DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 12     <-- 12 -->        PDF

šume Hrvatske ne opskrbljuju samo svoje područje željezničkim pragovima,
nego sudjeluju kod održavanja željezničkih pruga i ostalih naših
republika. Iz Hrvatske se izveze prosječno godišnje 250.()()0—300.000 pragova
u ostale republike, nešto telefonskih stupova, te izvjesne količine
bačvarske robe. Pouzaanih podataka o ovom izvozu nema, pa se mora
osloniti na procjenu.


Ogrjevnog se drva izvozi, najviše u Vojvodinu i Srbiju. Prema podacima
Ministarstva trgovine i opskrbe izvezlo se u toku zime 1945/1946 u
Srbiju 41.812 pr. m., a u Vojvodinu 72.583 pr. m. ogrjevnog drva.


Ukupni izvoz u ostale narodne republike iznosi 31.8"/o. od cjelokupnog
izvoza drva posječenog u šumama Hrvatske. . ovdje nisu uračunate količine
drva koje se izvoze u polufinalnom ili finalnom obliku, jer se uzima
osvrt samo na drvo u šumi, kako je to već istaknuto.


b) I z V o z u i 11 o z e m s t V o :


Prema opreznoj procjeni i prema i)rosječnim podacima o .5-godišnjem
izvozu šumskih proizvoda zaključuje se, da se sa područja sadašnje NR
Hrvatske izvozilo prije rata godišnje oko 535.000 m´´ drva ili 46.0*Vn cjelokupnog
izvoza iz čitave Jugoslavije.


Na temelju podataka o izvozu za razdoblje od 1932—1936 g. pretpostavlja
se da je prosječni izvoz iznosio 1,162.500 m\ Prema tome na Hrvatsku
otpada 46.0´´/. od izvoza, a on je raspoređen kako slijedi:


Izvoz drva iz Hrvatske u inozemstvo


1. Ogrijevno (irvo !>0.000 m´
2. Oblo drvo .30.800 „
3. Tesano drvo 39.000 „
4. Piljeni i finalni produkti 270.000 „
5. Željeznički pragovi 40.500 „
6. Drvni ugljen 42.600 .,
7. Bačvarska, roba 6.200 „
S. Taninsko drvo 5.300 ,.
9. Celulozno drvo 5.600 „
10. Ostali produkti 5.000 „
Svega 535.000 m^"


Ukupni Izvoz drva iz NR Hrvatske


Grad. drva: Ogrjev, drva: Ukupno:


1. U ostale republike Jugoslavije 36.500 m´ 86.500 m" 133.000 m´
2. U inozemstvo 175.000 „ ´ 90.000 „ 265.000 „
Svega 211.500 m´ 176.500 m´´ 388.000 m=


Prema ´tome ako se od 535.000 m^ odbije 270.000 m^ piljene robe (daske,
frize, furniri i dr.), jer to nije predmet promatranja ovog prikaza, dobije
se da izvoz u inozemstvo iznosi 265.000 m´´.


VIII Otpadak i gubitak


U uvodu ovog prikaz.a istaknuti su´razlozi kojima se rukovodilo kod
pribiranja i obrade ovih podataka o potrošnji drva. Da bi se, dakle, indirektnim
putem ustanovila totalna drvna masa na panju u šumi, odnosno
prosječna godišnja sječisi, trebalo je upotpuniti ovaj prikaz i podacima o
otpadku i gubitku drva,


78