DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 14     <-- 14 -->        PDF

im^


Preglcdni iskaz ukupne ptttrošnje drva


Tekući
broj
Građevno
đ r
Ogrjevno
V 0
Sveg a /0
I. Domaćinstva 180.000 mi* 3,338.255 m´ 3,468.255 m" 47,6
II. Ustanove — 489.190 „ 489.190 „ 6,8
III. Obrt i zanati 20.415 „ 106.866 „ 127 280 „ 1,7
IV. Industrija 1,584.620 „ 204.315 „ 1,788.835 „ 24,5
V. Rudarstvo 70.000 „ 3.630 „ 73.680 „ 1,0
VI. Saobraćaj 98.535 „ 47.630 „ 146.165 „ 2,0
VII. Izvoz 211.500 „ 176.500 „ 388.000 „ 5,3
VIII. Otpadak i gubitak 526.000 „ 288.000 „ 812.000 „ 11,1
Svega : 2,640.970 m´ 4,652.385 m^ 7,293.355 .» 100


Sada se tek uočava nepovoljan odnos ^´´^deviiog (3().2´´/o) i ogrjevnoji;
drva (63.8´´/o), koji ispada još neijovoljiiiji, ako se odbije otpadak od


526.000 m´´ tehničkog drva, što predstavlja čisti gubitak.
Ako se od konačnog iznosa potrošnje drva (7,293.355 ...´) odbiju količine
koje otpadaju na izvoz (388 000 in-´) i otpadak (812.000 nr´), dobije se
da domaća unutrašnja potrošnja iznosi 0,093.355 m´ drva. Od ove količine
jedan veliki dio otpada (68,8"/o) na ogrjevno drvo, a ostatak (31.2*´/o) na
građevno drvo.
Ukupna količina, drva koja se sjekla svake godine prije rata na području
današnje NR Hrvatske svakako je ogromna. Uporede li se ove
količine sa prosječnim iirirastoni, koji je također izračunat aproksimativnim
načinom i iznosi 3,783.010 m\ tada se dolazi do zaključka da se prosječno
godišnje sjeklo dva puta više nego se smjelo sjeći. Po 1 ha se sjeklo


4.67 m\ a smjelo se sjeći 2.31 nr, Sto znači da se sjeklo 2.36 nv^ više. Na taj
Se način svake godine zadiralo u temeljnu drvnu glavnicu šuma Hrvatske,
koja se u ovih posljednjih 20 god. smanjila za 25—35´´/n ili za okruglo
75,000.000 m^
Ako se svake godine prosječno sjeklo 7,293.355 .^, onda se u proteklih
20 godina posjekla ukupna masa f d 152,900 m^ drva. Sjećivi je prirast u
ovih 20 god. iznosio 75,000.000 m^ Umanji li se 145,586.700 m"´ za 75,000.000
.^, ostaje još. 70,586.700 m´´, što se također posjeklo. Ova se masa dobila
zadiranjem i sječom u temeljnu drvnu zalihu.


Gotovo se svi šumarski stručnjaci slažu u konstataciji da se temeljna
drvna zaliha, koja je prije dva decenija iznosila preko 300,000.000 m\ postepeno
umanjila za 25—35´´/. od ..^... prvobitne količine. Pored ovog računa
najvjerodostojniji dokaz za opravdanost podataka koji su izneseni u
ovom prikazu jest današnje stanje šuma NR Hrvatske.


Summary: In this report the authors give data oi´ prewar wood eonsumption on
the territory of the National Republic Croatia. This eonsumption was inefficient and
nonrational so tliat tiie fundamental \vood stock deciined for 25-35°/».


80