DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 11     <-- 11 -->        PDF

drva, odnosno 115 t drvenog uRljena. (Osim ovih količina troše željezničke
radionico preko 6.000 m´ dasaka i ostalog pilanskog materijala).


b) Š 11 in s k e ž e 1 j e z n i c e :
Prema statistici šuma iz god. 1938 dužina všuftiskih željeznica, uzanog
koiosjeka iznosila je 1.081 km. Godišnje se na toj dužini izmijeni oko
200 000 ......´-. ili 16.500 m" drv(!ta. Lokomotive, kojih je bilo 58, a kojima
je drvo jedino pogonsko gorivo, potroše 40.380 m´´ ogrjevnog drva.


c) . e 1 e f o n s k o - e 1 e k t r i č 11 i promet:
Prema podacima PTT-služhe u biv.šoj je Jugoslaviji 1939 god. bilo


301.467 drvenih telefonskih stupova, a od toga na području Hrvatske
100.096 stupova
(1935 god. 94.275, 1937 god. 94.880 stupova).
Prema približnoj procjeni normalna godišnja potreba na telefonskim
stupovima iznosi oko 15.000 komada, ili 2.575 m´ drva.
Za potrebe električnog prometa također se troše drveni stupovi. Godišnja
njihova potreba (proširenje mrze, izmjena dotrajalih stupova i si.)
iznosi 6.000—8.000 komada stupova, odnosno 2.500 m^ drva.


d) Cestovni promet:
Pouzdanih podataka o potrošnji drva kod cestovnog prometa, nema.
Ne zna se ni broj drvenih mostova i propusta na cestama, pa se stoga ne
može pouzdano odrediti potrošnja odnosnog građevnog drva. .... se
uzima da ona nije manja od 1.200 m´ godišnje.


(0 Brodarstvo:


.. brodarstvu se troše najvećim dijelom pilanskc prerađevine. Uzima
se da naša 24 velika i veći broj sitnih brodogradilišta potroši godišnje


3.500 m^ drva za gradu brodova. Prema podacima Statističkog godišnjaka
1936 godine naše je brodarstvo imalo: 6.553 ribarska čamca, 5.208 lađa,
835 brodova ol)alne plovidbe i 86 brodova duge plovidbe.
Za primjer iznosimo da potrebe na drvu Brodogradilišta u Kraljevici
Coblo i piljeno drvo zajedno) iznose: 400 m´ hrastovine, 700 m" borovine,
.300 m´´ jelovino, 200 m^ pičpajnovine, 30 m´ mahagonijevine i 40 m´ tikovine.


Polrošn,1a drvjt ii saobraćajn« svrhe


Građevnog drva: Ogrjevnog drva: Ukupno:
a) Državne željeznice: 72.260 m´ 7.250 m´ 79.510 m´´
b) Šumske željeznice: 16.500 „ 40.380 „ 56.880 „
c) Telefonsko-elebtrični promet: 5.075 „ — „ 5.075 „
d) Cestovni promet


(mostovi, propusti): 1.200 „ — „ 1.200 „
e) Brodarstvo: 3.500 „ — „ 3.500 „


Svega 98.535 m´ 47.630 m´ 146.165 m´


VII Izvoz


a) I z v o z u o s t a 1 e n a r o d n e r e p u b 1 i k e :
Za vrijeme bivše Jugoslavije nije se nigdje evidentirao zasebno izvoz
drva iz Hrvatske, koju su tada sačinjavale bivša Savska i Primorska
banovina. I ovdje ćemo se stoga poslužiti raznim statističkim podacima i
pomagalima, kako se ne bi okrnjila cjelovitost ovog prikaza, a iznijeli se
bar približni podaci.


77