PAR.


KETA I UKOCENOO DRVA D. D.


»» StAVOMIJA


BROD n/S — Brzoglas S3


Ima na skladištu hrasloou i bukovu rezanu gradju te soe orsti furnira i parketa


OGLAŠUJTE U
HRVATSiCOM
ŠUMARSKOM LISTU


.............


Uprava gospodarstva i Samarstva


IC R . O I ] A NAŠICE, S^AVONIIA


VOSDOdarska i šomarska indostrila d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
0 Zagrebu gospodarsice I šumslce proizvode


N A š I e . A


tvornica tanina i paropila d. d.


ZAGREB, .arulićev tr g 18.


Sve V jf ste tvrd O0 I mekogr drva


PILANE:
Đurđenovac, Ljeskovica, Andrijevci,
Novoselec-Križ, Karlovac, Klenak,
Podgradci, Zavidovići, Begovttan.


Tvornica tanina, parket a, baLava : ĐURĐENOVAC
Impregnacija pragova i stupova : . A R I^ O V A C
Tvornica san duka i IjuSt e n e robe : PODORADCI