DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1946 str. 4     <-- 4 -->        PDF

u ovom se prikazu promatra potrošnja drva prema pojedinim, skupi


nama potrošača, koje su grupirane u 8 kategorija, i to: I domaćinstva,


II ustanove, III obrt i zanati, IV industrija, V rudarstvo, VI saobraćaj,


VII izvoz i VIII otpadak i gubitak.


Važnost da se pristupilo obradbi ovog pitanja potvrđuje se i pomanj


kanjem brojčanih dokaza o golemim sječama naših šuma u toku prošlih


dvaju decenija. Ovi će podaci dobro poslužiti i omogućiti kontrolu i ko


rekturu potrošnje drva, a ujedno biti orijentacija kod poduzimanja po


trebnih mjera u sadašnjosti i budućnosti.


I Domaćinstva


Prema podacima iz 1931. god. na području NR Hrvatske imade


739.338 domaćinstava, od kojih se 172.314 (23,4Vo) nalazi u gradovima, a
567.024 (76,6*/») u selima i ostalim mjestima. Sva kućanstva troše prosječno
godišnje 3,338.254 ni´^ ogrjevnog drva. 24 grada NR Hrvatske
troše 582.449 m´´ (3,4 m^ po kućanstvu), što čini 17.4^/0 od ukupne potrošnje
u domaćinstvima. Najveći naš grad: Zagreb, sa svojih 91.600 kućanstava
(1946 god) troši 2,3 m´ (5 prm.) ogrjevnog drva po domaćinstvu. Premda
gradovi obuhvaćaju 23,4"/o od svih domaćinstava, oni troše samo 17,4"/o
od cjelokupne količine drva. Radi upotrebe ugljena, elektrike i plina nastaje
ovdje ušteda od preko 220.000 m^ ogrjevnog drva.
Preostalu količinu drva od 2,755.806 m´´ troše sela i ostalih 8.882 prebivališta,
t. j . poprečno 4,8 m´^ po kućanstvu. Uvođenje katastra domaćinstava
po mjesnim N. O. radi razdiobe ogrjevnog drva mnogo će olakšati
i doprinijeti još točnijoj evidenciji potrošnje drva po selima (Naredba o
načinu izdavanja ogrjevnog i građevnog drva za lokalne potrebe i obnovu
ratom uništenih domaćinstava br: 3021-III 1946. od 11. III. 1946. Min. poljoprivrede
i šumarstva).


Osim spomenutih količina ogrjevnog drveta otpada na sela još 130.000
m´´ građevnog drva. Tu količinu potroše svake godine seoski gospodari za
podizanje i obnovu kuća i gospodarskih zgrada.


47.6 "/» od cjelokupne godišnje potrošnje (bez izvoza i gubitaka) troše
mnogobrojna kućanstva naših sela i gradova. Prosječna potrošnja ogrjevnog
drva po kućanstvu iznosi 4,5 m´^ ili 6,9 pr. m. (Vidi naredne dvije
tabele). ,
Okrug Lika sa 31.429 domaćinstava troši 7,6 m´´ (11,7 pr. m.) po svakom
kućanstvu. Slijedi okrug Banija sa 6,3 m^ (9,8 pr. m.) i okrug Karlovac
(Kordun) sa 6,2 m´´ (9,5 pr. m.). Potrošnja tako velikih količina
ogrjevnog drva dade se opravdati upotrebom sirovog drva, otvorenih
ognjišta i velikom hladnoćom tih krajeva.


Potrošnja ogrjevnog drva u domaćinstvima


Broj Prosječna Na I domaProsječna
Na 1 doma


Tek. ćinstvo ćinstvo


Narodni od b. ori domapotrošnja
potrošnja


otpada otpada


broj ćinstava pr. m. pr. m. m´ m´


1 Gradski N. 0. (24) 172.314 896.075 6.2 582.449 3,4
2 Ostali N. 0. 567.024 4,239.702 7.5 2,755.806 4,8


Svega : 739.338 5,135,777 . 6.9 8,338.255 4,5


70