DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 3     <-- 3 -->        PDF

i^


J


ŠUMARSKI LIST
/


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA
INŽENJERA I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 70. JULI—SEPTEMBAR GODINA 1946.


Ing. .. ANTOUJK i Ing. S. KLEPAC (Zagreb):


POTROŠNJA DRVA
NA PODRUČJU N R HRVATSKE


(The consumption of wood on the territory of National Republic Croatia)


Ovim se prikazom želi rasvijetliti pitanje prosječne potrošnje drva
na području NE. Hrvatske. Premda su potrebe na drvu i potrošnja ogrjevnog
i tehničkog drva u svome odnosu naprama posibilitetu šuma polazne
točke svako ispravne šumarske politike, ipak se nije ´raspolagalo ni sa
približno pouzdanim podacima, koji bi ijoslužili kao putokaz u rješavanju
tog problema. Samo ua temelju saznanja o proizvodnim mogućnostima
naših šuma i količini potrošnje drva može se ispravno voditi eksploataciona
politika u šumarstvu i odrediti visina godišnjih sječa, koje bi bile
u skladu sa principima potrajnosti prihoda šuma. Međutim, u toku prošlih
20 godina ovim se zamašnim problemom nije niko bavio. Glavni posao
predratne šumarske politike bio je posjeći što više šuma, a šumarstvom se
upravljalo bez ikakva plana.


Kod ovog aproksimativnog izračunavanja potrošnje drva išlo se za
tim da se dobije prosječna godišnja najniža granica te potrošnje prema
predratnim prilikama. Danas, u jeku obnove naše zemlje, u mnogoj će
skupini ovdje izneseni podaci biti premašeni. Međutim, ove prolazne
potrebe nisu bile ovdje predmet proučavanja.


Izneseni podaci potrošnje drva promatrani su obzirom na mjesto izradbe
u šumi. Šuma je, dakle, mjesto gdje se izrađuju razni produkti koji su
PT´eduKit ovoga prikaza (oblo, tesano, rudno, celulozno, taninsko i ogrjevno
drvo, zatim željeznički pragovi, mosna, skretnička i kotarska grada, telel´onski
stupovi, bačvarska duga i drveni ugljen). Finalni i polufinalni
šumski proizvodi (daske, furniri, frize, parketi i si.) nisu uzimani u obzir,
nego sirovine u šumi (pilanski trupci). Prema tome potrebno je ponovno
naglasiti da je šuma ishodišno mjesto gdje se promatrala razdioba drva
na njegove pojedine potrošače.


Šumarstvo ima zadatak da trajno podmiruje narodne potrebe na
drvu, ali to no znači da se smije i dalje dozvoljavati da potrošnja bude
neracionalna i neekonomična. Prema tome iznošenjem ovih podataka
išlo se u prvom redu za tim da se pruži jedna bar donekle pouzdana
polazna točka za sprovedbu ispravne planske šum. politike. U drugom
redu htjelo se da se indirektno rekonstruira visina svakogodišnjih golemih
sječa, koje su provadane u Hrvatskoj u toku prošlih 20 godina.


fi.9