DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Na današnjem području Hrvatske potrošnja drva za potrebe rudarstva
iznosi:


1. Građevno drvo 70.000 m´
2. Ogrjevno drvo 3.630 „
Svega 73.630 ...´


Naši su ugljenokopi prije rata davali oko 700.000—750.000 t ugljena.
Prema tome, gornjim se podacima potvrđuje pravilo da se za, svaki vagon


(10.000 kg) iskopanog ugljena utroši 1 m´ drva. Rudarska ])ostrojenja
liauksita i metalnih ruda troše prosječno godišnje 300 t drvenog ugljena
(1,800 m= drva).
VI Saobraćaj


a) Državne željeznice:


Za održavanje željezničkog prometa potrebni su željeznički pragovi,
te skretnička i mosna grada. Prema podacima Ministarstva saobraćaja
bivše Jugoslavije iz prijašnjih godina, u svrhu održavanja željezničkog


saobraćaja trošilo se drva:
Godina
Građevno drvo
Skretnička i
mosna građa
Željezničkih
pragova
Ogrjevno drvo
Potrošnja drva reducirana
na normalni
ugljen
komada
1980 4.862 646.878 12.567
1931
1932
1933
1934
...
5.397
4.14 L
7.636
1,..90.772
1,939.056
1,469.431
1,381.531
12.072
9.037
8.985
5.198
Prosječno: 5.696 1,225.538 9,572


Prije rata željezničke i)]´iige bivše Jugoslavije počivale su na 13,1)20.1.55
drvenih žt-ljezničkih pragova. Iz prculnje j(! tablici; vidljivo da se prosječno
godišnje izmijeni 1,225.553 komada pragova, što čini količine potrebnili i)]´agova. Državiu; željeznice troši; ogrjevnog
drva i drvnog ugljena reducii-juio na normalni ugljen, i)rosječno godišnje
!).572 t, tj. oko 18.145 t drva.


Na podrur.jii licvatske ima 2.(117 km željezničkih pfuga javnog karaktera,
u koje j(! iigradeiJo oko 3,110.(100 j)iag(iva. (iodišujc s(^ izmijeni oku
t.´iO.OOO pragova, a za izradbu tih prrfgova potrelmo je oko 70.520 m" drva.
(Današnja potreba željeznica na području NR Hrvatske iznosi oko


900.000 pragova).
Za održavanje i)ost()jećih 145 drvenih mostova sa rasponom od preko
2 m i preko 3.037 propusta na željezničkim prugama Hrvatske troši se
feodišnje 640 m"´ drva, a na skretničku .gradu 1.100 m´ drva.


U pogledu potrošnje ogrjevnog drva i drvenog ugljena na Hrvatsku
oti)ada godišnje 7.250 ..^ drva. Ova se količina ))otroši za potrebe 786 željezničkih
stražarnica, 241 željezničku postaju, 137 stajališta i 590 željezničkih
zgrada. Osim toga željezničke radionice i ložionice potroše 690 m^


76